De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

grensoverschrijdend seksueel contact in Limburg

grensoverschrijdend seksueel contact in Limburg

zondag 18 november 2012 02:51
Spread the love

Het grensoverschrijdend seksueel contact in een Limburgse instelling voor geplaatste kinderen kan het topic in Vlaanderen worden de komende weken.
Ik vrees immers dat wat nu ‘grensoverschrijdend seksueel contact tussen jongeren’ wordt genoemd, niet de uitzondering, maar de regel is.
Gewoon een kwestie van hormonen. Tenzij roetineus Ritaline en consoorten gaan toegediend worden aan de kinderen. De dagelijkse rondgang met psychofarmaca in bejaardentehuizen gaat dus haar tegenhanger vinden in jeugdinstellingen. Of misschien zijn GAS-boetes de oplossing? ‘Pas op of ik geef u nog een gas-boete vandaag’

take down
the paywall
steun ons nu!