De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 11 februari 2016, voordracht bij De Kleine Bron : “De krachtige boodschap van visualisaties begrijpen”.

Donderdag 11 februari 2016, voordracht bij De Kleine Bron : “De krachtige boodschap van visualisaties begrijpen”.

dinsdag 16 februari 2016 17:39
Spread the love

Visualisatie is een techniek waarbij men beelden oproept.
Een verschijnsel dat zich automatisch bij elke mens voordoet is, dat bij het oproepen van beelden, het onderbewuste meteen de gelegenheid aangrijpt om juist die beelden naar het bewustzijn te brengen die ook symbool staan voor de situatie en het leerproces waar de betrokken persoon zich op dat ogenblik in bevindt.
Hetzelfde geldt voor een groot aantal dromen, ook die symbolen komen uit ons onderbewuste. We kunnen hier dus heel wat uit leren, als we de droom of visualisatie maar begrijpen.

Adriaan legt uit hoe we aan de hand van verschillende soorten visualisaties deze boodschappen van ons onderbewuste kunnen leren ontcijferen, om beter zicht te krijgen op hoe we onszelf constructiever op ons levenspad kunnen begeleiden. Deze boodschappen zijn allemaal geschreven in de Kosmische taal nl. de symbolentaal.

In deze voordracht legt Adriaan uit hoe we deze taal beter kunnen leren begrijpen.

3 themas’s:
– Wat is het?
– Een oefening
– Wat wil het voor jou zeggen?

De kosmos schenkt je wat je “nodig” hebt. Je kan dit “voelen” door zelfbewustzijn te kweken. Je kan kiezen wat het leven je biedt. Een “probleem” is een kans.

Wat kunnen we doen met wat bij de visualisatie opkomt?
De taal van het “onderbewuste” is de beeldentaal, de symboliek.
Je lichaam is zeer intelligent net zoals ook je onderbewustzijn.
Als je symbolentaal kent, ken je ook je onderbewuste. Dit geeft dan boodschappen.
Je kan de dingen zien zoals ze zijn. Het is zoals het is.
Wat is er nu aan de hand?
Het is niet omdat iets wat je wenst in de toekomst dat je de toekomst “ziet”.
De toekomst ligt niet vast maar is maakbaar. Je maakt zelf je toekomst. Hic et nunc.
Het verleden is voorbij en de toekomst maak je.
Ontwikkeling is het ingewikkelde er af laten.

Éen van de moeilijkste dingen is afkicken van je gewoontes en rituelen. Deze geven zogenaamd “zekerheid”.
Tijdens de eerste drie maanden van je leven ontwikkelen je gewoontes.
In jou zit de drijfveer om te groeien.
Lachen is de taal van de aanvaarding.
Wees bereid om je te identificeren met je beelden.
Bv het beeld van de stoere krijger. Kan je het wel zijn?
Onderzoek je”zelf”. Zoek je”zelf” en ken je “zelf”.
Je lichaam en dromen spreken in symbolentaal.
Onderzoek gevoelens die niet aangenaam zijn.

Een relatie zijn twee personen die dezelfde problemen hebben en mekaar daar constant op wijzen.. We kunnen onszelf daardoor leren kennen.
Geen projectie maar reflecteren. Leer zien!
Kijk me de ogen van de liefde i.p.v. met de ogen van de analyse.
Om een ander graag te zien dien je eerst je”zelf” graag te zien.
Ik ben OK, jij bent OK!
We zijn allemaal liefde maar hebben meestal pijn geleden tijdens onze jeugd.
In je kindertijd wordt jouw programma gevormd. Bv broer en zus ervaren hun ouders anders. Puur subjectief.

Een liefdesmens is iemand waar het hart spreekt en niet zozeer “de waarheid”.
Doe wel en zie niet om! (esoterie).
Het is belangrijk dat je je gevoelens respecteert!
Een lichaam dat zich gehoord voelt, ontspant.
Met je partner is dit net hetzelfde.

In een visualisatie kan je geen fouten maken.
Zeg niet: “jij hebt mij beledigd”, maar zeg “ik voel me beledigd”.

Nu tijd voor een visualisatieoefening, een ontspanningsymbool “kweken”… “Wat zie je uiteindelijk op de witte steen?”

Schuld bestaat niet! Schuld is iets wat je zelf denkt.
De interne criticus praat je dat aan .
Het is heel belangrijk goed geaard te zijn want anders begin je te zweven.
Gun jezelf wat je verlangt.´
Éen van de belangrijkste pijlers is jezelf respecteren.
Leer hoe het voelt en niet wat je er van denkt.
Normen gaan in tegen de eerste kosmische wet, nl alles is veranderlijk.
Als je denkt altijd consequent te moeten zijn, maakt dit je onvrij!
Wees heerlijk inconsequent!
De logica belemmert je om bij je gevoelens te komen.

Dank om naar mij te luisteren.

Adriaan van Zelst studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven.
Hij volgde post-universitaire opleidingen in Columbia (U.S.A.), Leuven, Antwerpen, het
Blackwood Hodge Management Centre en de Stichting Industrie-Universiteit.
Verdere opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting Zijnsoriëntatie en het Centrum Zijnsoriëntatie.
Hij werkte vanaf 1967 in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité werd. Hij is inmiddels 14 jaar met pensioen.
Hij was voorzitter of lid van de raad van bestuur van een aantal vennootschappen.
Op dit ogenblik is hij nog steeds voorzitter van het Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen en trainer bij het Centrum Zijnsoriëntatie Nederland.
Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij een coachingpraktijk en geeft hij regelmatig voordrachten, cursussen en opleidingen. Ook coacht hij bedrijfsleiders en groepen.
Op esoterisch gebied studeerde hij bij de “Herders van Avignon”, werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke orde van het Rozekruis. Hij was er achtereenvolgens Meester, Algemeen Inspecteur, Grootraadslid, Grootpenningmeester en Bestuurslid. Tot op heden is hij Grootraadslid-emeritus.
Hij werd ook ingewijd in alle graden van de Traditionele Martinisten Orde.

take down
the paywall
steun ons nu!