De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Handel:Eén Paritair Comité?

Handel:Eén Paritair Comité?

woensdag 20 maart 2019 11:14
Spread the loveHandel een bastion van ongelijkheid.

Handel
Een verdeelde sector waarin ongelijkheid en willekeur anno 2019 nog steeds een dagdagelijkse realiteit is.
Onderverdeeld in verschillende Paritaire Comités* (311-312-202-202.1-201).
Verdeeld op basis van onder andere winkel oppervlakte,het aantal werknemers,de aangeboden goederen…
Deze verdeling geeft verschillen in onder andere loon en voorwaarden (xtra legale-werktijden,…)
Waarom verdient een bediende-verkoper méér in PC 311 dan zijn collega die werkt in bijvoorbeeld PC 202?
Is het werk van de één dan minder waard dan dat van een ander?
Om al te anticiperen op mogelijke opmerkingen in de trant van ‘Jamaar bij ons is de produktiviteit veel hoger,moeten we zwaardere lasten dragen enzovoort wil ik het volgende zeggen:
“De barema’s zouden dezelfde moeten zijn voor heel de sector en natuurlijk bij voorkeur die van het best betaalde paritair comité,daarbuiten kunnen en mogen er altijd verschillen zijn wat extra’s betreffen maar die kunnen dan op ondernemingsniveau worden bevochten en als de barema’s dezelfde zijn zullen de ondernemingen moeten voor de dag komen met extra’s want als je bijvoorbeeld als bediende -verkoper bij de één wel degelijk fysiek zwaarder werk hebt dan bij de ander zal de werkgever van de eerste zijn best moeten doen om ofwel het verschil in fysieke zwaardere last weg te werken ofwel met andere extra’s moeten komen anders verliest hij deze werknemer.Een werknemer waarin hij reeds heeft geinvesteerd en die dan ook voor de nieuwe werkgever nuttige informatie meebrengt over de andere en dan heb ik het nog niet gehad over de mogelijk negatieve reclame van de werknemer ten overstaan van zijn eerste werkgever.”
Als de Barema’s alsook de modaliteiten (ancienniteit meenemen of niet,ervaring,….) en de IPA akkoorden onderhandeld worden door slechts één P.C staan we als vragende partij veel sterker aangezien we dan niet meer verdeeld zijn maar één sterk blok vormen.
De in de inleiding vermelde willekeur betreft zowel de toepassing van het IPA meer bepaald ,laten we zeggen dat we een loonsstijging van 3% mogen onderhandelen dan is dat slechts de maximale stijging en niet de verplichte stijging voor iedereen dus wordt er weer in elk apart P.C onderhandeld wat weer verschillende resultaten zal geven,als de toekenning nu van opslag door de werkgever die daarbij niet steeds even onpartijdig over beslist.
Ik heb wel mijn twijfels of de zelfstandige handel kan inbegrepen worden aangezien die het met heel andere budgetten moeten doen (eigen spaargeld,kredieten,…).
Nu dat stelt ook,dadelijk het volgende bijkomende probleem namelijk dat van de ‘schijnzelfstandigen’ meer bepaald de kleine lokale Carrefour express,de Ad Delhaizes en zomeer,ik vermoed dat er dan ook op wettelijk niveau het een en ander zal moeten aangepast worden.
Ives Vanhouche

take down
the paywall
steun ons nu!