De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hellas Gold: Wat niet in de internationale media komt..

Hellas Gold: Wat niet in de internationale media komt..

vrijdag 9 december 2016 16:49
Spread the love

De mijnbouwprojecten van Eldorado Gold Corp. in Skouries en Olympias op het Noord-Griekse schiereiland Halkidiki vorderen nu snel – maar het Canadese Eldorado Gold heeft de investeerders belogen en cruciale informatie over de projecten achtergehouden.

Het technisch onderzoeksrapport dat Hellas Gold (dochteronderneming van Eldorado) had ingediend voor de koper-goudverwerkingseenheid die de basis vormt voor het hele investeringsplan, werd in juli van dit jaar afgekeurd door het Ministerie van Milieu en teruggestuurd naar Hellas Gold als zijnde onjuist en onvolledig. Hellas Gold kreeg toen twee maanden de tijd om de studie te corrigeren en opnieuw in te dienen, maar hun huiswerk kreeg een onvoldoende en werd opnieuw afgekeurd. Deze beslissing viel op 2 november en dat is voor Eldorado een IMMENS probleem, want het bewijst dat dit bedrijf zijn vergunning en zijn contract met de staat niet naleeft.

Het gaat hier niet om iets wat Eldorado niet heeft zien aankomen. Hellas Gold was er in 2011 in geslaagd de milieuvergunning te krijgen door de overheid te misleiden met een verwerkingsmethode die in de eerste plaats niet uitvoerbaar was. Hellas Gold is contractueel gebonden om ter plekke een goudmetallurgiebedrijf op te zetten dat zuivere edele metalen en staatsinkomsten moet opleveren. Omdat er geen sprake mocht zijn van het gebruik van cyanide, koos Hellas Gold voor de Finse flash-smeltingtechnologie van Outotec. Dit verwerkingsproces is echter ongeschikt voor concentraten die veel arseen bevatten zoals die van Olympias – en dat zou overduidelijk zijn voor eenieder die de relevante literatuur doorneemt.

Hellas Gold heeft in 2011 ronduit gelogen dat het procédé grondig getest was en op industriële schaal toepasbaar met deze hoge arseenconcentraten. Nu het moment gekomen is om daadwerkelijk te laten zien dat het operationeel is, kan Hellas Gold het niet waar maken. Het gebruik van deze specifieke methode is een kwestie van ja of nee voor de uitvoering van de Skouries- en Olympiasprojecten. Aangezien flash smelting dus pure misleiding is gebleken, kan Hellas Gold zijn contractuele verplichting – het produceren van zuivere metalen – niet nakomen. De vergunning laat niet toe dat er een andere verwerkingsmethode wordt gebruikt, waardoor Hellas Gold dus alles zou moeten stilleggen, een nieuw voorstel zou moeten indienen en weer de hele procedure voor een milieuvergunning van voren af aan zou moeten doorlopen.

De Griekse projecten zijn indertijd op basis van dit bedrog van start kunnen gaan, omdat Eldorado en Hellas Gold onder vorige regeringen volledige politieke dekking hadden en ze er dus op vertrouwden dat ze nooit de geschiktheid van de verwerkingsmethode zouden moeten bewijzen. Het was de bedoeling om de hele metallurgiekwestie stilletjes te laten uitdoven, nooit een goudbedrijf op te zetten, en de concentraten voor verwerking naar China te sturen. Ze hebben pech gehad, want de voorbije 1,5 jaar hadden we een milieuminister die de zaken correct wilde laten verlopen. Uiteindelijk, na herhaalde pogingen van Hellas Gold dit jaar om de technische evaluatie van de nepstudie over het flash-smelten tegen te houden en uit te stellen, hebben we nu een duidelijke afwijzing door het Ministerie zelf. Eldorado en Hellas Gold hebben nooit verwacht dat het zover zou komen.

De minister die deze beslissing ondertekende werd meteen de volgende dag vervangen en er bestaat geen twijfel over dat de nieuwe minister het erop aanlegt om Eldorado verder te laten werken, ook al betekent dat een inbreuk op de vergunningen en het contract. Het allereerste wat hij deed, was Eldorado Gold een nieuwe onbeduidende vergunning toekennen.

De Griekse en de internationale media hebben met geen woord gerept over de weigering van de meest cruciale vergunning, maar ze namen wel Eldorado’s uitleg helemaal over dat de nieuwe onbeduidende vergunning een mijlpaal was voor Eldorado Gold en ‘groen licht’ betekende voor de voortgang van het project. In dat ene jaar dat Eldorado met de vorige minister overhoop lag over de flash-smeltkwestie, werd aan investeerders en media verteld dat het Ministerie treuzelde met het verlenen van ‘routine-vergunningen’. Het belang van de nieuwe vergunning werd buitensporig opgeblazen en zelfs de VS-ambassadeur in Griekenland verkondigde een paar dagen geleden: “Ik geloof dat het van erg groot belang was dat de energie- en milieuminister het signaal gaf de goudmijn gunstig gezind te zijn en dat de markten het signaal kregen dat dit een regering is die niet enkel investeringen wil aantrekken maar ook begrijpt wat investeerders verwachten.”

WIJ HEBBEN UW STEUN NODIG

De beslissing om de metallurgievergunning te weigeren is genomen en kan niet ongedaan gemaakt worden. Wij moeten de leugens van Eldorado en Outotec aan het licht brengen en de investeerders vertellen dat het rooskleurige beeld dat Eldorado hun heeft voorgehouden gewoon niet waar is. Dit zou Eldorado een pak problemen kunnen opleveren en mogelijk onze regering onder druk kunnen zetten.

Eén van de hoofdpunten die we naar voren willen brengen is dat niet de minister de oorzaak was van alle problemen die Eldorado de laatste 1,5 jaar in Griekenland heeft (wat de investeerders een pak geld heeft gekost) maar Hellas Gold, dat van bij de start gelogen heeft over de toepasbaarheid van flash melting. Hellas Gold heeft nooit de intentie gehad om in Griekenland zuivere metalen te produceren en dat staat duidelijk in een Technisch Rapport van juli 2011, dat vreemd genoeg nog altijd op de website van Eldorado te vinden is (nl. op p.69, “het opheffen van de Precious Plant, zodat het eindproduct een goudbevattend koperconcentraat is.”).

take down
the paywall
steun ons nu!