De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gods and Generals

Gods and Generals

maandag 7 januari 2013 23:40
Spread the love

Dit meespelend epos voert je mee terug in de tijd naar de jaren 1862-1863 toen drie belangrijke veldslagen in de Amerikaanse burgeroorlog werden uitgevochten. Manassas,Fredericksburg en Chancellorsville waren bloedige twisten in de strijd tussen de zuidelijke Confederatie en de Noordelijke troepen. Drie protagonisten worden ten tonele gevoerd. Aan de kant van de confederatie zijn er luitenant-generaal ‘Stonewall’ Jackson, een diepreligieus man die de Confederatie met furie aanvoerde en opperbevelhebber Lee. Bij de aartsvijand volgen we kolonel Jackson, een rechtschapen professor die plichtsgetrouw de wapens opneemt wanneer hij wordt opgeroepen.

In deze film krijgt de Amerikaanse burgeroorlog haast mythische proporties door het minitieus in beeld brengen van de oorlogsgruwel.De historische omkadering in dit imposant drama is goed uitgewerkt en biedt een meerwaarde.Het belang van deze burgeroorlog voor de verdere geschiedenis van de VS wordt voldoende in de verf gezet.

Daartegenover staat de overdreven pathos waarin de film baadt, het gezwollen taalgebruik en de religieus geïnspireerde patriottische symboliek waar Amerikanen een patent op lijken te hebben. Ik kijk uit naar ‘Gettysburg’ van dezelfde regisseur die meer lovende kritieken krijgt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!