De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geile bok Leterme

Geile bok Leterme

maandag 27 juni 2011 10:52
Spread the love

‘Zot’ is ze, Mevrouw X uit Brasschaat… Maar laten we eerst Mevrouw ‘Xan’ aan het woord met dit uit het leven gegrepen cynisch stukje op de site ‘Minnaressen’. Het raakt de kern van het verhaal waarin premier Leterme en Mevrouw X  wakker werden. Op ‘Minnaressen’ staan verhalen waar in vele meisjes en vrouwen zich zullen  herkennen. (1)

‘Mooi gezin’

849 pikante sms’jes
kwamen aan het licht
van onze Leterme
en zijn minnares

Het zijn ook dergelijke
sms’jes die ‘ons’
de das omdeden
zoonlief was een beetje
nieuwsgierig geweest

Maar intussen zijn de
plooien bij ‘hem’
thuis glad gestreken
de sms’jes verwijdert
en er is van die ‘Xam’
geen sprake meer

Voor het vrouwtje
is de periode
van bedrogen echtgenote
achter de rug
de rust is nu weergekeerd
zij vormen weer
een mooi gezin

Burgemeester stelt medische diagnose

Ze is dus ‘zot’, Mevrouw X uit de ‘park gemeente’ Brasschaat, die beweert massa’s erotische mailtjes van premier Leterme gekregen te hebben. Was ze zijn minnares? Zijn partijgenoot Dirk de Kort (CD&V), mede parlementair en  burgemeester van het elitaire Brasschaat dat bulkt van het zwarte geld en Hollanders die er in kastelen van villa’s de belasting ontduiken, stelde stante pede een medische diagnose. Citaat : ‘Ik heb de indruk dat mevrouw in kwestie mentaal niet al te evenwichtig is …
                                                                                                                                                                                                                                        
Dirk de Kort is voor zover geweten, geen arts. Hij bezit een licenciaats diploma  rechten. Moest hij als arts zo’n onthulling doen, hij werd door de deontologische commissie van de Orde van Geneesheren terecht veroordeeld. Deze ‘heer van stand’ meent zich àlles te mogen veroorloven. Waar hoorden we dat nog?

Enkele dagen later dient diezelfde christen mens een klacht in tegen onbekenden. Tegen de ‘chi-chi’ in zijn gemeente, de corrupte bourgeoisie in de groene gordel rond Antwerpen? Neen, tegen Mevrouw X. Deze had hem na zijn in de media vlotjes overgenomen ‘diagnose’ telefonisch trachten te bereiken.  Redelijk naïef, maar meer dan begrijpelijk

De Kort – ongetwijfeld een ‘heer van stand’, een ‘zakenman’ – voelt zich belaagd. Mevrouw X  ‘heeft hem ‘gestalkt’, weet de deftige pers.  Let wel, niet ‘zou’ maar  affirmatief, bevestigend. Moest ik Mevrouw X  zijn, ik diende tegen hem een klacht in voor laster en eerroof wegens zijn ongevraagde en wijd verspreide ‘medische diagnose’.

‘Koning, Keizer, Kardinaal…’

Pak zo’n types waar ze te pakken zijn, Mevrouw. In hun brandkast, bijvoorbeeld. Uw burgemeester ging ver over de  schreef van het welvoeglijke en berokkent u zware schade. Laat hem afdokken via de rechtbank. Hij ging over de schreef in zijn geestdrift om zijn vriendje Ives Leterme – die hij via het parlement kent – buiten schot te houden inzake die ‘849 pikante sms’jes’ waarmee Story terecht uitpakt. ‘Koning, Keizer, Kardinaal, stinken doen ze allemaal…’.

De ‘feiten’ spelen zich op uw groen grondgebied af, ze lijken waarachtig te zijn en zelfs al  zijn ze dat niet of niet in die mate, uw vriend Leterme – Ives zoals u hem noemt – en de gehele ‘deftige’ media lieten na de verwerking van de eerste paniek, hun broek zakken. Een sexistische broek.

