De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een moskee op heilige grond

Een moskee op heilige grond

zaterdag 14 augustus 2010 16:21
Spread the love

Moest  Bush Jr. de bouw van een moskee in New York hebben gesteund vlak na 9/11, hij zou nooit meer herverkozen zijn geweest. Obama steunt de bouw van een moskee, twee straten verder dan Ground Zero, nu wel. Ondanks massaal protest van de bevolking.

Veel mensen lijken weeral eens te vergeten dat het belijden van een religie los staat van fundamentalistische daden, uitgevoerd onder het vaandel van diezelfde religie. Deze discussie lijkt steeds meer eentje zonder einde. Om de zoveel tijd laait het Islamdebat weer eens op, hetzij omwille van een hoofddoekenkwestie, hetzij wegens de bouw van een moskee. En de argumenten van zowel voor- als tegenstanders zijn steeds dezelfde.
Men zou eens moeten beseffen dat homogeniteit niet meer van deze tijd is. De wereld is fundamenteel veranderd dankzij (ver)nieuw(d)e technologieën, wereldbeelden en een andere mentaliteit ten opzichte van hoe men ‘in de wereld staat’. Mensen zijn tegenwoordig zo goed als allemaal globetrotters, liefhebbers van de meest uiteenlopende wereldkeukens en dankzij de opkomst van het globalisme kan men thuis evengoed als op restaurant zijn Indisch stoofpotje eten.
Maar de mix van bevolkingsgroepen wordt nog steeds niet ten volle geapprecieerd. Men duldt zijn Turkse buur wel, maar enkel tot op een bepaald niveau. Doet die buur mee aan de ramadan? Geen probleem. Maar als diezelfde man graag zijn geloof wil belijden in een voor zijn religie speciaal gebouwd gebedshuis dan wordt het plots een potentiële fundi, een moslim waar we schrik voor moeten hebben.
Naar de kerk gaan toejuichen maar een moskee beschouwen als ‘des duivels’? Het wordt hoog tijd dat de mensen met oogkleppen op eens leren relativeren of de ‘clash of civilisations’ woedt nog decennia door. En het zijn spijtig genoeg niét enkel Amerikanen die met oogkleppen rondlopen.

take down
the paywall
steun ons nu!