De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

zorgplicht

Diefstal en geweld lusten we niet

Wist je dat België een van de grootste afzetmarkten is voor Colombiaanse bananen? Het lekkers is cruciaal voor de economie van Colombia. Maar er hangt een vieze smaak aan: bananenbedrijven betaalden jarenlang paramilitairen die boerengemeenschappen van hun grond verdreven.

dinsdag 12 april 2022 13:00
Spread the love

Nieuw onderzoek naar mensenrechtenschendingen

De meeste bananen die in België aankomen, zijn afkomstig uit Uraba, een regio die het zwaar te verduren had tijdens de decennialange burgeroorlog. Paramilitairen, vaak extreemrechtse milities, kregen er vrij spel en duizenden boerengemeenschap moesten hun land noodgedwongen verlaten. FOS voerde samen met de Belgische organisaties Solsoc en ISVI en met lokale vakbonden zoals SINTRACOL een grootschalig onderzoek uit naar de rol van bedrijven en mensenrechtenschendingen in Uraba. Een onderzoek met stuitende conclusies.

De beste bananen?

Gedurende jaren gaven bananenbedrijven in de regio financiële steun aan paramilitairen. Een winstgevend akkoord voor beide partijen, waar boeren en arbeiders het grootste slachtoffer waren. Het bekende merk Chiquita bleek een van de bananenreuzen die milities financierde. Ook vandaag is deze machtige multinational verantwoordelijk voor de massale toe-eigening van landbouwgronden en de uitholling van de arbeids- en milieurechten op de plantages.

Mens en milieu onder druk

Verder is de impact van overmatig gebruik van pesticiden en chemicaliën op mens en natuur niet te onderschatten. Colombiaanse vakbondsafgevaardigden die strijden voor waardige werkomstandigheden bekopen hun engagement met bedreigingen, tot zelfs de dood.

Wil je meer weten over het onderzoek naar de Colombiaanse mijnbouw- en bananensector? FOS, Solsoc en ISVI presenteren de resultaten tijdens een webinar op 19 april.

Laat de schuldige bedrijven niet de dans ontspringen. Kom in beweging tegen winst uit conflict

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!