De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 29 oktober 2015 – No Voice to Waste! – vierde PulseNetwerk Trefdag in de Vooruit Gent

Donderdag 29 oktober 2015 – No Voice to Waste! – vierde PulseNetwerk Trefdag in de Vooruit Gent

Tijd voor hét jaarlijkse uitwisselingsmoment dat transitie vanuit cultuur vuur wil geven. Pulse Transitienetwerk Cultuur nodigt de hele sector – van erfgoed, kunsten tot sociaal-cultureel werk – uit voor deze 4e trefdag: No Voice to Waste – Elke stem telt voor een duurzame toekomst.

dinsdag 3 november 2015 22:33
Spread the lovePROGRAMMA
9u00 Onthaal
9u30 Keynote “Vox Populi: Naar Polyfonie, harmonie en rechtvaardigheid” – Moukhtar Kocache over de rol van cultuur in een radicaal veranderende maatschappij
10u30 sessies 1e ronde
Het Geheugen: Noodzakelijke schakel voor een duurzame toekomst (Piet Chielens, Coördinator In Flanders Fields-museum) – Het verleden leert waar we vandaan komen, bepaalt mee wie we vandaag zijn, maar ook wie we morgen willen worden. (lezing)
“The Metaphors” van Jozef Wouters (kunstenaar) & Jeroen Peeters (dramaturg) – Hoe laat de hypercomplexe klimaatverandering zich vatten in beelden en metaforen? Welke beeldspraak blijft hangen? Gebaseerd op de klimaattop in Lima (2014) (lecture performance)
Baken/Stadslabo (Karen Dick, Klein Verhaal) – Een stadslabo waar bibliotheekbezoekers in artistieke ateliers beelden van en voor het toekomstige Oostende ontwikkelen en dat vervolgens samen digitaal verwerken. (praktijkverhaal)
Klimaatzaak (Stijn Meuris) Wat als burgers rechtspraak gebruiken om de overheid aan te zetten tot een daadkrachtig klimaatbeleid? Klimaatzaak spant een rechtszaak aan die iedere burger mee kan onderschrijven. (lezing)
De Stem van ons geheugen (Koor & Stem) – Hoe kan zingen de band tussen mensen met dementie en hun omgeving versterken? Een bijzonder project in een tijd van groeiende vergrijzing en de steeds groter wordende groep van dementerenden. (panelgesprek)
Jongeren als bedenkers, ontwikkelaars, deelnemers en ambassadeurs (Liene Michiels, Greet Van Dael, Globelink) – Hoe help je jongeren zelf projecten met een duurzame invalshoek op te zetten? Globelink inspireert met hun eigen ervaring en verkent samen met jou nieuwe experimenten en werkvormen om het beste uit je betrokkenen te halen. (praktijkverhaal en workshop)
The March (film, 1u40) – Een fictiefilm uit 1990 over een vluchtelingencrisis wordt vandaag pijnlijk ingehaald door de werkelijkheid.
Doorlopend
Urban Action Clinic: ga op consultatie bij kunstenares Maria Lucia Cruz Correia en leer bij over luchtvervuiling, ontgiftende en remediërende planten en de rol van natuur in de stad.
Nature is speaking (video’s) – Wat als natuurelementen een stem krijgen? Met Nature is Speaking horen we bekende Hollywoodsterren met raspende of koele stem elementen als de aarde, het water, het regenwoud vertegenwoordigen in korte, poëtische filmpjes.
12u30 lunch
13u30 sessies 2e ronde
Hart boven Hard (Wouter Hillaert & Eric Corijn in gesprek met Stijn Vranken) – De burgerbeweging Hart boven Hard werkt van onderuit en gelooft dat er wél een sociaal en duurzaam alternatief is. Hoe slagen ze erin om een diversiteit aan stemmen achter de beweging te scharen? (dubbelinterview)
WILDEMANNEN WOESTEWIJVEN (Marieke De Munck) – Via een stadsfestival laat WMWW kinderen op een speelse en creatieve manier mee nadenken over de inrichting van de stad en de samenleving van de toekomst. (praktijkverhaal)
Recht op stem (Erik Béatse & Gie Van den Eeckhaut) – Hoe ontwerpen we een ruimte waar verschillende stemmen gelijkwaardig met elkaar in dialoog kunnen gaan, zonder (voor)oordeel? (praktijkverhaal + workshop)
Everything Depends on how a thing is thought – Peter Aers nodigt 12 mensen uit om aan te schuiven bij een orakel. Als hij je een toekomst zou voorspellen, zou je hem geloven? Ligt alles al vast of bezit je enige macht over je eigen leven? Dit project daagt je op een subtiel theatrale manier uit om mee te denken en te praten over jouw toekomst. (interactieve performance op locatie)
Het Klein Verzet – Tine Hens, journalist en auteur van het boek Het Klein Verzet, stelt voor dat cultuurhuizen een uitvalsbasis zijn voor het nieuwe verzet. Met inleiding van Dirk Holemans (Oikos) (lezing)
De Democratiefabriek (An Lavens, BELvue) – Hoe wakker je het democratische bewustzijn van jongeren aan? BELvue doet het met de Democratiefabriek. (praktijkverhaal)
Innerlijke transitie en maatschappelijke verandering (Dirk Sturtewagen & Helena ter Ellen) – Een workshop om je innerlijke bron van creativiteit en veerkracht te versterken in tijden van maatschappelijke veranderingen. (workshop)
WILDEMANNEN WOESTEWIJVEN 2016 (Marieke De Munck) – Gooi je ideeën in de groep en doe inspiratie op tijdens deze brainstorm over WMWW 2016! (workshop)
Slam poetry – Woordkunstenaars Seckou, Bardthesque en Max Greyson van ARType vzw sluiten de sessies af met een gepeperde woordvloed.
Doorlopend Urban Action Clinic en Nature is speaking (zie boven)
16u00 receptie

