De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dexia-motie gevierd met Dexia-taart

Dexia-motie gevierd met Dexia-taart

maandag 14 maart 2011 19:50
Spread the love

Eind december 2010 werden we op de hoogte gebracht door de schepen van ontwikkelingssamenwerking Mohamed Ridouani dat de meerderheid (sp.a – CD&V) onze vraag voor een motie aanvaard had en zou stemmen. Dit gebeurde een maand nadat we, samen met 12 andere Leuvense organisaties, een burgerinitaitief lanceerden om de motie zelf op de gemeenteraad te brengen.

Nu de meerderheid zelf de motie wilde agenderen, waren we niet meer verplicht om 900 Leuvense handtekeningen te verzamelen en begonnen we met de planning van een feestje om dit te vieren. Conclusie: vlak voor de gemeenteraad nodigden we alle vrijwilligers en gemeenteraadsleden uit om naar een receptie te komen. De foto’s van deze receptie kan je hieronder bekijken.

Bij de stemming van de motie waren er geen verrassingen. Sp.a en CD&V stemden voor, en ook Groen! sloot zich aan bij ons voorstel. Open-VLD onthield zich en het VB stemde tegen. Je kan het allemaal zelf eens beluisteren via deze link naar de website van stad Leuven. (Ga naar punt 40 – kies flash of windows media bovenaan naar gelang) Achtereen volgens kan je de tussenkomst beluisteren van Fons Laeremans (CD&V), Bieke Verlinden (Sp.a), Stijn Bex (Groen!), Hagen Goyvaerts (VB), Hans Barcquené (Open-VLD) en Louis Tobback (Sp.a).

De meest verrassende tussenkomst kwam op naam van Hagen Goyvaerts. In zijn tweede zin slaagde hij er al in om het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen te vergelijken met dat van de Vlamingen (en natuurlijk de Tibetanen). Maar dat was maar om op te warmen want hij had ook opmerkingen op de motie zelf. Het is te zeggen, hij las de argumenten van Dexia voor. Het deed onder de aanwezigen op de publieksbanken de vraag rijzen of Hagen Goyvaerts door Dexia betaald wordt. Ofwel dat hij het dossier helemaal niet volgt.

Alle argumenten van Dexia werden namelijk door het platform ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’ op 22 juni 2010 weerlegt en met bewijzen gestaafd in een open brief aan Jean-Luc Dehaene. Het zijn dezelfde bewijzen die het Russels Tribunal on Palestine er toe brachten om Dexia te beschuldigen van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht.

Tot slot was er toch nog (een klein beetje) commotie op het einde van de zitting toen Louis Tobback het publiek tot de orde riep, nadat ze applaudisseerden bij de aanvaarding van de motie.

Bekijk de foto’s via deze link.

(Foto’s: Karima Boujida – tekst: Mario Franssen)

take down
the paywall
steun ons nu!