De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gevolgen van de neo-landbouw op de voedselzekerheid & klimaat

Gevolgen van de neo-landbouw op de voedselzekerheid & klimaat

donderdag 3 maart 2016 11:50
Spread the love
Landbouwingenieurs en onderzoekers Claude en Lydia Bourguignon beschrijven in hun recent boek wat er fout gaat met de huidige landbouw, wat de dramatische gevolgen hiervan zijn en wat de boeren kunnen doen om de schade te beperken en eventueel het tij te keren.

Hieronder volgt een verzameling citaten uit het boek Le sol, la terre et les champs van Claude et Lydia Bourguignon.

Sinds de groene revolutie (1970) is de bodemerosie dramatisch verergerd. Deze bedraagt 40 ton/ha/jaar in Frankrijk, 60 ton voor Spanje en 100 ton voor de Maghreb. Vruchtbare grond verdwijnt dus zeer zeer snel. De oorzaak van een toekomstige hongersnood zit hierin: de conventionele landbouw van de afgelopen 50 jaar is de oorzaak. In Europa is het gemiddelde grondgehalte van de bodem gehalveerd in 50 jaar. Buitensporig irrigatie veroorzaakt verzilting van landbouwgrond en wordt beschouwd als zijnde de belangrijkste oorzaak van de verwoestijning van het land.

In Frankrijk hebben ze de veeteelt dicht bij de havens geplaatst waar de met-GGO-soja-beladen schepen toekomen. In Bretagne en Galicië zijn er meer varkens dan mensen, en varkens produceren drie keer meer uitwerpselen dan mensen, waardoor deze gebieden naar stront stinken en ze de meest vervuilde en weerzinwekkende regio’s zijn in Europa.

Loofbossen zijn de enige plantaardige systemen die het overtollige regenwater met het grondwater verbinden. Ze werden uitgeroeid op onze landbouwgronden. Hierdoor is het niet verbazend om overstromingen te zien op landbouwgrond. Het overtollige regenwater wordt niet meer naar behoren overgebracht naar het grondwater.

1367238076_40-pesticides-toxiques-autorises-en-France_grandIndustriële landbouw zou intensief zijn. Dit is onjuist. Het produceert minder dan de traditionele landbouw, wat de reden is van de hongersnood gecreëerd in tropische landen bij de overgang naar industriële landbouw. Deze heeft een sterke arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen dat elke landbouwer een groot gebied kan verbouwen, maar de productie per hectare is laag omdat monoculturen en het gebruik kan kunstmest de vruchtbaarheid van de bodem vernietigen. Dit veroorzaakt grondvermoeidheid en laat slechts één oogst toe per jaar in tegenstelling tot de traditionele landbouw die, door middel van associatie en rotatie, tot drie oogsten per jaar kan genereren. Beweren dat biologische/traditionele landbouw de mensheid zou uithongeren is een leugen, het tegengestelde is wat er wordt geobserveerd. Industriële landbouw heeft 1 miljard hectare in een eeuw vernietigd en blijft 10 miljoen hectare per jaar vernietigen.

Gevolgen van de neo-landbouw op de voedselzekerheid & klimaat

take down
the paywall
steun ons nu!