De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EV1 of XL1

EV1 of XL1

woensdag 16 januari 2013 18:55
Spread the love

Soms zou je denken dat technologie bewust ondergraven wordt. Dat is ongetwijfeld het geval als we kijken naar industrieën die afhankelijk zijn van de stagnering in de vooruitgang.

Een mooi voorbeeld hiervan is de aardolie. Dit zwarte goedje is niet enkel verantwoordelijk voor heel wat vooruitgang, zoals de kunststoffen, medicijnen enz, maar ook voor een stagnatie in andere industrieën. Want we kunnen ons de vraag stellen waar we nu met de auto zouden staan moest die niet zo afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Tot op heden is het beste alternatief voor Benzine en Diesel nog steeds Benzine en Diesel. Waterstof, elektriciteit, perslucht, aardgas, …, ze komen er allemaal niet aan te pas. In het laatste interview op Terzake (Canvas) was een spreker op het autosalon eigenlijk schoorvoetend aan het toegeven dat de elektrische auto maar niet wil doorbreken.

Daarvoor zijn natuurlijk verschillende redenen. Zo is de elektrische auto nooit een volwaardig alternatief geweest. 8 uur opladen om dan een miezerige 150km te rijden? Neen, dank u. Bovendien zijn de aankoopprijzen hallucinant, zelfs voor een kleine elektrische stadsauto. Maar de elektrische auto heeft ook nooit een eerlijke kans gekregen. Waar blijven bijvoorbeeld al die oplaadpunten in het land, om elektrische auto’s overal te kunnen opladen? Eigenlijk zou in de stad elk plein moeten voorzien zijn van parking voor de elektrische auto, speciaal gereserveerd én, naar analogie van de gehandicaptenparking, kort bij alles.

Zolang de infrastructuur ontbreekt om een elektrische auto een volwaardig bestaan te geven, maakt zo’n voertuig natuurlijk weinig kans. Hetzelfde kunnen we zeggen van de auto die op waterstof kan rijden. Allemaal goed en wel, maar wie heeft het ervoor over om een ritje te maken naar Ruisbroek, waar de enigste commerciële waterstofpomp wordt uitgebaat?

Op dit moment is de elektrische auto een gadget, vooral gewild door enkele narcistische bedrijfsleiders, die vooral geïnteresseerd zijn in “greenwashing”. Want als ik met een elektrische auto rijd, dan moet ik wel hip zijn en inzitten met het milieu. Niks is natuurlijk minder waar, want die bedrijfsleider kan er ook voor opteren om het openbaar vervoer te nemen of de fiets. Maar daar kan natuurlijk iedereen mee uitpakken, en bijgevolg steken ze dan niet meer boven de rest uit, iets wat ze nu net WEL zo graag doen.

The difference between man and boys is the price of there toys.

Het is duidelijk dat er verschillende keuze’s zijn gemaakt, waardoor we opgescheept zitten met heel wat problemen. We hebben het Amerikaanse model van samenleven massaal gekopieerd, waardoor we in de eerste plaats al opgescheept zitten met een immens mobiliteitsprobleem. Want heel wat mensen in ons land wonen op ongeschikte plekken, ver weg van alles, en dan moeten ze voor elke habbekrats de auto nemen. En tankstations kan je op elke hoek van de straat vinden, maar LPG, waterstof of elektriciteit? Ho maar, zo snel gaat dat niet.

Willen we echte verandering in mobiliteit? Dan kunnen we daar iets aan doen. Bereken het KI van een woning op basis van het energieverbruik én de afstand tot het werk. Dan heb je al een realistische maatstaf om op ecologisch vlak in te grijpen. Koppel de belangen van de oliemaatschappijen en de autoindustrie los van elkaar. Verstreng bovendien de uitstoot die een wagen mag hebben. Er is ook nood aan een uniforme manier om het verbruik te meten en probeer vooral niet enkel te focussen op wat er uit de uitlaatpijp komt, maar ook op datgene wat de auto aan de pomp vraagt.

Het is in deze tijden ondenkbaar dat we nog niet verder staan. Kleine stadsauto verbruiken nog gauw 6L/100km, wat natuurlijk veel teveel is. De helft zou in deze tijden realistischer zijn en ook haalbaar. Bovendien kan men veel beter, want in de jaren 70 was er al een omgebouwde Opel die op minder dan 1L brandstof per 100km kon rondrijden. In het programma Jasen en Janssen op VPRO (Nederland) heeft men dit trouwens voorgelegd aan de huidige Opel-baas in Duitsland, en die stond met zijn mond vol tanden.

In het verleden stonden we blijkbaar veel verder dan nu. Denk maar aan de EV1 van GM, een rasechte elektrische auto die iedereen kon bekoren. Waarom moesten deze auto’s verplicht worden teruggeroepen, om allemaal binnen enkele dagen in de schrootpers te belanden? Wat had de EV1 misdaan om zo aan zijn einde te komen?

En nog vreemder. Waarom komt VW nu met de XL1, die zeer sterk gelijkt op de EV1 van in die tijd? Vooral het achtersteven van de twee auto’s is quasi identiek. De VW XL1 is een hybride diesel, die ook met 1L per 100km moet rondkomen. En waarom blijft het altijd bij prototypes, zoals de Peugeot BB1, en worden deze niet te koop aangeboden? Hoeveel jaren moet men nog testen vooraleer het eindelijk beschikbaar is voor het grote publiek aan een betaalbare prijs? Ik ben het woord prototype en “concept car” eigenlijk een beetje beu. Beeld je in dat de GSM ook een prototype was, dan waren we nu nog allemaal met een oude telefoon en draaischijf bezig. Gelukkig blijft het in andere industrieën niet enkel bij gekakel, maar wordt het ei ook gelegd!

take down
the paywall
steun ons nu!