De opening met een goede morgen allemaal.
Even de klucht van de klimaatdebatten in ons landje toegelicht = “frozen politics!”
Wie moet er mee praten om tot dooi te komen?
We dienen inspirerend en idealistisch te denken.
Binnenkort weer eens een klimaattop, deze maal in Parijs.
De meeste natiestaten hebben niet veel te zeggen… edoch is er meer dan het nationaal belang!
Vergeet de korte termijn winsten!
We zijn er goed in om goede raad in de wind te slaan.
Wie zou er moeten meepraten over duurzaam beleid?

Jeroen Baets licht even de klimaatexpress toe.
We weten het al zo’n 20 jaar maar er gebeurt bitter weinig…
Voldoende burgers op straat zien te krijgen = het moet anders!
De politiek heeft nooit gedaan wat de burgers wensen.
We moeten eisen voor verandering! Mensen activeren.
We moeten blijven geloven in alternatieven.
Parijs is een heel belangrijk momentum.
Met zoveel mogelijk activisten naar Parijs!
Momenteel zijn er een 5000 deelnemers ingeschreven.
Hoe meer hoe beter.
Tot in Parijs!

Het woord aan Moukhtar voor een gedreven betoog – “Vox Populi”
Dank u voor de mooie opkomst!
Er is geen betere plaats als deze voor onze samenkomst!
De affiche is heel goed gemaakt en nodigt uit tot het roken van marihuana 😉
Wat gebeurt er in de wereld? = vraag aan het publiek: oorlogen/3de WO/ transitie/diversiteit/vluchtelingenprobleem/… het is zeer dramatisch!
De wereld als sociaal en politiek “project” heeft er nooit zo slecht voor gestaan. Dit is de realiteit! De consolidatie van “de macht” is totaal. Er is een heel groot economisch onevenwicht. De militaire macht vergroot meer en meer, nog meer wapens, nog meer nucleair schiettuig, een inkrimping van de democratische rechten en we zien de grootste vluchtelingen crisis ooit.
Alles is met mekaar verbonden.
Rechtvaardigheid is ver af.
Dertig jaar geleden werd de maatschappij beïnvloed door artiesten en filosofen maar nu zijn er enkel de financiële machten, de energieholdings, de farmacie en de boekhouders.
Demagogen, fundamentalisten en lobbygroepen domineren alles.
Dit is diefstal van gemeenschapsbelangen.
We hebben het geld om alles te veranderen!
De culturele sector heeft een kritieke rol te spelen.
We hebben de verantwoordelijkheid om op te komen voor de zwakkeren!
Engagement is broodnodig en we hebben een morele rol. Activisme!
Hoe doen we dat want de hele culturele sector wordt bedreigd! We dienen zien te overleven met minder subsidies…
Even een zelfreflectie.
Zijn we ons bewust van wie de touwtjes in handen hebben?
We zijn met vele enthousiaste en gemotiveerde medestanders.
We hebben de ontmoetingsplaatsen om mensen samen te brengen en te motiveren voor sociale verandering, enz.
Wel vrees voor een financiële ramp.
We mogen niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun!
Crowdfunding!
We dienen op lange termijn te denken.
We verdrinken in de administratieve beslommeringen.
De wereld waarin we leven is zeer verbonden.
Werk samen!
Vrouwen moeten beter vertegenwoordigd zijn in de overheden en andere “machtsposities”.
Diversiteit!
Kom met mekaar in contact en dit wereldwijd!
Allianties aangaan.
Mekaar ondersteunen.
Interactie.
We hebben nood aan meer klokkenluiders.
We moeten ons volledig engageren en wees niet bevreesd of bang want dat heeft “men” graag (verdeel en heers)…
We kennen de alternatieven en de oplossingen.
Werk samen.
Doe! – wees niet passief maar proactief.
Denk over de toekomst.
Engageer je.
Een polyfonische wereld is geen kakofonie.
Ben de verandering die de wereld wil zien!
Begin bij jezelf en jezelf in vraag te stellen.
Een onwijs persoon tracht zijn omgeving te veranderen, een wijs persoon verandert zichzelf.
We dienen onze basisrechten te prioriteren.
We dienen af te stappen om alles te bekijken en te behandelen om “geld” op te brengen.
We zien meer en meer samen-deel projecten = het “transmovement”.
We dienen af te stappen van het romantische 19de eeuwse idee over cultuur.

