De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Duitse ambassadeur in Moskou spreekt over “een vreedzame oplossing” van conflicten…

Duitse ambassadeur in Moskou spreekt over “een vreedzame oplossing” van conflicten…

maandag 11 december 2023 22:57
Spread the love

De Duitse ambassadeur in Rusland, Graf Lambsdorff, gaf  gisteren een verrassende toespraak bij een kerstconcert in de Moskouse kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis. Hij zei onder andere: “We weten dat oorlog niet onvermijdbaar is. Mensen, volkeren en naties kunnen ook in moeilijke kwesties een vreedzaam akkoord bereiken, als de wil daartoe er is. Wij kunnen en wij moeten, bij alle verschillen van belangen en overtuigingen, samen een vreedzame oplossing vinden.”

Tegen de achtergrond van berichten en geruchten over een onderhandelde oplossing van het conflict tussen Rusland en Oekraïne klinkt dit als een bevestiging van wat er in stilte bezig is. De publieke opinie wordt zachtjes voorbereid op de kanteling  in het conflict die zich een half jaar geleden al aftekende, en nu blijkbaar dicht bij de realisatie van een vredesakkoord staat. (Zelenski houdt de handen op de oren, maar dat kan hij niet blijven doen, of hij wordt aan de kant gezet…)

 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/deutscher-botschafter-in-moskau-ueberrascht-friedliche-einigung-moeglich-li.2167079

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!