De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hamas is aan de winnende hand, en onmisbaar…

Hamas is aan de winnende hand, en onmisbaar…

zondag 26 november 2023 07:05
Spread the love

De befaamde militaire analyst Scott Ritter bespreekt in een verhelderend artikel de stand van zaken in de oorlog tussen Hamas en Israël. Hij komt tot de conclusie dat Israël in de val gelopen is, dat de strategie van Hamas werkt en dat Hamas zijn doelstellingen bereikt. Hoezo?

 

Het staakt-het-vuren en de uitwisseling van gevangenen tussen Israël en Hamas betekenen een overwinning voor Hamas, zegt Scott Ritter. Israël heeft als duidelijk geformuleerde doelstelling de totale vernietiging van Hamas en weigerde een staakt-het-vuren, want dat zou Hamas de kans geven om zich te hergroeperen, opnieuw op kracht te komen en zijn capaciteiten te versterken. (Een redenering die vlot werd overgenomen door Duitsland, dat een pathologische liefdesrelatie met Israël onderhoudt. De Duitse minister van buitenlandse zaken Baerbock lijkt wel een adjunct van Netanyahu. E.H.)

 

Onder druk van de families van de gijzelaars die Hamas gevangen houdt en onder druk van de internationale publieke opinie is er nu toch een tijdelijke stop in de oorlog is en worden er gevangenen uitgewisseld. Dat ziet Scott Ritter als een nederlaag en een vernedering voor Israël. De internationale publieke opinie heeft kunnen zien tot welke overreactie Israël zich liet verleiden, in een militaire reactie op Hamas die buiten alle proportie was en alle oorlogsrecht met de voeten trad. Het imago van Israël heeft een zware knauw gekregen. Traditionele bondgenoten van Israël uiten kritiek en vanuit de Global South klinkt afwijzing. Israël heeft zich internationaal erg geïsoleerd, en dat was ook de bedoeling van Hamas, oordeelt Scott Ritter.

 

Israël in diskrediet

 

Daarmee is Israël in de val gelopen. De aanval van Hamas op 7 oktober, die internationaal veel afkeuring uitlokte, werd door Israël overtroefd qua aantallen slachtoffers, vernieling en overtreding van de oorlogswetten. Nu kijkt de wereld hoofdschuddend naar Israël.

 

Scott Ritter bekijkt de drie strategische doelstellingen die Hamas had met zijn actie:

  1. De Palestijnse kwestie terug op de internationale politieke agenda plaatsen;
  2. De Palestijnen die Israël gevangen houdt vrij krijgen;
  3. Israël doen stoppen met de ontheiliging van de Al Aqsamoskee in Jeruzalem, het derde belangrijkste heiligdom in de Islam.

 

Met zijn bloedige aanval op Israël lokte Hamas een onbezonnen reactie van zijn vijand uit, die zichzelf daarmee behoorlijk geschaad heeft. (Zelfs bondgenoot USA zag zich verplicht afremmende woorden te spreken.) Hamas rekende, zo stelt Scott Ritter, met de Dahiyadoctrine van Israël. Dat is het principe van collectieve straf, dat Israël al toepaste in 2006 door de randstad Dahiya van Beiroet te bombarderen. Israël liep in de val en liet zich verleiden tot een collectieve straf, en dan nog een buiten alle proportie, waarmee het zichzelf in een benarde positie werkte.

 

Hamas positioneert zich als onmisbare stem in de Palestijnse kwestie

 

Daarbij komt dat de Hamas Israël flink belachelijk maakte: eerst door een aanval die door de Israëlische security niet was voorzien en voorkomen, en vervolgens door het idee van de onoverwinnelijkheid van het Israëlische leger in de grond te boren. Ondanks de enorme inzet van materiaal en manschappen slaagde Israël er nog steeds niet in Hamas klein te krijgen. Integendeel: hoewel Israël natuurlijk stil is over zijn verliezen, blijken die heel aanzienlijk te zijn. Hamas beweert al honderden pantservoertuigen van Israël vernietigd te hebben. Scott Ritter ziet dat bevestigd door het gegeven dat Israël oude pantservoertuigen die het te koop stelde, opnieuw bereid houdt voor de strijd in Gaza en allicht ook voor het grensgebied met Libanon, waar Hezbollah Israël onder vuur houdt.

 

De oorlogsdoelstelling van Israël was de totale vernietiging van Hamas. Alleen al door te overleven heeft Hamas Israël belachelijk gemaakt. Maar Hamas doet meer, het vecht nog steeds efficiënt terug en brengt Israël flinke verliezen toe.

 

Scott Ritter besluit zijn analyse met deze woorden: “Veeleer dan te zijn uitgeroeid als een militaire en politieke kracht heeft Hamas zich opgeworpen als de misschien wel meest relevante stem en autoriteit als het gaat om de verdediging van de belangen van het Palestijnse volk.”

 

https://sputnikglobe.com/20231123/scott-ritter-hamas-winning-battle-for-gaza-1115160045.html

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!