Brasschaat is New York niet en Vlaanderen niet de VS. Toch maak ik de vergelijking met de Franse ‘socialistische’ sukkelaar Strauss-Kahn. Nog voor hij in New York in de cel verdween en nu op borgtocht in een bescheiden stulpje verblijft, trompetterden ‘de media’ het rond. Deze ‘heer van stand’ was er ingeluisd door een trut van een kamermeisje, zwart bovendien. De Vlaamse media doen dat slapjes over. 

Privacy? Kom, kom,…                                                                                 

De georkestreerde beschadiging van de klokkenluider begon zonder dralen. Strauss-Kahn die een kamermeisje verkracht?  Ach, viriele vent… Ze zal wel hebben ingestemd, zelfs uitgelokt. Je kent die ‘wijven’. Onze  premier die misschien een scheve schaats rijdt? Kom aan… Het is ‘onkies om al die informatie uit te brengen’, menen enkele toppolitici. Die het niet onkies vinden om politie en staatsveiligheid met Big Brother de middelen te verschaffen in onze slaapkamer te gluren. Of OCMW ‘s die naar mannen onderbroeken speuren bij vrouwelijke uitkeringsgerechtigden.                        

Story bracht een overvloed aan bewijsmateriaal. En publiceerde 96% niet. O, neen, het gaat vooralsnog niet om criminele feiten. Of  toch? Stalking door Leterme?

Het is aan de premier te bewijzen of die  ‘849 pikante sms’jes’ vervalst zijn. Niet aan Mevrouw X of Story. En, die ‘privacy’? Kom, kom, dat is een bijzonder relatief begrip.

Wanneer de Bekende Belg en geiten boer Leterme er politiek voordeel in ziet om met zijn stal uitgebreid in de media te komen, geen probleem. Wanneer hij door het boekske Story als geile bok ontmaskerd wordt, is het kot te klein.

Indien het intieme leven van Klein Pierke als minnaar van de bakkersvrouw in de boekskes zou verschijnen is dat inderdaad privacy schending. Van mensen zonder verweer. Nochtans gebeurt het elke dag, zoals met rechtbank verslagen die iedere betrokkene uitkleden.

Wanneer een hoge Piet als Leterme blijkbaar geile sms’jes verstuurt naar Mevrouw X in Brasschaat, is dat bekend maken onaanvaardbaar. Een vrouw die zich misschien misbruikt voelt, is dan meteen ‘mentaal niet al te evenwichtig…’. Seksueel geobsedeerd? Iedereen moet dat dringend weten. De heren vragen, de media draaien…

Journalistieke porno?

Voor de gewaardeerde hoogleraar mediarecht en journalistieke ethiek aan de Univ- Gent Dirk Voorhoof, is wat Story presenteert ‘journalistieke porno’. Hij sleurt er een ‘Code’ van de Raad voor Journalistiek bij. Waarin verwezen wordt naar ‘de plicht voor de journalist om waarheidsgetrouw te berichten, fair op te treden en respect te  betonen voor het privéleven en de menselijke waardigheid’.                                  

Op basis van die ‘Code’ kan Mevrouw X  gesteund door Story al een klacht indien bij de Raad wegens het roekeloos verspreiden van niet gecontroleerde laster door de burgemeester van Brasschaat. Haar ‘menselijke waardigheid’ wordt vertrapt. Met medeplichtigheid van de ‘ernstige’ media, die net als Story  bedrukt papier en winstgevende reclame slijten. Die er niet aan denken het voor dat ‘zot wijf’ op te nemen.

Niet iedereen heeft even veel ‘recht’ op ‘privacy’. Zeker niet zij die de macht bezitten zich te verweren en- in het geval Leterme – te bewijzen dat die sms’jes een farce zouden zijn. Die er van doordrongen zijn dat niet iedereen gelijk is voor de wet. Een farce? Moet toch een fluitje van een cent zijn om dat aan te tonen, door de premier?