Tijd voor de lezing “Het Geheugen”
Ieper is momenteel een toeristische motor.
De stem uit het verleden laten spreken.
Piet Chielens poneert dat het de eerste keer is dat de term “coördinator” als een kwaliteit wordt omschreven. De titel directeur en conservator was al “bezet”.
Een beetje een keuzenaam.
De herdenking van WOI wordt ge- en misbruikt.
De erfenis van WOI is verschraald naar een louter funeraire aangelegenheid.
Het landschap is niet beschermd.
Het geheugen, de geschiedenis is niet het onthouden van data maar een richting!
2014 was 100 jaar na en in de media vlug voorbij.
Er is veel meer dan het herdenken van zulke catastrofe.
De slechte vrede van Versailles kwam er uit voort.
DeRedactie.be vergeleek de huidige vluchtelingen met die van tijdens WOI.
Zijn er gelijkenissen te trekken? Ja, tijdens WOI waren 1.5 miljoen Belgen op de vlucht naar Engeland en Frankrijk via De Panne.
Zijn er verschillen?
Mag de eigen geschiedenis enkel voor ons dienen maar ook voor het actuele probleem?
Empathie is een noodzakelijkheid om je dit in te kunnen beelden.
Momenteel wordt gewerkt aan een jaarboek met vluchtelingenverhalen uit 1914.
We hebben niet het recht van spreken maar ook een plicht.
Iedere familie in Vlaanderen heeft wel een vluchtelingenverhaal.
Geschiedenis kan ons een stem geven vanwege de inspiratie en de oriëntatie. Weten waar we vandaan komen, dit is uiteraard genuanceerd.
Edoch kan dit helpen om inzicht te krijgen op het nu.
Het Pays du Coquelicot (Fr) was een toevluchtsoord voor een paar 1000 Vlaamse families en zij zijn er grotendeels blijven wonen. Een nieuwe opportuniteit.
Is dit een argument om hardvochtig op te treden tegen de vluchtelingen?
Geschiedenis, het verleden, ons geheugen krijgt geen stem in de debatten.
Onze politiekers zijn boekhouders geworden.
Als we denken aan duurzaamheid en op een goede manier geld uitgeven is die een goede casus.
Herdenken zegt meestal meer over degene die herdenkt maar niet over wat.
In 2010 werd beslist Vlaanderen in de wereld te zetten met “Flanders Fields” – Nooit meer oorlog – 100 jaar grote oorlog.
De subsidies komen enkel uit de toeristische sector en niet uit de culturele. Het is verworden tot een toeristische attractie!
Kritiek vanuit de academische wereld kwam er vanwege het feit dat er geen noemenswaardige onderzoeksprojecten gefinancierd werden.
Groot contrast met het Belgisch niveau.
– Veel later van start
– Top down vanuit zorgvuldig gekozen cenakels zoals van academici, militairen, vaderlandslievende verenigingen,… (een cenakel is een besloten bijeenkomst van personen met dezelfde opinie over politiek, of filosofie, kunst, literatuur, enz.)
– Veel minder geld
– Andere accenten: cultureel tegenover officieel (Gone West, een sterk cultuurprogramma in de Westhoek; muziek van Einstürzende Neubauten (toepasselijk); theatervoorstelling SLIJK van Wouter Deprez,…) toeristisch tegenover academisch en de vredesgedachte tegenover de weerbaarheid van het verzet.
“De ethiek van de verantwoordelijkheid voor het verleden” van Jean Marc Ferry, Frans filosoof.
Het lichtfront – collectief, verstild, participatief en ook officieel
“Reconstructieve ethiek” Jean Marc Ferry
Duitsland heeft de schuld toegegeven en de verantwoordelijkheid opgenomen in 2014.
“The ideology of the Right course”
Het nationale en zelfs het nationalistische discours krijgt meer aandacht i.p.v. het menselijke.

