De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

dinsdag 14 februari 2017 – Academische opening Opleiding Vredeseducatie – Pax Christi Vlaanderen vzw iswm UA/UCSIA

dinsdag 14 februari 2017 – Academische opening Opleiding Vredeseducatie – Pax Christi Vlaanderen vzw iswm UA/UCSIA

vrijdag 3 maart 2017 13:33
Spread the love
Thema: Het pad van (staats)terrorisme – cumulatieve radicalisering toen en vandaag

Gastspreker: Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin Mechelen

Hij studeerde Criminologische Wetenschappen in Gent en later Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. In 2016 werd hij aangesteld als directeur van Kazerne Dossin, in opvolging van Herman Van Goethem.

De aula wordt ingeleid door prof. Luc Braeckmans die de spreker hartelijk verwelkomd en zich verontschuldigt voor de jammerlijk gekozen datum, nl. op Valentijn spreken over terrorisme…

Echte liefde wordt heel moeilijk maar je kan niet zonder.

We gaan op pad richting geweld…

Het zijn fenomenen die we al lang kennen maar dan ver weg.

Hoe zijn mensen in staat zulk destructief geweld te plegen?

Aan de hand van slides zal dit duidelijk gemaakt worden.

Pathway to terrorism: een bepaald doel/proces ideologie/religie

We kruipen in het hoofd van…

Extremisme

“Het trappenhuis van Moghaddam”: een model van afglijden

Het is geen exacte wetenschap

Filmpje “khilafah” Hicham Chaïb Raqqa -> de Antwerpse Syrië strijder die vermoedelijk is omgekomen.

Dit geeft een idyllisch beeld: “ik heb mij nog nooit zoveel moslim gevoeld”!

Het uitreizen naar Syrië is gestopt.

Vele jongeren (20- en 30 jarigen) zijn op zoek naar hun identiteit.  

Op oudere leeftijd zoek je andere dingen.

Terrorisme kan enkel bestaan door de ondersteuning die zij krijgen.

From the terroritst point of view: Ba’ta’clan café => eerst bedreigende woorden, later daden!

Zij maken zeer rationele handelingen maar binnen een geloofssysteem dat irrationeel kan zijn – Goertzel, 2002:1

Hoe zijn die geloofssystemen er gekomen en wat kan je er tegen doen?

Radicalisme: ernstige onvrede met de bestaande maatschappelijke constellatie, een beeld van mensen en instellingen die hiervoor verantwoordelijk zijn, een idee of utopie hoe het anders zou kunnen en een concept van actoren die dat kunnen bewerkstelligen.

Een democratie heeft radicalisme nodig anders verstart ze.

Extremisme omvat immers uiteenlopende opvattingen en gedragingen die gekenmerkt worden door de afwijzing van de democratische constitutionele staat, democratische procedures en –waarden. – Schmid, 2013:10

Je speelt het spel niet meer zoals afgesproken is.

Terrorisme: a doctrine about the presumed effectiveness of a special or tactic of fear generating coercive political violence

Heel vaak is de samenleving zelf (door angst) de uitholling van die samenleving. We moeten vrijheid inruilen voor veiligheid…

Er zijn 261 definities van terrorisme.

Wat voor de ene een vrijheidsstrijder is, is voor de ander een terrorist.

Indeling: nationaal/ideologisch/religieus/politiek/single issue/state sponsored/ supported

Het religieus terrorisme zal minderen en het zal meer een klimaatgestuurd terrorisme worden.

Het moderne terrorisme is geen nieuw fenomeen.

De 1ste golf: anarchist – 2de helft 19de eeuw

De 2de golf: ethno nationalistisch – 20 jaar na WOII

De 3de golf: new left wing – 1970 >

De 4de golf: religieus gedreven – 1979 > met als start de val van de Sjah van Iran

Het proces van radicalisering: radicalisme-extremisme-terrorisme

Wij gebruiken veel te weinig de gegevens uit gesprekken met terroristen

The call to Tahweed – street dawa

Radicalisering als process: complex interactive – verschillende ingrediënten Tore Björgö, 2006 bv de boekdrukkunst die 300 jaar wordt tegengehouden!

Het zijn geen eigenschappen maar processen die terroristen vormen

Terroristen zijn a-typisch

Het moeilijkste is hoe je mensen gaat inschalen

Modellen van een radicaliseringsproces: terroristen zien de “ander” als ongedierte, cargo, …

Het trappenhuis naar terrorisme: Moghaddam (2007)

https://en.wikipedia.org/wiki/Staircase_model

Gelijkvloers: als je een probleem ervaart en je hebt geen toegang om daar tegen te ageren (bv klacht neerleggen) ga je een trapje hoger = hoe interpreteer je je levensomstandigheden?

Eerste verdieping: gepercipieerde mogelijkheden om de onrechtvaardige behandeling te bestrijden

Tweede verdieping: verplaatsing van agressie

Derde verdieping: moreel engagement

Vierde verdieping: categorisch denken & de gepercipieerde legitimiteit van de terroristische organisatie: het wij tegen zij denken

Vijfde verdieping: de terroristische daad & het ontwijken van inhiberende mechanismen

The Collin Melis Model (2007): wat is er gebeurd om iemand aan te zetten geweld te plegen?, zie o.a.:

https://www.slideshare.net/RobSentseBc/polarisering-en-radicalisering-een-integrale-preventieve-aanpak

Trigger factoren in het radicaliseringsproces – Unit Amsterdam – keerpunten en katalysatoren:

Op persoonlijk niveau

Op groepsniveau

Op samenlevingsniveau

www.socialestatistiek.nl

professionals/inhoud/triggerfactoren: toolset

risk factors: there is no one path to terrorism!

Het is een complex samenspel van verschillende factoren.

Het vergt een hele nauwe samenwerking.

Positief: turning away from terrorism – disengagement.

We zitten al in een betere positie maar de polarisering is nu hét probleem: de vluchtelingen/de terroristen/…

Wat doe je er zelf mee?

Christophe Busch heeft deze avond maar een tipje van de sluier gelicht want normaliter is zijn betoog veel uitgebreider…

Slides worden wellicht binnenkort op de webstek gezet.

Het programma van de Opleiding Vredeseducatie 2017 vind je op:

http://www.onderwijsantwerpen.be/sites/default/files/Folder_opleidingvredeseducatie_MAIL_(2).PDF

en

http://www.paxchristi.be/nieuws/opleiding-vredeseducatie-aanbod-2017

meer info nodig?

christophe.busch@kazernedossin.eu

www.kazernedossin.eu

take down
the paywall
steun ons nu!