En wanneer dergelijke ‘vuile praat’ écht is? Wat dan? Dagelijks gaan er wereldwijd miljoenen van die dingen heen en weer. Vroeger gebeurde dat per ‘liefdes brief’, met een postzegel, geparfumeerd. Die werden levenslang met een roze strik er omheen bijgehouden. Ook Steve Stevaert (sp-a) schijnt slachtoffer te zijn van afpersing in de ‘amoureuze sfeer’.

Smoking gun

Pech, maar noch cafébaas Stevaert noch bijvoorbeeld paarden vriend, ‘vader’ Herman De Croo (VLD) hoorde ik ooit de ‘huwelijkse trouw’ en ‘het gezin als hoeksteen van de maatschappij’ aan iedereen opdringen. Ik veronderstel dat ze evenmin als ikzelf, de overgrote meerderheid van de Vlamingen en andere dieren ‘monogaam’ zijn.

De partij en omgeving van Steve Stevaert – net als die van De Croo – verzette zich niet halstarrig tegen abortus, de pil, seksuele voorlichting en vrijheden, recht op lustbeleving, masturberen, orgasme, holebi’s, ‘samenhokken’, bewust ongehuwde moeders,.. Ik zou me eerder ongerust maken maken moest ‘Steve’ niet van zijn vrijheid genoten hebben. En met hem zijn geliefde van het moment. Dat scheelt een hele slok op de borrel, vergeleken met ‘Ives’.

Centraal in het verhaal van Story staat de zwaarwichtige beschuldiging dat de premier toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, zijn ‘minnares’ aan een job bij BZ trachtte te helpen. Haar die aanbood, buiten elke normale aanwerving procedure om. Uit de sms’jes blijkt duidelijk dat hierover uitvoerig gepraat is. Dat is belangenvermenging van de meest ordinaire soort. Die zoals Klein Pierke weet, schering en inslag blijft bij de ‘machtigen’.

Mevrouw X ging niet aan de slag bij BZ, ze vond ander werk. De intenties van Leterme blijven duidelijk. Een journaliste van Het Nieuwsblad zocht op De Zevende Dag (26/06/11) naar de volgens haar niet aanwezige ‘smoking gun’ om dat hard te maken. Wanneer zwart op wit te lezen sms’jes dat niet zijn,wat dan wel ?

Leterme mag dan wel ‘geschokt’ zijn, hij heeft iets uit te leggen wanneer hij terug bij zinnen is. Kan iemand een parlementaire vraag stellen? Kan iemand eens nagaan wat de beweegredenen zijn van Het Nieuwsblad en C° als advocaten van de premier? Pro deo? Of hangt er iets aan vast, zoals we die ‘beroeps’ kennen.

Macho in hallucinant verhaal

Neen, niet iedereen heeft recht op totale privacy, die de entourage van Leterme op eist. Omdat hier heel wat moraliserende, in het openbaar geuite prietpraat van de katholiek Leterme, zijn partij en de kerk waaraan ze verwant is (‘Christen Democratisch’, toch…) in het gedrang komt. Meer specifiek wat betreft seks, lustbeleving, ‘het gezin als hoeksteen van de maatschappij’,…

Indien maar de helft klopt van wat Mevrouw X beweert, dan heeft de premier een probleem inzake integriteit als machtige steunpilaar van een eeuwenoude bende waartoe  ook een ‘bisschop’ Vangheluwe en aartsbisschop Léonard behoren. Om de paus niet te vergeten.

Dan verschijnt hij als een gefrustreerde en manipulerende macho in een hallucinant verhaal van bedrog. Dat dan weer ook doordeweeks is. Wanneer je toch zo hoognodig moet, Ives, ga dan naar de hoeren. Die kunnen zwijgen. Ga vervolgens biechten. Die priester zwijgt ook. Alles opgelost.

