De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dienstweigeraar in Israël: “Ik weiger mee te doen in een oorlog uit wraak!”

Dienstweigeraar in Israël: “Ik weiger mee te doen in een oorlog uit wraak!”

woensdag 3 januari 2024 06:19
Spread the love

Tal Mitnick, foto door Oren Ziv

De 18-jarige Tal Mitnick is een Israëlische dienstweigeraar. Hij werd opgeroepen voor de militaire dienst, maar weigerde. Hij verscheen voor verschillende commissies, die zijn standpunt afwezen. Zij oordeelden dat hij niet weigert uit bezwaar tegen wapengeweld, maar om politieke motieven. Nu zit hij in een militaire gevangenis, maar de journalist Oren Ziv interviewde hem nog net voor hij daarin verdween, voorlopig voor een duur van 30 dagen. Maar dat kan verlengd worden als hij bij zijn standpunt blijft. Het interview verscheen in het linkse Israëlische webzine +792 (naar het telefoonvoornummer voor Israël en de Palestijnse gebieden).

 

De dienstweigering van Tal Mitnick is een sterk politiek signaal nu Israël probeert Hamas uit te roeien en daarbij vooral de burgerbevolking van Gaza decimeert. Maar de weigering ging vooraf aan de aanval van Hamas van 7 oktober. Begin september al werd een open brief gepubliceerd, getekend door 230 studenten die verklaarden hun oproepingsbevel voor de legerdienst naast zich neer te zullen leggen omwille van de pogingen van de regering om de rechterlijke macht te kortwieken. (Dat streven is op 1 januari 2024 door het Hooggerechtshof met een nipte meerderheid gedwarsboomd en premier Netanyahu is daarmee teruggefloten.)

De revolterende studenten reageerden niet uitsluitend op de poging van de premier om de uitvoerende macht aan gerechtelijke controle te onttrekken, maar koppelden hun standpunt ook aan de Israëlische overheersing over de Palestijnen. Vanuit hun beweging, “Jeugd tegen de dictatuur”, verklaarden zij de legerdienst te zullen weigeren “tot de democratie gegarandeerd is voor iedereen die onder de jurisdictie van de Israëlische regering leeft”, dus ook voor de Palestijnen.

Na 7 oktober

Maar de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna hebben de Palestijnse kwestie weer helemaal op de voorgrond geplaatst en het standpunt van Tal Mitnick is nu toegespitst. Interviewer Oren Ziv: “In een boodschap die scherp afwijkt van het doorsnee openbare discours in Israël terwijl het leger bezig is met zijn aanval op Gaza en op een moment waarop iedereen die zelfs maar een milde oppositie tegen de oorlog uit geconfronteerd wordt met vervolging en repressie, zei Mitnick tegen +972: ‘Mijn weigering is een poging om de Israëlische samenleving te beïnvloeden en om te vermijden dat ik deel heb aan de bezetting en de slachting die in Gaza bezig is. Ik probeer te zeggen dat die niet in mijn naam zijn. Ik druk solidariteit uit met de onschuldigen in Gaza. Ik weet dat zij willen leven, zij verdienen het niet tot vluchtelingen gemaakt te worden, voor de tweede keer in hun leven.’ “

Tal Mitnick wijst het geweld van Hamas van 7 oktober af, maar vindt de bombardementen op Gaza geen adequaat antwoord. “Er is geen militaire oplossing voor een politiek probleem”, schreef hij eerder al. “Daarom weiger ik dienst te nemen in een leger dat gelooft dat het echte probleem kan geïgnoreerd worden, onder een regering die alleen maar voortdoet met menselijke verliezen en pijn. (…) Ik weiger te geloven dat meer geweld veiligheid zal brengen, ik weiger mee te doen aan een oorlog uit wraak.”

In een klimaat van repressie

Tal Mitnick is er zich scherp van bewust dat hij stelling neemt in een dreigend klimaat: “Na 7 oktober en de aanval [door de regering] op de vredesbeweging, op de samenwerking van Joden en Arabieren en op de Palestijnse burgers die steun en solidariteit met de onschuldigen in Gaza uitdrukken, zelfs op betogingen, is het angstaanjagend geworden. Maar nu is het juist het moment waarop we de andere kant moeten laten zien, en laten zien dat we bestaan.”

 

https://www.972mag.com/tal-mitnick-conscientious-objector-israeli-army/

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!