De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dewinter (VB) dealt heroïne

Dewinter (VB) dealt heroïne

woensdag 10 november 2010 16:13
Spread the love

Vlaams Belang kopstuk Filip Dewinter loopt rond met tien gram “hoogwaardige” heroïne in zijn zak. Een geschenk voor burgemeester P.Janssens (SP-a) tijdens de volgende Antwerpse gemeenteraad op 22/23 november, vanaf 19u.

Dit is een oproep om ten laatste die avond de extreem rechtse Vlaming in de boeien te slaan. Dewinter overtreedt vele wetten en reglementen waarvoor talrijke mensen in de cel verzeilden. Fons Bastiaenssens – woordvoerder van de politie – ziet geen probleem. “Er wordt een pv opgesteld, dat uiteindelijk vernietigd zal worden” zegt hij in de media. In Antwerpen is niets wat het lijkt.

Doof

VB – er Filip Dewinter heeft problemen. Zijn partij werd een krabbenmand waar men mekaar de strot overbijt. Zijn kiezers lopen weg, vooral richting NV – A. Bovenop is hij doof… Dat werd door het kwaliteits weekblad “Dag Allemaal” onlangs onthuld. De racist hoort niet goed. Links zelfs niets. Rechts wat gepruttel. Een hoorapparaat brengt soelaas.

Deze erfelijke kwestie verklaart zijn chronische toestand van brulaap, ook wanneer de micro openstaat. Hij schat zijn eigen geluidsniveau verkeerd in. Hij schat ook de inhoud van zijn geraaskal onjuist in. De mensen zijn hem beu en dan kan het vlug bergafwaarts gaan. Het volk is genadeloos voor haar gevallen helden. Dus haalt Dewinter nog vulgairder geschut boven dan we al van hem kennen. Bijvoorbeeld tien gram heroïne.

Volgens eigen zeggen van goede kwaliteit. Een cadeautje dus voor de burgemeester. VB – leden “vonden” die tien gram op, jawel, het De Coninckplein. Volgens Dewinter een fortuin waard. Op het VRT – nieuws van 7/11/10 meende hij… 5.000 euro. “De Patrick” zal blij zijn. (Lees : “Het pissijn van Patrick Janssens stink”) (1)
 
Iedere gemeente, groot of klein, organiseert haar maandelijkse show : de “Raad”. Negentig procent van hetgeen daar bedisseld wordt is reeds klaargestoofd achter de politieke schermen. In de Lions Club of aan het bliljart van de dorpskroeg.

Of wordt door ambtenaren professioneel uitgewerkt. Dat laatste is nog zo zinloos niet. Laat de verkozen raadsleden ongeremd los op iets als de heraanleg van een straat en je krijgt de krankzinnigste debatten tussen amateurs die niet gehinderd worden door enige kennis terzake. Zo’n Raad overlegt daarenboven op een politiek niveau ver beneden de zeespiegel.

 Zoek het stemknopje

Als ervaringsdeskundige kan ik er van meespreken. Ik zat tot aan de verkiezingen van 2006 twaalf jaar in de Antwerpse Districtsraad. Voor Groen!, de laatste drie jaar als onafhankelijke. Dat District, één van de negen, telde in 2006 168.049 inwoners. De gehele stad 472.00.

De Antwerpse Districtsraad raad heeft 33 verkozenen. De gemeenteraad 55. Het woord “onbenullig” voor de huidige Districtsraad is nog vriendelijk uitgedrukt. De enige kwaliteit die de grote meerderheid van de leden moet bezitten is de weg vinden naar het juiste stemknopje. Zelfs dat is voor sommigen een te zware opdracht, wegens openbare dronkenschap.
 
Die Raden worden geminacht door het Schepencollege en de Gemeenteraad, die regelmatig niet eens antwoorden op in het District gestemde adviezen over de kleur van een zitbank of de afmetingen van een bloemenperkje. Wat verder reikt, is verdacht, ook binnen de Districtsraad die zichzelf censureert.

Toen ik tijdens de laatste jaren van mijn mandaat als onafhankelijke binnen de dagorde (jeugd) een tussenkomst wou houden over Dyab Abou Jahjah en de Arabisch Europese Liga (de AEL, die ik blijf steunen), dreigde de toenmalige voorzitter of “Districtsburgemeester” Stephan Bogaert (Open – VLD) er luidkeels mee me door de flikken te laten verwijderen. Het waren de weinige momenten dat die 33 verkozenen wakker schoten en me daar in de wandelgangen hun dankbaarheid voor betoonden. Er “gebeurde” tenminste wat.

Voor 5.000 euro heroïne?

Nu het VB richting kleine partij evolueert, tracht Dewinter de show te stelen, als zielige clown iets te laten “gebeuren”. Hij kan niet zonder aandacht voor zijn holle standpunten. Deze keer gooit hij dus tien gram “hoogwaardige” heroïne in de Gemeenteraad. En al is de inhoud van die geste zero, ze lokt wel een aantal in het oog te houden neveneffecten uit. Laten we het eerst over enkele concrete zaken hebben.