Geen zinnig mens verwacht de perfectie van een ander. Wel worden achterbakse figuren met duivels plezier aan de schandpaal genageld. Een blad als Story – dat zich als ‘vrouwvriendelijk’ aanprijst – is zo’n hedendaagse schandpaal.

Wie weet is de wat sullig ogende Leterme een ‘tijger’ in bed? Of komen die sms’jes van de maan en is hij dolgedraaid (‘niet al te evenwichtig…’) als hoeder van een land in ontbinding? Wait and see. Hij zou best correct communiceren, desnoods een klacht indienen tegen Story zoals Steven Stevaert tegen onbekenden. Laat het vuile werk toch niet opknappen door een burgemeestertje, Ives.

Daarenboven, een oprechte schuld belijdenis leidt tot vergeving, in je christelijke moraal. Ze zou je populariteit naar hemelse hoogten kunnen voeren.  Je zou verdorie op een gewoon mens gaan lijken. Een geiten boer als een andere. ‘t Is maar een raad. Wedden dat Story die bekentenis wil publiceren?

Markies De Sade !

Nadat ondermeer de heren van CD&V-stand zich reeds op de vrouw in kwestie stortten – zonder af te wachten wat verder onderzoek en bewijs eventueel oplevert – profileren ze zich als de klassieke hypocriete stemmen van een machtige groep die Markies De Sade (1740-1814) onovertroffen aan de schandpaal stelde in boeken als ‘De 120 dagen van Sodom’. Het was de ‘schandpaal’ van die tijd.

Toegegeven, de premier en zijn Brasschaatse partijgenoot zijn niet in het minst te vergelijken met hen die De Sade in zijn lange tijd verboden, overigens slaapverwekkend proza opdient. De essentie van het verhaal blijft wel intact. De Franqse edelman schreef zijn boeken in de cel, de Parijse Bastille. Hij zat daar wegens het verspreiden van ‘zedeloze’ teksten en beledigingen aan hoge Pieten uit de adel, nieuwe rijken, staatsgezag, clerus.

Vooral deze laatste, die hij van praktijken beschuldigde die vandaag nog actueel zijn in de kerk? De filosofische, politieke kracht van De Sase staat overeind. Zijn aanklacht tegen de ‘heren van stand’ die menen zich alles te mogen veroorloven. Waar hoorden we dat nogf ?                                    

Hoger belang                                                                                                                      

Volgens hoogleraar Dirk Voorhoof  in De Morgen zou  Story dus ‘journalistieke porno’ presenteren. Jan Dijkgraaf – een Nederlandse ex-‘riool journalist’ – ziet het anders in dezelfde De Morgen : ‘In Nederland zou de vlag uitgaan als het weekblad Story een selectie uit 849 erotisch getinte (en authentieke) sms’jes zou publiceren van de liberale premier Mark Rutte aan een minnares. Een zucht van verlichting zou door het land gaan. Dus toch… Hetero! Goddank!’.

Holland is Vlaanderen niet op het vlak van media. Zelfs een progressieve Prof  als Dirk Voorhoof gaat door het lint omdat geiten boer Leterme – tot het tegendeel misschien ooit aangetoond wordt – bijna duizend pikante sms’jes richting Brasschaat stuurde. Privacy?

Is er niet zoiets als een hoger belang, een maatschappelijk belang, Prof ? In dit geval de publicatie van een hilarische primeur door Story. Een exclusief verhaal nopens een machtige katholieke puritein die van zijn zelf gebouwde sokkel valt. Die via de perverse religieuze moraal talloze mensen schaadde. Hij gaat voor de bijl, tot dolle pret van ‘de mensen’ die met dat boekske waar voor hun geld kregen.

