De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ecotoerisme en duurzaamheid

Ecotoerisme en duurzaamheid

woensdag 25 augustus 2010 20:25
Spread the love

‘Ecotoerisme’ of ‘ecologisch verantwoord toerisme’ won een aantal jaren geleden heel snel aan populariteit. Sinds de discussie over de klimaatverandering volop is losgebarsten, krijgen milieuvriendelijke vormen van reizen steeds meer aandacht. Een precieze definitie formuleren is moeilijk. Als we het zo bondig mogelijk samenvatten, kunnen we zeggen: in ecotoerisme staat de natuurbeleving centraal en wordt de impact van de toerist op de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Verwarring

De laatste jaren ontstond er verwarring met het begrip ‘duurzaamheid’. Wat is nu eigenlijk het verschil? Een duurzame ontwikkeling van toerisme in een land, regio of een toeristische bestemming streeft naar een evenwicht in de relatie tussen economische, ecologische en socio-culturele aspecten.

Maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Vele mensen denken spontaan aan de zorg voor en de bescherming van het leefmilieu. Anderen denken eerder aan duurzame economische groei of duurzame sociale ontwikkeling. Tijd om op zoek te gaan naar een praktische definitie.

De Sloveense professor Nadya Zhexembayeva, een enthousiaste dame die op een Business School over duurzaamheid doceert, vertelt ons meer over het belang van duurzaam toerisme en economie.

Volgens haar gaat het om een vorm van toerisme waarbij het behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Het grote verschil is dat ecotoerisme slechts een deel is van duurzaam toerisme. 

Meer dan een modewoord

Nadya Zhexembayeva maakt ons duidelijk dat duurzaam toerisme uit 3 aspecten moet bestaan: tevredenheid van de toerist, besef en kennis van de bedreigingen voor het milieu en deelname van alle partijen. Zo heeft het geen zin om bedrijven te blijven forceren om hun bijdrage aan het behoud van het milieu te leveren.
 
Beter is het om hen te laten zien hoe ze bijvoorbeeld door hun verbruik zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van vernieuwbare energiebronnen eigenlijk geld kunnen besparen. Het gaat dus niet zozeer om hoe zij kunnen investeren in het milieu, maar eerder om hoe ze winst kunnen maken dankzij een duurzaam beleid.
 
Net zoals ecotoerisme dreigt duurzaamheid een modewoord te worden dat een stille dood zal sterven. Toch beginnen vele overheden en bedrijven de noodzaak in te zien van een milieuvriendelijk beleid. Zo slagen ze erin hun financiële toekomst te verzekeren want duurzame bedrijven, waartoe Zhexembayeva ook Wall-Mart rekent, bezitten een duidelijk concurrentievoordeel ten opzichte van de rest. Zorgen voor het milieu is niet langer alleen liefdadigheid maar big business, gelooft ze.

Tekst en foto’s: Sofie Vanrafelghem

take down
the paywall
steun ons nu!