De Klimaatzaak
België scoort maar zeer mager in het klimaatbeleid.
Via gerechtelijke weg proberen we hierin verandering te brengen.
Klimaatzaak vzw is op 1/12/2014 van start gegaan.
Even wat uitleg en motivatie:
Zo’n 2 jaar geleden heeft de Stichting Urgenda in Nederland n.a.l.v. een boek van Roger Cox “Revolutie met Recht” – handboek voor burgerparticipatie een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Op 24/06/2015 heeft de rechter te Den Haag de eisers gelijk gegeven. Het vonnis is zeer verstaanbaar, transparant en van een nooit geziene orde.
In Nederland is het gemakkelijker dan in België met zijn 6 regeringen en 4 milieuministers.
Analoog aan dit model heeft Serge de Gheldere met 11 medestanders de vzw Klimaatzaak opgericht.
Tot nu toe zijn er al 10000 mede-eisers!
En de groep groeit gestaag.
Urgenda heeft zo’n 900 mensen geactiveerd.
Vanuit de politiek, het beleid, de industrie was de kritiek genadeloos op Klimaatzaak vzw = “het zijn een paar bv-tjes die iets rond klimaat doen en dus ook lobbyen.”
Minister Schauvliege: “doen die BV’s zelf wel iets aan milieubeleid?”
De burger wordt gewoon uitgelachen door de politiekers.
Stijn bekijkt dit zeer argwanend, want deze lobbyisten zijn non-believers en worden betaald om zo te reageren.
De transitiebeweging wordt niet au-serieux genomen.
Dan is een rechtszaak de enige manier edoch kost dit veel middelen en inzet.
Bij een laatste samenkomst (pas na 5 maanden wachten) met de ministers was de teneur: “Geef die gasten een koekje en wat koffie en daarna goodbye”. Het wordt niet eens ernstig genomen.
De rechtszaak zal ergens in 2016 voorkomen, dat duurt weerom zeer lang.
In Nederland werkt justitie vlugger en helderder.
Opmerking: “Wat maakt het uit mocht je winnen of niet?” “Welke sanctionering?”
Dit is de achillespees van de zaak.
Hoe ver dwalen we af in een democratie.
Wel een morele plicht.
Het plat populisme over het Klimaat.
In België heerst een groot conservatisme.
En dan heeft “men” het over “dat links clubje daar”.
Edoch heeft het daar niets mee te maken.
We kunnen niet meer zeggen “Dat lossen we wel even op”. Zoals met het kopen van “frisse lucht” en iedereen aanvaardt dat…
We zijn weer eens bij een zoveelste laatste kans klimaat conferentie.
België heeft geen klimaatakkoord, enkel een voorstel en dat trekt op niets!
Het is een georchestreerd geklungel.
Enkel het korte termijn denken is aan de orde, geen visionair denken.
Joke Schauvliege heeft geen achterban meer.
Stijn heeft er medelijden mee, niet sarcastisch bedoeld.
Ze is aan handen en voeten gebonden.
De anderen worden eventueel omhoog ontslagen.
Kan ze het niet en wil ze het wel, doet ze haar job graag? Indien niet maak er dan een eind aan, niet letterlijk hé. Neem uw verantwoordelijkheid.
Dit is amateurisme vanwege onze “leiders”.
Missen is menselijk maar het mag niet te vaak zijn.
Binnenkort ziet ze tegen een rechtszaak aan als ze blijft. Het juridische staat aan de deur.
Tot slot kunt u ons papiertje invullen als mede-eiser.
We eisen dat de politiek de eigen engagementen in de eerste plaats nakomt en niet voortdurend omwegen zoekt om ze niet te moeten uitvoeren. “Ja, maar…”
Er zijn duidelijke cijfers = neem uw eigen beleid ernstig!
Het vonnis zal in het Frans zijn daar ¾ van de milieuministers franstalig is. Dit maakt weerom de procedure zwaarder want alles moet vertaald worden. Wie gaat dat betalen?
De media aandacht in Wallonië is aan de matige kant.
In Nederland heeft de uitspraak wel gezorgd voor een enorme shock in het beleid. Er is iets veroorzaakt! De Nederlandse staat is in beroep gegaan. Dit is vreemd wegens de eensluidendheid van het vonnis. Het is een mooi precedent maar er is geen enkele link.
Bij ons is het gegeven anders.
De rechtsgang bij ons is veel moeilijker.
We leven in een landje waar bepaalde ministers de mogelijkheid hebben om een paar telefoontjes te doen naar “justitie”.
Andere precedenten zijn Pakistan, waar de burgerbeweging gewonnen heeft, Noorwegen, UK, Duitsland en Nederland in Den Haag. Dit was een “perfect timing” en Brussel is dan de 2de stap.
We dienen zo concreet mogelijk te zijn tegen de 4 ministers.
We dienen regeringen verantwoordelijk te stellen en hun wijzen op hun verantwoordelijkheid.
De bedreigde fossiele maatschappij is ten dode opgeschreven maar wordt nog de hand boven het hoofd gehouden.
De opportuniteiten worden niet gezien.
We dienen te beseffen dat “men” de burger monddood wil maken! En dat gebeurt zeer subtiel.