Wij willen dàt allemààl weten

Schendt Tine Van Rompuy – (PVDA), zus van Europees president Herman Van Rompuy (CD&V) – de rust en privacy van de rijkste Belgische familie, ‘de Spoelberch’, door voor hun villa te demonstreren voor een billijke belasting op buitenissige fortuinen ? Of betreft het hier niet een hoger belang?

Zou het actie voeren tegen sexisme door vrouwen organisaties voor de geiten stal van Leterme een schending van zijn privéleven zijn,wanneer het Brasschaatse verhaal onweerlegbaar bewezen is? Hoger belang.

Zelfs al kan Leterme aantonen dat het fictie is, dan nog zijn de reacties rond dit hele geschiedenis ontluisterend. Dan nog hebben dé media voor hun beurt gepraat en de kant gekozen van het sexisme. Dat er met die bijna duizend sms’jes geknoeid zou zijn, wordt trouwens met de dag onwaarschijnlijker.

Dezelfde journaliste van Het Nieuwsblad die in De Zevende Dag zich heiliger dan heilig aanstelde, stelde de vraag : ‘Moeten we dat allemaal wel weten?’. Ja, wij willen dit allemaal wel weten. Trachtte de premier Mevrouw X langs de achterdeur aan een job te helpen? Ontving de minister van BZ zijn minnares – ook langs de achterdeur – op zijn kabinet van BZ ? De Het Nieuwsblad journaliste meent ‘dat er een grens overschreden is’. Dat werd dan tijd.

En niet in de laatste plaats, lapt deze Christen Democraat de door hem en zijn omgeving aan anderen opgelegde moraal inzake ‘het gezin als hoeksteen van de maatschappij’ aan zijn laars ? Laat hij zijn minnares als een baksteen vallen om in zijn ‘mooi gezin’ tot de orde van de dag over te gaan? Dat mag in dit geval iedereen weten, het is relevant gezien de rol in de maatschappij van de hoofdpersoon. Of gaan de strapatsen van een Strauss-Kahn ook niemand wat aan?

Niet Klein Pierke

Hoge Pieten bashen is een volkssport. Wie verwijt hen dat ? Dat er veel aan de vingers blijft plakken, is waar. Dat er georganiseerd racisme in de uitzendsector bestaat, bewijst de ‘BBB’-affaire. Dat vooral heren de katjes in het donker knijpen, is geweten. Wie neemt het de bevolking kwalijk ‘de macht’ te wantrouwen en de affaire rond Leterme te zien als een belediging henzelf aangedaan? De ‘serieuze’ media, dus. 

En het tot de klasse van de premier behorende profitariaat. In dit geval in bed. De hypocrieten die behoren tot een moraliserende politieke macht die de ganse maatschappij verziekte en verziekt met perverse normen en waarden. Genre Leterme. Macht dus, niet Klein Pierke.

Het is geboden verder te wroeten in de beerputten die Story opende. Zoals ook de koninklijke familie een beerput is met ‘bastaards’ die als zwerf honden behandelt worden. Die macht aantasten is meer dan legitiem. Wanneer  een boekske daarbij de voorzet geeft, des te beter. De bevolking heeft daar recht op. Ze betaald gul deze figuren, die ze kozen om hun partij programma, persoontje,moraal.                                                                                                                                                        

‘Riool pers’ geeft voorbeeld 

Volgens De Standaard worden we na de primeur van Story ‘wakker in een ander land’. Waar de ‘riool pers’ de bakens verschuift. Waar de deontologische regeltjes van het fossiel dat Persbond heet, staal zonder waarde worden. Laat ons hopen dat de boekskes het goede voorbeeld geven en niet gezagsgetrouw met de poten omhoog gaan liggen, zoals de ‘serieuze media’ doen. Dan wachten ons nog leuke dagen. En wie weet, worden we ooit ‘wakker in een ander land’, dat België heet. Waar de hypocrisie wat getemd is.                    

