De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gent kan burgers nu overal bespieden

Gent kan burgers nu overal bespieden

dinsdag 23 mei 2017 16:11
Spread the love

In de Gentse gemeenteraad stemde de meerderheid van sociaaldemocraten, ecologisten en liberalen gisteren samen met de minderheid van conservatieven en fascisten voor het toelaten van het plaatsen van bewakingscamera’s door de politie op het gehele grondgebied.

Nationalisten (ook in de minderheid) onthielden zich omdat ze vonden dat de politie (nog) meer bevoegdheden moest krijgen bij het gebruiken van de beelden.

Bewakingscamera’s werden door de politie tot nu toe enkel gebruikt in, sinds 27 februari 2012, zeven arbeiderswijken (Brugse Poort-Rooigem, Dampoort, Rabot-Blaisantvest, Nieuw Gent-UZ, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede en Ledeberg), en, sinds 28 mei 2013, ook in de rosse buurt aan het Zuid (Belgradostraat en Pieter Vanderdoncktdoorgang) en zeven straten in het havengebied (ruwweg de straten tussen het Handelsdok en de spoorlijn).

Door de beslissing van de gemeenteraad kunnen nu overal op het Gentse grondgebied camera’s geplaatst worden. Aan de invalswegen van de stad Gent zullen borden worden geplaatst die daarvoor waarschuwen.

In theorie mogen de camera’s enkel gebruikt worden om sluikstorten tegen te gaan. Het is echter de vraag of men zich ook in de praktijk aan die beperking houdt.

take down
the paywall
steun ons nu!