De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Globale schuldenberg wordt geleidelijk aflosbaar door complementaire academische wereldmunt

Globale schuldenberg wordt geleidelijk aflosbaar door complementaire academische wereldmunt

vrijdag 27 februari 2015 03:48
Spread the love

Wetenschappelijke kennis als onderpand met hoge kwaliteit zorgt voor uitdaging mensheid

Introductie
Al leven we reeds een tijdje in het digitale tijdperk de mogelijkheden die zijn vrijgekomen door internet en ICT in het algemeen worden nog onvoldoende benut. Het is tijd om daar verandering in te brengen en al klinkt het misschien wat al te ambitieus: de globale schuldenberg kan met wat eenvoudige nieuwe afspraken zeer geleidelijk aan worden afgebouwd. De mogelijkheid waarvan men dan gebruik zal moeten maken is eenvoudig: data, informatie en kennis valt te meten in omvang. In de simpelste versie: in Bytes.

De SciCoin (Scientific Coin): gebaseerd op kwaliteit en zelfs kwaliteit verhogend
Het prettige aan academische kennis is dat het aan zekere kwaliteits-criteria moet voldoen en dat het daarop ook moet worden  beoordeeld door ‘peers’ uit de academische community (interne sociale controle). Als ieder lid van de academische gemeenschap niet in landelijke of continentale valuta krijgt uitbetaald voor zijn of haar wetenschappelijke productie, maar in souvereine SciCoins dan worden leerstoelen niet langer door het bedrijfsleven betaald en zal ook nog eens de kwaliteit van de wetenschap zich gaan herstellen.

Streven naar een zeer substantiele toename van de wetenschappelijke kennis
Een van de afspraken die we met elkaar moeten maken is om de waarde van academische kennis niet door de markt moeten laten bepalen. De belangrijkste reden daartoe is dat de waarde van wetenschappelijke kennis per document zou dalen als de hoeveelheid van de kennis sterk zou toenemen; juist naar een enorme toename van kennis zal worden gestreefd zodanig dat de globale wetenschappelijke bibliotheek de internationale schuldenberg kan dekken.

Het uiteindelijke streven: evenwicht tussen burgerkennis en het wetenschappelijke weten
Maar hoe verhoudt zich dan bijvoorbeeld een Amerikaanse dollar zich tot een Byte? Daarvoor komt het publieke internet in zicht: als de hoeveelheid academische kennis in Bytes gelijk is aan de hoeveelheid publieke informatie op het internet dan is er niet alleen evenwicht tussen die publieke gegevens en de totale academische bibliotheek, maar per te maken afspraak ook tussen de wetenschappelijke kennis haar somwaarde en de globale schuldenberg in Amerikaanse dollars. Resultaat: een balans tussen small- & big-talk.

Dekkingsgraad, waarde van het totale kennislichaam & terug naar de SciCoin zelf
Een paar simpele berekeningen geven wat helderheid: ten eerste is de dekkingsgraad van de globale schuldenberg gelijk aan de totale hoeveelheid wetenschappelijke kennis gedeeld de totale hoeveelheid publieke internetgegevens. Ten tweede kan de totaalwaarde van het academische kennislichaam worden berekend: de globale schuld vermendigvuldigen met de dekkingsgraad geeft het gewenste product. De SciCoin zelf wordt tenslotte uitgedrukt in Bytes en dat betekent één SciCoin verwijst naar een te berekenen monetaire waarde, nl.: de zonet berekende totaalwaarde van alle wetenschappelijke kennis wereldwijd bij elkaar gedeeld door het totaal in het leven geroepen SciCoins, oftewel het totaal aantal Bytes.

Conclusie
Problemen oplossen hoeft niet al te moeilijk te zijn: we leven in een wereld van sociale constructen en eenmaal gemaakte afspraken zijn op een of andere manier moeilijk te herroepen, maar het maken van aanvullende afspraken die de scheefgegroeide boel weer in het lood kunnen trekken is een stuk makkelijker. En: moge de informatie-standaard het licht zien!

take down
the paywall
steun ons nu!