De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Roy Bailey, een alternatieve geschiedenis zingen

Een andere geschiedenis is mogelijk

dinsdag 1 september 2015 10:06
Spread the love

Elke dag opnieuw werd het nieuws en dus de geschiedenis in wording, verteld door de machthebbers. Nochtans is een andere geschiedenis mogelijk. Dat bewijzen Bailey & Benn.

In de jaren zeventig, sloegen een aantal  Nederlandse en Vlaamse leraren geschiedenis de handen in elkaar met het doel de invalshoek van de courante geschiedschrijving om te keren: geen propagandistische verhalen bekeken met de blik van de drie K’s  – Koning, Kerk, Kapitaal  – maar het verloop  van de wereld beschouwd vanuit de mens zelf: de werkman of boer, de onderdrukte, de verzwegen rebel, het gecensureerde pamflet, de man zonder gezicht en, vaak voor het eerst, de vrouw zonder gezicht. Het volk, de massa. De stemlozen.

Welkom op de blog van Radio 68

Kritiese Leraren

Het perspectief op zijn kop zetten, was niet zomaar een ingeving. Nee, de wetenschappelijke, academische geschiedschrijving zelf, begon ook uit andere vaatjes te tappen. De orale geschiedenis, bijvoorbeeld, waarbij  het verhaal van Jan met de pet werd opgetekend.  Of de reconstructie van het dagelijks leven van dagdagelijkse mensen aan de hand van bronnen die tot dan irrelevant werden bevonden, met “Montaillou, village occitan de 1294 à 1324”van Emanuel Le Roy-Ladurie uit 1975 over het dagelijkse leven in een kathaars dorpje als onverwachte bestseller. Het genre werd door de media verdund tot “human interest” en lachtelevisie.
Jammer, want elke dag opnieuw wordt, nog steeds, het nieuws en dus de geschiedenis in wording verteld door de machthebbers.

Benn & Bailey

Benn & Bailey. Het zou een komisch duo kunnen zijn. Maar Bailey is een linkse, geëngageerde Engelse singer-songwriter. En Tony Benn (1925-2914) een Labour-politicus ter  linkerlinkzerijde.  Samen verzorgden ze heel wat avondvullende spektakels. “The Writing On the Wall” (d.w.z. het teken aan de wand) bevat de neerslag van een show die, zoals bij de Kritiese Leraren, het perspectief van de geschiedschrijving omdraait.  Met name Benn spit vergeten en weggemoffelde delen van de historie weer naar boven. Rad van tong, welsprekend en met humor. Bijvoorbeeld over de boerenopstand van 1381, die werd gesteund door John Ball, beter gezegd: Eerwaarde John Ball. Ja, Reverend Ball was  priester, of beter hagepreker, kortom een geestelijke zonder parochie met een afwijkende opinie. In één van zijn hagepreken luidt het oomwonden dat het Engeland nooit goed af zal gaan totdat “all things shall be in common”, tot alles gemeengoed zal zijn geworden. Zijn proto-communisme leidt hij volledig af uit de Bijbel!  Je kan Ball als een voorloper van Thomas More beschouwen, de filosoof die in zijn “Utopia” (1516) dezelfde idee zal verkondigen: het particuliere bezit bestaat niet, alles is van iedereen.

Geen privégrond

Benn herinnert ons ook aan The Diggers (letterlijk: de delvers), die hij de eerste socialisten en ecologisten noemt. En er valt wat voor te zeggen. The Diggers zagen de aarde als de schatkamer van heel de mensheid. Derhalve kon grond  nooit privébezit zijn! Met die overtuiging, trokken The Diggers naar “the commons”, de gemeenschappelijke grond van hun gemeente, dat er braak bij lag terwijl zij honger leden. The Diggers bewerkten het land, enkel en alleen om zichzelf te voeden.

Een mens zou bij al die welsprekendheid nog vergeten dat de zanger Roy Bailey ook op deze plaat voorkomt! Een bijzondere plaat, één van de weinige tegengewichten voor de indoctrinatie van het nieuws en dus van de geschiedenis in wording. Een andere geschiedenis is mogelijk..

Eddy Bonte (Radio 68) 

 De uitzending  
“The Writing On the Wall, Live at Cambridge 2000”: dinsdag 01 september om 1330 uur en 1730 uur, woensdag 02 september om 1330 uur in het programma “Free Speech * De Gedachten zijn Vrij” op  www.radio68.be  “Free Speech * De Gedachten zijn Vrij” is een wekelijks programma van vier uur op maandag, dinsdag en woensdag.

Radio 68
Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

Referentie
Roy Bailey & Tony Benn: “The Writing On the Wall. Live in Cambridge 2000”, cd, uitgegeven door Fuse Records, UK, zie ook www.roybailey.net

take down
the paywall
steun ons nu!