De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Donderdag 10 december 2015 – lezing De Kleine Bron: “Hooggevoelige personen (HSP) en relaties” door Carine Billiaert

Donderdag 10 december 2015 – lezing De Kleine Bron: “Hooggevoelige personen (HSP) en relaties” door Carine Billiaert

maandag 14 december 2015 21:58
Spread the love
Inhoud: Hoe staan hooggevoelige personen (HSP) in relaties?
Binnen het kader van deze voordracht gaan we eerst bondig in op wat hooggevoeligheid precies is. Wat de troeven zijn en wat de kwetsbaarheden en valkuilen zijn.
Uitgebreid komen de relaties aan bod. Vooreerst wordt er aandacht besteed aan hoe een hooggevoelig persoon een relatie ervaart. Wat de angsten zijn en wat de uitdagingen zijn. Daarnaast bekijken we de voor- en nadelen van een relatie van een HSP met een niet-HSP. En de voor- en nadelen van een relatie van een HSP met een andere HSP. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe je de relatie, in beide combinaties, gezond en voedend kan houden.

 

Carine begint met te zeggen dat de term “hooggevoelig” een beetje een negatieve bijklank heeft en dat er beter gesproken wordt over “hoogsensitief”.
Hoogsensitief zijn betekent “leven vanuit je zelf” en HSP en relaties kunnen perfect samengaan!

Wat is HSP? Vooreerst: je heb “het “ of niet. Het centraal zenuwstelsel werkt anders. Dit komt bij alle levende wezens voor. Zo’n 15 à 20 procent is HSP. Het is extra sensitief zijn. Het serotonine en dopamine niveau ligt normaliter lager dan “normaal”. Het werkgeheugen filtert niets uit want deze filter ontbreekt zelfs. Zorgt voor een snelle overbelasting.

De “DOES”:
D-iepgaande verwerking van bv gevoelens
O-verprikkelbaarheid
E-motionele beleving die sterker beleefd wordt
S-ensorische sensitiviteit: de 5 zintuigen staan constant op scherp
Edoch kan je je bewust worden als HSP van deze kracht!

Als HSP ben je meestal bang voor intimiteit vanwege de kans op afwijzing.

Volgens Elaine N. Aron zijn er 8 angsten:
Angst om jezelf bloot te geven, afgewezen te worden. Jij staat wel constant open voor de tekortkomingen van een ander. Angst voor woedeaanvallen, verlatingsangst, angst voor verlies van de controle (bv als je gekieteld wordt). Angst voor iemand die aanvalt en je de controle zou verliezen. De angst om overspoeld te worden. Belangrijk is om grenzen te stellen en daar mee naar buiten komen. De angst om aan de ander een hekel te krijgen.
Wees mild met/voor jezelf! Je kan zelf zorgen voor jezelf en positief in het leven staan. Stel je grenzen! Je kan enkel impact hebben op jezelf! Wees niet perfect, dé perfectie bestaat niet. Leer jezelf beschermen.

Burn-out en HSP gaat vaak samen. Leer respectvol met jezelf om te gaan. Leer zelfstandig te zijn. Vertrouw op jezelf. Wees bewust want je hebt ook een spiritueel bewustzijn en dat geeft kracht.

Hoe meer je jezelf bent in jezelf, hoe comfortabeler je kan zijn in een relatie.
Verliefd worden en HSP zijn is giga intens! Je wordt overspoeld en dit kan enorme proporties aannemen.

De soulmate: is iemand met ongeveer dezelfde karakteristieken als jij. Je kan verblind raken door de positieve eigenschappen van de ander.

Als baby en kind ervaar je het eenheidsgevoel veel intenser. Iedereen wenst een eenheidsgevoel in een relatie. Als HSP is dat veel intenser.

Een HSP wordt meestal verliefd op een onbereikbare liefde.

Ga na wat voor jezelf belangrijk is in een relatie. Als je iemand ontmoet, ga dan na hoe die persoon met zijn of haar moeder omgaat.

Zie uit bij iemand van een andere cultuur.

De werkgeschiedenis van de partner?

Wees voorzichtig met iemand die verslaafd is!

Heeft die iemand woedeaanvallen? Kijk uit!

Ga kijken in dialoog. Heeft je partner ook oog voor jou?

Leer andere HSP’s kennen. Vraag aan anderen om jou voor te stellen.

Hou rekening met wederzijdse verschillen want deze kunnen een enorme rijkdom zijn.

Als je iemand graag hebt, durf daar dan mee naar buiten te komen. Wees eerlijk!

Hoe meer je leert omgaan met verschillen, hoe toleranter je wordt en hoe meer je je grenzen verlegt.

Je integreert de kwaliteiten van jezelf met die van je partner.

Je wordt flexibeler.

HSP’s weten meestal problemen te voorkomen. Je bent voor(uit)ziend.

Je creëert vaak een gezondere levensstijl.

Leer omgaan met elkaars afwijkende ervaringen.

Een niet HSP zegt regelmatig: “druk, druk, druk”…

Een niet veel voorkomende vorm van HSP is HSS (high sensation seeker) en deze heeft veel nood aan prikkels, nieuwe zaken en kan soms té enthousiast zijn.

De meeste werkomgevingen zijn niet HSP vriendelijk…

Oplossingen rond het prikkelniveau: doe op tijd en stond samen activiteiten om de prikkels te bevredigen.
Als het te druk wordt, word je stiller.
Je praat niet graag over koetjes en kalfjes maar voert liever diepgaande gesprekken. Prioriteiten stellen!
Als HSP kan je met een laag zelfbeeld opgezadeld zijn. Edoch ben je niet “abnormaal” en stop met vergelijken!
Kies voor jezelf en word sterker!

 

Is een relatie HS-M – HS-V beter?

Je begrijpt mekaar volledig en de communicatie verloopt zeer grondig. De eigenwaarde groeit. Je kan in zeer diepe gevoelens gaan.

Uitdagingen: laag prikkelniveau zorgt voor het feit dat je conflicten uit de weg gaat, je kruipt in je coconnetje…

Wat kan je doen: leer creatief zijn, blijf de verschillen in de verf zetten, doe samen spannende dingen, hou je aan feiten bij beslissingen, blijf je eigen individualiteit behouden.

Algemene tip voor een gezonde relatie:

verveling is één van de grootste boosdoeners => doe samen plezante dingen, zorg voor een goede communicatie, empathisch luisteren en praten = zeg eerlijk wat je denkt op een respectvolle manier. Zorg dat je niet overprikkeld raakt!

Vraag eventueel een “time-out” van bv 20 minuten en praat daarna verder.

Trek je niet terug!

Hou de betrokkenheid.

Zeg: ik interpreteer dit als…, het geeft mij het gevoel dat…, wat ik van je wens is…

 

Carine Billiaert is licentiate Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Master practitioner NLP. Zij werkt als zelfstandig psychologe. Dit combineerde zij tot 2006 met het lesgeven in het volwassenenonderwijs. Bewust leven, en dit vanuit integriteit, zijn sleutelaspecten in haar werk en leven.

take down
the paywall
steun ons nu!