De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(update) Flávio Dino in de running voor hooggerechtshof in Brazilië

(update) Flávio Dino in de running voor hooggerechtshof in Brazilië

dinsdag 28 november 2023 03:43
Spread the love

Dino was in het noord-oosten gouverneur nl. in de provincie Maranhão en diende de PC do B, een jongerenbastion in Brazilië. Dino is gekend omwille van zijn voorkomen, hij heet Dino en is ook fysiek bijna een dino naast de kleine arbeiderszoon Lula.

Dino heeft rechten gestudeerd en was lang rechter, daarna werd hij gouverneur van de arme provincie Maranhão in het Noord-Oosten, toch kon hij zich niet herverkiezen. De stoelendans dezer dagen in Brazilië lijkt Dino goed uit te komen, hij is altijd een mediafiguur geweest. De PC do B is een partij die de jeugd achter zich heeft. Lula brengt hiermee het socialistische en communistische verleden van Brazilië tot in het diepste van het overheidswezen.

Hij is fysiek sterk en vertegenwordigt vergeten maar toch historische partij in Brazilië. Dit kan dienen als de tegenpartij weer meer stemmen haalt. Natuurlijk zit hij tot aan zijn pensioen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!