De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GEZOCHT: POLITICI DIE TABOES DURVEN DOORBREKEN

maandag 30 maart 2015 08:28
Spread the love

Al gekeken naar het gesprek van Bilal Benyaich met Gui Polspoel op Kanaal Z ? Een aanrader!  Bilal Benyaich ? Jawel, die jonge politicoloog die een essay geschreven heeft : #radicalisme #extremisme #terrorisme en dit voorgesteld heeft in het bijzijn van Bart De Wever (BDW) en zijn collega uit Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Het hoeft niet te verwonderen dat deze twee uitgenodigd werden. Beiden zijn immers beleidsmakers die met inhoudelijk sterke boodschappen durven zeggen wat ze denken over radicalisme, racisme en ander maatschappelijke knelpunten.

Want dat durven en/of kunnen de meeste van onze politici niet. Die wachten af tot BDW nog eens stelling neemt over een maatschappelijk gevoelig thema. Dan kan het verontwaardigd gehuil en gekrijs beginnen. Meestal is het de start van een soort competitie waarbij die politici over elkaar heen buitelen voor de eerste prijs in het politiek correct denken. 

Vorige week was het opnieuw ‘koekenbak’ naar aanleiding van het interview van BDW in Terzake. Het kostte me een inspanning om zijn intens betoog te volgen. Daarom heb ik het tweemaal bekeken. En ja, Patrick Dewael geeft tenminste eerlijk toe dat hij het interview geen enkele keer heeft bekeken. Maar dat is voor hem geen beletsel om in het parlement van katoen te geven. Hoeveel van de politici die daar stonden te schreeuwen zouden die aflevering gezien hebben ?  Te weinig vrees ik als ik afga op hun holle frasen.

De bloedarmoede in het parlementair debat is schrijnend.

Is de boodschap van BDW racistisch of stigmatiserend? Neen!  Het migratie- en integratiebeleid  van de voorbije decennia heeft gefaald, zegt hij. En zowel racisme als radicalisering zijn een gevolg van dat mislukte integratiebeleid en geen oorzaak ervan. En er zijn in dat verband in Antwerpen problemen met bepaalde bevolkingsgroepen zoals de mensen van Noord-Afrikaanse afkomst en dan vooral de Marokkaanse Berbergemeenschap. BDW neemt zoals gewoonlijk geen blad voor de mond maar ik denk dat hij gelijk heeft.

Zet hij met die stellingen aan tot haat, geweld of discriminatie ? Neen, het is gewoon het vrij uitdrukken van zijn mening en dus geen racisme. Stigmatiseert (of brandmerkt) hij de Marokkaanse Berber-gemeenschap? Wanneer de juf zegt dat Jantje zich teveel afzijdig houdt in de klas, zijn de ouders wellicht niet blij.  Maar stigmatiseert ze dan Jantje (en zijn ouders) of benoemt ze gewoon een probleem ? Ik laat de antwoorden aan u over.

Begrijpelijk dat veel mensen van de Marokkaanse Berber-gemeenschap zich storen aan de stelling van BDW. Dat betekent echter niet dat de stelling onjuist is. In de media ventileerden een paar succesvolle Vlamingen met Berber-afkomst hun verontwaardiging. Maar het zijn juist deze mensen op wie BDW doelt wanneer hij zegt dat opwaartse “sociale mobiliteit” de sleutel van de oplossing is.

Om de mensen hoger op de sociale ladder te helpen doet Vlaanderen al veel. Dat wil niet zeggen dat er nog niet meer kan gedaan worden.  We moeten blijven streven naar gelijke kansen voor elke Vlaming. Maar elke Vlaming, van welke afkomst ook, moet ook bereid zijn om die kansen voluit te grijpen en de schuld niet (uitsluitend) bij de maatschappij te leggen indien het moeilijk gaat.

We hebben dringend nood aan meer politici die taboes durven doorbreken!

take down
the paywall
steun ons nu!