De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Freedom Flotilla II: Terug in België

Freedom Flotilla II: Terug in België

maandag 18 juli 2011 12:52
Spread the love

We zijn maandag 11 juli omstreeks middernacht toegekomen op Zaventem samen met 2 andere deelnemers van Belgium to Gaza, Yannick Vanonckelen en Asma Sebaa. Josy Dubié, die ook deelnam aan het avontuur op hun ship, de Tahrir, was al enkele dagen vroeger teruggekeerd. Uiteindelijk is ons schip “Tahrir” de Griekse haven niet kunnen uitvaren, omdat de autoriteiten ons alsmaar nieuwe documenten voorlegden die moesten ingevuld worden.

Dit is doelbewuste een sabotagestrategie. Er bestaat geen twijfel dat zij hierdoor gestuurd werden door Israël. Hiermee pleegt de Griekse regering medeplichtigheid aan het in stand houden van de misdadige blokkade van Gaza.

Een uur voordien waren op Zaventem al enkele andere pro-palestijnse activisten toegekomen. Zij hadden deelgenomen aan de actie “Welcome to Palestine”, die erin bestond om vanuit verschillende Europese landen naar de Westelijke Jordaanoever te reizen, om daar Palestijnse organisaties te ontmoeten en deel te nemen aan enkele legale pacifistische activiteiten om de grenscontroles aan te klagen. Dat is blijkbaar onaanvaardbaar voor de staat Israël.

De activisten werden bij hun aankomst op de Israëlische luchthaven Ben Gurion opgepakt en opgesloten. Ze kwamen terug met verhalen over fysiek geweld een psychologische spelltejes. Jan Cools, ex- dokter van Geneeskunde voor het Volk, was er ook bij en is er ingestort door de psychologische spelletjes en pesterijen (de Israëlische cipiers weigerden oa. zijn medicatie te geven). Hij werd zaterdagavond reeds gerepatrieerd.

Hieronder ziet u een filmpje, gemaakt door onze kameraden van Plate-forme Charleroi-Palestine, van de aankomst van het Guido en zijn 2 kompanen onder luid applaus van sympathisanten en vrienden. Je ziet geen groep teleurgestelde fatalisten – je zou het kunnen verwachten gezien noch Welcome to Palestine noch het Freedom Flotielje in Palestina geraakt zijn – maar wel activisten die nog meer overtuigd zijn om de solidariteit met het Palestijnse volk verder te zetten.

(vanaf 5:37) Ik hou een toespraak in het Frans en stelt 3 punten naar voor.

Ten eerste, “Diegenen die denken dat de solidariteit met Palestina en de Freedom Flotielje gedaan is vergissen zich. We zijn meer vastberaden dan ooit. De boten liggen nog klaar in de haven en er zijn reeds verschillende nieuwe vrijwilligers die zich hebben aandienen.

Ten tweede klaagt hij de Europese regeringen aan. “Dat zij er fier op mogen zijn dat er voor €25.000 medicamenten op die boten liggen. Mediamenten die de Gazanen nodig hebben, maar dat we die niet hebben kunnen afgeven. Dat is een schandaal.”

Ten derde spreekt hij zijn verbolgenheid uit over wat op de luchthaven gebeurde met de activisten die naar de Westelijke Jordaanoever gingen. Het zou maar eens andersom moeten gebeuren…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!