WildeMannen & WoesteWijven – Marieke De Munck – vzw Bougie
www.wildemannenwoestewijven.be
Een stadsfestival in Gent voor kinderen = kinderen verbinden
Een belevingsfestival
Kinderen tussen 3 en 12, dus zeer breed
“creativiteit als motor voor sociale verandering”
Bv. Met een ineengeknutselde kar van recuperatiemateriaal door Gent rijden en afval verzamelen.
Manifest: wild zijn, anders durven zijn,…
Uitgangspunten: kinderen als co-creator, actief burgerschap stimuleren, wees geen consument, ontmoeten en verbinden, stimuleren van de dialogiserende identiteit, duurzaam,…
Een creatief proces met voortrajecten via scholen en vrije tijd met verschillende thema’s
De editie van 1 en 2 oktober 2016 wordt volop voorbereid
GREEN lokaal DIY, repair en recup
IMPACT kunst en activisme, politiek, protest, actie
HAPPINESS religie, socialisme/communisme, kapitalisme/neoliberalisme, het nieuwe normaal/digitaal, overvloed,…
MONEY systeemcrash (cash crash), speculatie, alternatieve/complementaire munten, tijd/werk; waarde, winst
TOGETHER coöperatie, diversiteit, ontmoeting, generaties, open source
Het verhaal van het hart
De toekomst: act local think global
Het tegendeel van fragiel is niet “hard” maar anti-fragiel = dit wordt beter
We dienen een alternatief waarderingssysteem te bedenken.

Slot met aangename receptie en nakeuvel.

Meer info op: http://pulsenetwerk.be/trefdag2015/

Moukhtar Kocache (Beiroet; wonend en werkend in New York, Parijs en Istanboel) heeft een achtergrond in cultuur (met o.a. Ford Foundation en Lower Manhatten Cultural Council), filantropie en sociale rechtvaardigheid. Hij werkte mee aan culturele en maatschappelijke projecten in o.a. de bezette Palestijnse gebieden en Egypte, stond mee aan de wieg van enkele jonge en alternatieve mediaplatformen in het Midden-Oosten en was als programmadirecteur voor de Lower Manhattan Council jarenlang verantwoordelijk voor residenties, tentoonstellingen, kunstprojecten in de openbare ruimte en opvolging van kunstenaars en kunstorganisaties. Hij is naast zelfstandig consultant ook mede-oprichter van het Creative Palestinian Communities Fund en actief in the Gerhart Center for Philanthropy and Civic Engagement (American University of Caïro).

 

take down
the paywall
steun ons nu!