De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Georges-Louis Bouchez aangetast door uiterst besmettelijk en zeer gevaarlijk virus

Georges-Louis Bouchez aangetast door uiterst besmettelijk en zeer gevaarlijk virus

woensdag 1 november 2023 05:59
Spread the love

De voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, grijpt de oorlog in Palestina aan om te eisen dat er een cordon sanitaire komt rond de PTB/PVDA. Volgens hem heeft Raoul Hedebouw over de Palestijnse kwestie zaken gezegd die indruisen tegen het Charter van de Democratie dat een aantal partijen ondertekend hebben om zich af te zetten tegen uiterst-rechts en om die strekking tegen te werken. Bouchez probeert al lang dit Charter tegen de PTB/PVDA te gebruiken, maar zonder succes.

De reden van zijn pogingen is de anti-kapitalistische opstelling van die partij. Hij zegt te vrezen dat, als zij nog aan invloed wint, er een “economische catastrofe” komt en het instorten van de welvaart in België. Dat is een fantasietje, waarmee hij eigenlijk alleen maar de bezittende klasse en haar financiële belangen verdedigt, voorop de bedrijfswereld en haar idee van economische ontwikkeling. (Weinig of liefst niet gehinderd door vakbonden of overheidsregulering, met veel overheidsbegunstiging die ten koste gaat van het algemeen welzijn en het inkomen van de werkende klasse en van de zwakkere groepen in de samenleving.)

 

Omdat zijn pogingen om de PTB/PVDA te isoleren en in te perken geen succes hadden, verandert Bouchez nu van strategie: hij gebruikt de kritiek van die partij op het beleid van Israël tegenover de Palestijnen, nu een hoogst acute kwestie door de genocide die bezig is in Gaza, om haar te beschuldigen van antisemitisme en haatzaaien. Volgens het Charter van de Democratie zou, zo meent hij, deze partij moeten worden uitgesloten van samenwerking en actief moeten worden tegengewerkt en belemmerd in haar mediaoptredens. Een cordon sanitaire rond de PTB/PVDA!

 

Dit kan kwaadwilligheid zijn, maar een andere verklaring ligt meer voor de hand. Bouchez lijdt klaarblijkelijk aan een gevaarlijke vorm van hersenverlamming, veroorzaakt door het uiterst besmettelijke imbeciliteitsvirus dat logisch denken, empathie en intellectuele nuancering diepgaand beschadigt. De ravage in zijn hersens blijkt uit de begripsverwarring in zijn uitlatingen. Wie kritiek heeft op Israël of het zionisme afwijst of bestrijdt is volgens hem antisemitisch. (Heel wat joden zijn dus antisemieten, het doet er niet toe of ze antizionistisch zijn om conservatieve, traditionalistische redenen of om progressieve, zoals het ontoelaatbare onrecht dat de Palestijnen werd en wordt aangedaan.)

 

Omdat het imbeciliteitsvirus zo besmettelijk is en zo gevaarlijk, is het hoognodig dat er een cordon sanitaire wordt opgetrokken rond Bouchez, om zo zijn omgeving en de Belgische bevolking te beveiligen tegen besmetting door deze akelige hersenaandoening. Maar ook aan het eigen welzijn van Bouchez moet worden gedacht. Het beste zou zijn dat hij als therapie gratis een veertiendaags verblijf in een vijfsterrenhotel in Gaza krijgt aangeboden. Kan daarvoor snel een fundraising worden opgestart?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!