De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Angst, frustratie en onzekerheid omgeven de zorg, blijkt vandaag uit de enquête van de Brabantse kranten onder 19.129 Nederlanders.

Enquête: inkzwart beeld van de Nederlandse zorg

maandag 23 februari 2015 17:00
Spread the love

In vorige bijdragen heb ik al de verontrustende evoluties ten gevolge van de vermarkting in het Nederlands zorgsysteem beschreven. De Zorgbalans 2014, een grootschalige gezondheidsenquête, geeft aan dat 22% van de Nederlanders het afgelopen jaar gezondheidszorg hebben uitgesteld omwille van financiële redenen. Drie jaar eerder was dit nog 6%. Angst, frustratie en onzekerheid omgeven de zorg, blijkt vandaag uit de enquête van de Brabantse kranten onder 19.129 mensen.

Wie zorg nodig heeft, vreest die te verliezen of meer geld kwijt te
zijn. Wie werkt in de zorg, houdt zijn adem in voor zijn baan.
Mantelzorgers vrezen dat het hen te zwaar wordt en ze straks geen
vervanger hebben. En zelfs wie niet rechtstreeks met zorg te maken
heeft, maakt zich grote zorgen over hoe het verder gaat.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!