De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dinsdag 25 augustus 2015 – UCSIA – lezing “Characteristics of Religiously Motivated Terrorism”

Dinsdag 25 augustus 2015 – UCSIA – lezing “Characteristics of Religiously Motivated Terrorism”

door Prof. dr. Peter Neumann, King’s College Londen

dinsdag 1 september 2015 13:24
Spread the love

Peter Neumann is hoogleraar Veiligheidsstudies aan het Departement Oorlogsstudies, King’s College Londen, en directeur van het International Centre for the Study of Radicalisation dat hij oprichtte in 2008. Neumann is auteur en co-auteur van verschillende boeken, waaronder Old and New Terrorism (Polity Press, 2009) en The Strategy of Terrorism (met MLR Smith) (Routledge, 2008). Neumann heeft verschillende onderzoeksprojecten geleid en beleidsrapporten geschreven over online radicalisering, netwerken van buitenlandse strijders, de-radicaliseringsprogramma’s in gevangenissen en werving van terroristen in Europa.

Bij de inleiding door prof. dr Luc Braeckmans, academisch directeur, UCSIA vernemen we meer over het idee “Summer School”. Het is een 3-jarige cyclus rond de thema’s religie, cultuur en samenleving. We gaan nu dieper in op de vraag of geweld dat zich op geloof baseert ook deel is van de godsdienst.

De spreker van de avond komt aan bod met een Engelse kwinkslag: “Very welcome and the weather is also adjusted” (het was dan aan het regenen).
De presentatie staat op de webstek van UCSIA en ga deze enkel hier en daar toelichten.
Paul Hill “The Army of God”: was hij “gek” of “irrationeel”? Nee dus…
Religie (welke religie) is ondergeschikt? => je vindt het overal en is allemaal in de trant van “God” heeft me opgedragen en ik zal daarvoor beloond worden in mijn volgend leven…

De motivatie is niet enkel ingegeven door religieuze doctrines. Andere facetten zijn: zoeken naar identiteit, structuur, groepsgevoel.

Even een YouTube filmpje over “Jihad, Syria and social media: how foreign fighters have documented their war”

http://www.theguardian.com/uk-news/video/2014/apr/15/jihad-syria-social-media-video

De zaak van de Europese buitenlandse strijders.
3 types:
Type 1. “de verdediger”
Type 2. “de zoeker” – te vinden bij Sharia for Belgium. Zij behoren tot de elite en iedereen ziet naar hen op.
Type 3. “de volger” – zo’n beetje hetzelfde als de zoeker = bij de groep horen
Wat motiveert religieus geïnspireerde terroristen?
Wat on-motiveert religieus geïnspireerde terroristen?

Er kan veel aan gedaan worden maar dat zal tijd vergen.

Vragenrondje uit het publiek:

Het gaat natuurlijk veel over ISIS…

Het geheim van het succes van ISIS is het succes van ISIS zelf. Verwacht wordt dat ISIS zichzelf zal opdoeken wegens economische en politieke redenen én uit noodzaak (vnml door gebrek aan fondsen en “materiaal” en infrastructuur,…)

IS is maar een onderdeel van alle transformaties die momenteel wereldwijd aan de gang zijn!

U vind de presentatie en verdere uitleg op de webstek van UCSIA
http://www.ucsia.be/main.aspx?c=*UCSIA2&n=121403

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!