De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat u mòet weten over CORSIA, het “klimaatplan” voor de luchtvaartsector

Wat u mòet weten over CORSIA, het “klimaatplan” voor de luchtvaartsector

maandag 23 september 2019 14:24
Spread the loveDe luchtvaartsector is één van de grootste bedreigingen voor het klimaat. Het is de sector waar de CO2 emissies het snelste groeien, en voorlopig wordt er weinig gedaan – technologisch OF politiek – om deze evolutie om te buigen.

Maar nu is er dus CORSIA. CORSIA staat voor “Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation” Het is een internationaal plan van de UN om de CO2 uitstoot in de luchtvaartindustrie te verminderen of te compenseren. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen met dit plan, maar dit zijn enkel feiten waarvan ik vind dat iedereen ze zou moeten kennen:

1. Niet de CO2 uitstoot, maar enkel de groei van de CO2 uitstoot na 2020 zal gecompenseerd worden. Ze vinden met andere woorden dat ze al heel wat bereikt hebben als de CO2 emissies in de luchtvaartsector niet meer stijgen, maar even hoog blijven als vandaag.
2. Enkel internationale vluchten zijn gereguleerd dus bijvoorbeeld een vlucht van New York naar San Francisco valt niet onder de regulering. Dus zelfs het onambitieuze doel om de CO2 emissies niet meer te laten stijgen zal helaas niet gehaald worden onder CORSIA.
3. Men wil zich in regel stellen door carbon offsets te kopen. Hierdoor worden ontwikkelinglanden aangemoedigd om vooral geen CO2 reductiedoelen in te voeren. Waarom je best doen om gratis CO2 uitstoot te reduceren als je je carbon offsets duur kan verkopen? Brazilië bezit bijvoorbeeld een hele berg van die offsets.
4. Vele van de carbon offsets in de markt zijn van bedenkelijke kwaliteit e.g. het is zeer de vraag of er inderdaad CO2 emissies door vermeden zijn.
5. Er zijn momenteel 4 miljard ton aan carbon offsets op de markt. Dat is van projecten die reeds gerealiseerd zijn. Deze offsets kopen zal dus geen jota veranderen aan de mondiale CO2 uitstoot. Maar het geeft een luchtvaartoperator wel het “recht” om nog meer CO2 uit te stoten.
6. Luchtvaartmaatschappijen die minder dan tienduizend ton CO2 uitstoten per jaar zijn niet verplicht aan de regulering te voldoen.
7. Toetreding van een land tot CORSIA gebeurt op vrijwillige basis. Landen zoals India en Rusland zijn (nog ?) niet toegetreden.
8. Luchtvaartmaatschappijen mogen ook in plaats van offsets te kopen minder vervuilende brandstoffen gebruiken. Deze stoten maar liefst 10% minder CO2 uit. Dat noemen ze in de beste traditie van greenwashing: “clean oil” (ja, we hebben het over aardolie !)
9. Het laatste wapenfeit: de luchtvaartsector wil CORSIA, dit excuus voor een klimaatplan, aangrijpen om alle echte klimaatacties tegen te houden. Ze willen dat de landen van de EU een statement ondertekenen waarin ze erkennen dat CORSIA de “enige markt-gebaseerde maatregel” is voor de luchtvaartsector. Als de EU dan later een strengere klimaatnorm wil invoeren voor de luchtvaartsector (bijvoorbeeld de luchtvaartsector onderwerpen aan de ETS regulering) zou ze een rechtzaak riskeren.

Laat de stem van de burger horen in Europa !

CORSIA maakt weer eens duidelijk dat de strijd tegen de klimaatverandering vooral een machtsstrijd is tegen grote vervuilende industrieën. Als we deze machtsstrijd niet winnen zullen we ook het klimaatprobleem niet opgelost krijgen.

De Citizens’ Climate Lobby is een wereldwijde burgerbeweging die deze strijd aangaat en ijvert voor een eerlijke en effectieve klimaatoplossing, op maat van de mensen en van de planeet.

De klimaatoplossing die wij voorstellen wordt door vele topeconomen verdedigd: Elke ton CO2 veroorzaakt evenveel schade, dus belast elke ton CO2 evenveel, of ze nu van verwarming, transport, fabricage, of de luchtvaartsector afkomstig is. Sta geen uitzonderingen toe. Laat de taks elk jaar stijgen, zodat fossiele brandstoffen versneld uitgefaseerd worden, en de ontwikkeling van low-carbon alternatieven gestimuleerd wordt. Geef de opbrengst van deze taks aan de mensen, zodat de levensduurte niet stijgt, en de mensen de middelen hebben om over te schakelen naar ecologische alternatieven.

Onlangs hebben wij een Europees Burgerinitiatief ingediend om deze klimaatoplossing in te voeren in de EU. Zorg dat wij een tegenwicht kunnen bieden tegen de grote industriële lobbies. Teken de petitie en help ons om de stem van ons, burgers te laten horen in het Europees parlement. Bedankt !

De petitie: citizensclimateinitiative.eu
Onze website: www.citizensclimatelobby.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!