Wanneer politici zichzelf létterlijk op de markt tentoon stellen en verkopen kraait er geen haan naar ‘privacy’. Gaan ze zwaar uit de bocht, dan hebben ze meer rechten dan Klein Pierke. Dan zijn die al bij al puberale onthullingen van een geile bok, plots ‘journalistieke porno’. Dan is klokkenluider Mevrouw X  niet goed bij haar hoofd. Een vrouw die respect vraagt.

Hier mogen en moeten journalistieke grenzen verlegd worden. Zoals dat ook voor een Strauss-Kahn geldt. De rijke, arrogante macho. Tot hij op een gewone, zwarte arbeidster botste,een kamermeisje dat niet zwijgt. Dat respect eist. Vrouwenrechten zijn mensenrechten.

‘De Baron’, hij lééft.

Er is niets mis met minnaars en minnaressen. Ook hier moet gelijkheid van kansen gelden. Wat veelal niet zo is. Er is niets mis met een relatie die ‘slechts’ op lust, seks gebaseerd is. Een ‘vluggertje’ op het werk, kortstondige of langduriger contacten. Een weekend relatie. Goede afspraken maken goede vrienden. Dat begrijpt de meerderheid van de Vlamingen, ondanks de terreur vroeger en nu vanuit de middens waar een Ives Leterme thuis is.

Waar masturberen tot voor kort van de kansel als doodzonde die tot ‘hersenverweking’ zou leiden, afgeschilderd werd. Waar het bestaan van de clitoris ontkend werd. Wanneer een gehuwde premier afkomstig uit die achtergrond betrapt wordt met 849 héte sms’jes, dan is dat nieuws. Groot nieuws.

Hij vertegenwoordigt een traditie, met zijn kerk op kop, die het vanzelfsprekend vindt dat de privacy van de parochianen en liefst van àllen geschonden wordt. Wat de burgemeester van Brasschaat vandaag aantoont, zich de eertijdse Baron van de streek wanend. Die naar willekeur zijn ‘vazallen’ zalft en straft.

Brasschaat, Schilde, Kapellen, Schoten- nu de ‘park gemeenten’ van de rijke ‘chi-chi’ rond Antwerpen- hebben als vroegere agrarische dorpen in de Antwerpse Kempen hieromtrent een traditie. Baron Specht, Baron Bracht,… De mentaliteit van de Baron leeft verder in sommige burgemeesters. De nieuwe ‘Baronnen’.

Minnaressen bij grof vuil

Veel wijst er op dat Mevrouw X  wat wijs gemaakt werd en nu spartelt zoals iedere gewone burger spartelt die zich in de tang genomen voelt. Die ‘gebruikt’ werd in een grensgebied waar vooral vrouwen als gratis ‘hoer’ fungeren tot ze bij het grof vuil gezet worden. Afgeschreven, tijdelijk nuttig in het gebruik. Zoals de minnares, Mevrouw ‘Xan’ in de inleiding zegt : ‘Zij vormen weer een mooi gezin…’.

Na zo’n ervaring kan  je inderdaad wat minder ‘evenwichtig’ worden, mijnheer de CD&V burgemeester. Wraakzucht vanwege het slachtoffer is meer dan begrijpelijk. Dat de ‘dader’ zich verstopt, klassiek. Het verbaast dat Mevrouw X nog niet het 19° eeuwse label ‘hysterisch’ kreeg opgespeld.

Het thema ‘minnaressen’ heeft de ‘serieuze’ pers uiteraard niet ontdekt, doende als ze was de mogelijke ‘dader’ professioneel af te schermen en hém tot slachtoffer te maken. Vrouwen bladen als Feeling en Libelle besteden er wel aandacht aan. In hun publicaties, op hun sites. Er bestaan onafhankelijke sites met honderden getuigenissen. Meestal van vrouwen, ook van mannen. (Lees deze Blog: ‘Minnaars en minnaressen’). (1)

(1) ‘Minnaars en minnaressen’  –  www.bloggen.be/minnares

take down
the paywall
steun ons nu!