De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

foto Wikipedia
Vrede vzw, Pax Christi, CNAPD, ABP en Vredesactie

Drie op vier Belgen roepen op tot een stopzetting van wapendoorvoer met Israël

Driekwart van de Belgische bevolking wil dat de wapendoorvoer tussen Israël en België eindigt, volgens een opiniepeiling van YouGov uitgevoerd door de organisatie Ekō. Een representatieve groep van respondenten antwoordde op de vraag of de federale en regionale regeringen van België de overdracht van wapens aan Israël zouden moeten stoppen.

dinsdag 6 februari 2024 15:38
Spread the love

De peiling onthult dat: 74% van de Belgische bevolking het ermee eens is dat de wapentransfer met Israël moet eindigen. Specifiek gaat het om 72% van de bewoners van Wallonië, 75% van de bewoners in Vlaanderen en 73% in Brussel die het ermee eens zijn dat de wapendoorvoer met Israël moet stoppen.

De peiling komt een week na de onthulling dat de munitiefabriek van PB Clermont in Engis, bij Luik , 16 ton buskruit heeft verkocht aan Israël. Dat buskruit werd in de Antwerpse haven op een schip van de Israëlische rederij ZIM geladen en naar Israël verscheept . Dit transport vormt de basis voor rechtszaken in zowel Frankrijk als in België.

De voorbije weken dienden meer dan 500 mensen in Antwerpen, Gent en Leuven een klacht in tegen de Israëlische bedrijven ZIM en El Al wegens de illegale doorvoer van wapens naar Israël.In verschillende andere steden staan gelijkaardige initiatieven op de agenda.

Hans Lammerant van Vredesactie zegt: “Zowel de federale als gewestregeringen stellen nog steeds de in 2009 gemaakte afspraak te respecteren om geen uitvoer noch doorvoer toe te staan met de Israëlische strijdkrachten als eindgebruiker. Tegelijk zien we een grote hoeveelheid munitie doorgevoerd worden via de haven van Antwerpen en dit zonder doorvoervergunning. Maar op alle niveaus stelt men niets te kunnen doen. Opdat tenminste een onderzoek gestart wordt en een rechter de juiste gevolgen kan koppelen aan die illegale doorvoer, heeft Vredesactie eind december een klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd tegen ZIM wegens overtreding van het Wapenhandeldecreet.”

Staten moeten volgens de Conventies van Genève uit 1949 niet enkel het internationaal humanitair recht naleven, maar ook doen naleven. Het Wapenhandelsverdrag heeft dit geconcretiseerd met het verbod om enige vorm van overdracht van wapens toe te staan, wanneer die “zouden worden gebruikt voor het plegen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, ernstige inbreuken op de Verdragen van Genève van 1949, aanvallen gericht tegen burgerobjecten of als zodanig beschermde burgers of andere oorlogsmisdaden”. In de huidige omstandigheden is België dan ook verplicht om de uitvoer of doorvoer van wapens naar Israël stop te zetten.
Sinds 7 oktober heeft Israël scholen, ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en woonhuizen in de Gazastrook gebombardeerd, waarbij meer dan 27.000 Palestijnen zijn gedood, waaronder meer dan 10.000 kinderen.

“De Belgische regering heeft de kans om levens te redden door onmiddellijk alle wapentransfers naar Israël te beëindigen in plaats van zich als medeplichtige te gedragen aan de genocide tegen het Palestijnse volk, vertelt Nabil Berbour, van Ekō.

“De voorlopige maatregelen, uitgevaardigd door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag op 26 januari, geven ons nog een extra bindend argument. Het ICJ heeft verklaard dat het risico op Genocide wel degelijk aanwezig is. Artikel III van het Genocideverdrag, dat “medeplichtigheid aan genocide” als strafbare handeling noemt, draagt staten die partij zijn- waaronder België- op zich te onthouden van acties die zouden kunnen neerkomen op hulp en medeplichtigheid aan genocide. In de praktijk omvat dit het stopzetten van wapenleveranties aan Israël, omdat deze wapens gebruikt zouden kunnen worden bij acties die neerkomen op genocide.” geeft Isabelle Vanbrabant, coördinatrice van intal aan.
“Het kernkabinet van de Belgische regering heeft onlangs beslist dat het de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in deze zaak zou respecteren. Het is dan ook een logisch gevolg dat de regering nu moet garanderen dat er op geen enkele manier nog wapens en munitie vanuit, of via België naar Israël gaan”, voegt Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw eraan toe.

“De uitslag van deze peiling toont aan dat de meerderheid van de Belgen zich bewust is van de gevolgen van het leveren van wapens aan Israël. Wat er zich afspeelt in Gaza, laat de mensen hier niet koud. Dat toont ook de grote opkomst op de manifestaties voor een staakt-het-vuren aan. Daar weet de Belgische regering zich hopelijk door gesteund.” verklaart Annemarie Van Gielen van Pax Christi.

Ekō is een wereldwijde beweging van consumenten, investeerders en werknemers over de hele wereld, verenigd om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun acties en een nieuw, duurzaam en rechtvaardig pad te smeden voor onze mondiale economie.

Meer info over de peiling hier

 

 

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!