De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een “Russische wet”. Echt waar, VRT?

Een “Russische wet”. Echt waar, VRT?

woensdag 17 april 2024 20:13
Spread the love

Er is momenteel grote heibel in Georgië, n.a.v. een wetsontwerp dat er voor de tweede maal ter stemming voorligt. Het gaat om een wetsontwerp betreffende de registratie van buitenlandse agenten.

Als dit wetsontwerp goedgekeurd zou worden (en het ziet ernaar uit dat dat het geval zal zijn), dan verliezen de EU en VS een belangrijke hefboom waarmee ze de Russischgezinde regering van Georgië zouden kunnen doen wankelen. Want dan moeten ze immers in hun kaarten laten kijken en zou duidelijk worden wie er werkelijk achter die “spontane” volksprotesten zit. Dan zou duidelijk kunnen worden wie de verborgen hand is die al die kleurenrevoluties in de voormalige Oostbloklanden dirigeert en financiert. Een deel van het netwerk van schimmige “ngo’s” dat massa’s geld uit het Westen ontvangt, zou bloot komen te liggen. Er zouden stokken in de wielen van de westerse kleurenrevolutiemachine gestoken worden.
De huidige protesten worden dan ook onmiskenbaar aangestuurd vanuit de EU en de VS. De Georgische president, Salome Zourabichvili, heeft al aangegeven dat ze haar veto tegen de nieuwe wet zal stellen. Dit is naar verluidt slechts een symbolische geste omdat de wet hoedanook aangenomen zal worden met een grote meerderheid. Men kan zich wel afvragen aan wie deze dame echt onderhorig is: het Georgische volk of haar buitenlandse, Angelsaksische, meesters.

Bij VRT lezen we vandaag omtrent deze onlusten: “Tegenstanders spreken van de “Russische wet”, omdat Rusland sinds 2012 een vergelijkbare wet heeft. Die wordt door het Kremlin gebruikt om kritische media de mond te snoeren en mensenrechtenorganisaties het zwijgen op te leggen. […] In een reactie heeft de EU gezegd dat de wet – als die er zou komen – niet overeenstemt met de Europese normen en waarden, en het toetredingsproces dus negatief zou beïnvloeden.”
Verder geeft VRT geen duiding.
Ik ben geen journalist, maar ik kan wel een minimum aan context geven dat de professionele VRT-journalisten (om propagandaredenen) maar al te graag achterwege laten:
– De VS hebben al sinds 1938 een wet op de buitenlandse agenten: de FARA (Foreign Agents Registration Act). Wanneer de VS zich dus in dit debat gaan moeien en van het dak schreeuwen dat deze Georgische wet op buitenlandse agenten ondemocratisch en wat nog meer is, dan zijn ze zoals naar goeie gewoonte aan het huichelen.

– Rusland heeft rond 2012 (of pas 74 jaar na de VS) een gelijkaardige wet aangenomen, en wel omdat rond die tijd de VS hun FARA begonnen te misbruiken om buitenlandse en meer specifiek Russische media en Russen in de VS te jennen (herinnert u zich nog Maria Butina?), het land uit te drijven en mediakanalen te verbieden. Wie snoert hier kritische media de mond? RT is in de VS verboden omdat het meningen toeliet die tegen de mainstream ingingen.
Russische diplomatie handelt volgens het principe “oog om oog, tand om tand” en daarom is Rusland rond die tijd met gelijke wapens in de tegenaanval gegaan.
Wanneer Jan Balliauw dezer dagen op VRT-pagina’s publiekelijk uithuilt dat hij Rusland niet meer binnen mag, dan moet hij niet met de vinger naar Poetin of –vermoedelijk– de FSB wijzen, maar vooral eens bij zijn eigen eerste minister gaan polsen waarom die laatste zonodig Russische media in België laat censureren, toelaat dat massaal veel Russisch geld gestolen wordt, wapens en F16’s naar Oekraïne stuurt en of dit allemaal eigenlijk geen open oorlogsverklaring aan Rusland is?
En al die zgn “kritische” media die Rusland de mond snoert en die bij VRT zo op handen gedragen worden (Ruslandberichtgeving van Marijn Trio is voornamelijk gebaseerd op dergelijke “kritische” websites die zich -vooral- niet in Rusland bevinden en die op westers geld draaien): zou het echt toeval zijn dat die allemaal bakken geld ontvangen vanuit het buitenland? Dankzij dergelijke wetgeving op de registratie van buitenlandse agenten kunnen deze circuits blootgelegd worden en kan er paal en perk aan gesteld worden.
Hoe zouden sommige van onze Vlaamse excellenties en VRT niet te keer gaan als zou blijken dat DWM geld ontvangt uit Hongarije of Suriname om geregeld “kritische” (de lezer is vrij hieronder te verstaan wat hij wil) artikels over Victor Orban of Desi Bouterse, of misschien Jan Jambon en VRT zelf te schrijven?

– En weet je wat? Ook de EU werkt aan (of heeft al?) een vergelijkbare FARA. Geen woord daarover bij VRT. En dat met die Europese normen en waarden? Luister naar mijn woorden, zie niet naar mijn daden…

– Ten slotte moet men in dezen nog de fundamentele vraag stellen: heeft een soevereine staat het recht om zich met gepaste wetgeving te verdedigen tegen (verdoken) aanvallen en pogingen tot destabilisering vanuit het buitenland, of niet?

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!