Die op de VRT door de VB – er verkondigde waarde van 5.000 euro of een 200.000 oude franken voor tien gram. Waanzin die bewijst dat het VB de mensen blaasjes wijsmaakt. Die tien gram kunnen 250 tot 350 euro waard zijn. Wanneer ze zeer zuiver is nog niet het dubbele. In Nederland kost een gram op straat 25 tot 35 euro.

Dewinter blijkt een dealer te zijn waarvan men best geen korrel heroïne koopt of ontvangt. Is hij zelf in de zak gezet ? Het prijsje dat hij op zijn “gevonden” dosis plakt, is woekerhandel waarvoor hij op straat terecht een rammeling zou krijgen wegens oplichting van gebruikers. Deze politieke oplichter is dat ook wanneer hij een show tracht te geven. Een vervelende goochelaar met doorzichtige truuks. Dat zijn “tien gram” uit poedersuiker en gemalen glas bestaat, is reëel.
 
De prijs van de drug donderde de voorbije jaren op straat in mekaar. Met dank aan de Amerikanen en hun Belgische bondgenoten, die er in Afghanistan voor zorgden dat de door de Taliban bijna volledig uitgeroeide kweek van opium, nu een hoogconjuntuur kent. Het massale aanbod overtreft vele keren de vraag op de vrije markt, deed de prijs in Europa en de VS op straat halveren. Ook in België, in Antwerpen en Brussel.

Heroïne is een derivaat van morfine, dat dan weer akomstig is van de opiumplant. Vooral Afghanistan zorgt er voor dat de hele wereld overspoeld wordt door goedkope heroïne in al haar gebruiksvormen. Rokend, slikkend, spuitend,… Het is een “arme mensen” drug. Zwaar verslavend, lichamelijk korte tijd redelijk ongevaarlijk bij een evenwichtig leven, overdosissen komen veel voor, in combinatie met andere drugs (zoals speed) destructief voor lichaam en hersenen, veelal sociaal stigmatiserend, marginaliserend.

Methadon wordt als vervangmiddel medisch voorgeschreven. Voor de maatschappij echter veel minder een last dan een simpel pintje voor alcoholisten en gewoontedrinkers “om de hoek”. (Lees : “Hoeveel kosten drugs”) (2)

Politie woordvoerder gechanteerd

Uiteraard biedt Dewinter burgemeester Janssens geen bak bier aan uit “De Leeuw van Vlaanderen”, een nazistisch “drugshol”. Nu provoceert hij en dat is zijn goed recht. Zelfs volgens een Raadsheer van het Antwerpse Hof van Beroep in de zaak “Trekt Uw Plant” (TUP).

De mensen van TUP, die de toepassing van een Ministerieel Besluit over het bezit van cannabis en cannabisplantjes via acties op straat testten, werden wel herhaaldelijk hardhandig gearresteerd, correctioneel vervolgd vooraleer een verlichte Raadsheer hen in een historische uitspraak definitief gelijk gaf over de hele lijn. Lees : “Provocatie is een recht” (3)
 
Het ging hier om de weinig gevaarlijke soft drug marihuana, veiliger dan een pintje. Alhoewel ook cannabis psychoses kan uitlokken en gelijktijdig gebruik met medicatie of alchol uit den boze is. Wat Dewinter beweert te doen is andere koek. Wat de woordvoerder van de politie – Fons Bastiaenssens – hierover zegt, is ronduit discriminerend.

Hij laat zich door een de wet overtredende politicus chanteren. Hij toont angst voor de nog altijd sterke aanwezigheid van extreem rechts in het corps. VB – simpatisanten die het corps infiltreerden en uithollen. De crimineel en ex – commissaris Bartje “penalty” Debie (VB) mag dan wel naar Brussel gevlucht zijn na zijn veroordeling voor racisme en geweld, zijn geestesgenoten bleven present.
 
Bestaat er rond de soft drug marihuana een gedoogbeleid met een Koninklijk Besluit, dat bestaat niet over de harddrug heroïne en andere illegale drugs. Al hangt het vervolgingsbeleid af van de opvattingen in de politiezones. De beste oplossing zou volgens talrijke wetenschappers, juristen, politici, politiediensten en gebruikers het volledig legaliseren van àlles zijn.

Onder bepaalde, strikt gecontroleerde voorwaarden. Dat is geen marginaal standpunt. Ondertussen is het bezit van heroïne strafbaar en niet in het minste gedoogd. Dagelijks hebben er huiszoekingen plaats en worden bezitters van een minimale hoeveelheid in de boeien geslagen.

PV wordt vernietigd!

 Een berichtje uit de vele, van de rechtbankjournalist Jan Heuvelmans op “Politics” : ” Het drugsmilieu in Antwerpen heeft de jongste weken in alle stilte zware klappen gekregen. In een onderzoek naar grootschalige handel in heroïne, cocaïne en hasj werden tientallen arrestaties verricht. Er zitten nog steeds 29 verdachten achter de tralies”.

Wanneer het verhaaltje van Dewinter klopt – wat nog bewezen moet worden – loopt hij wellicht rond met tien gram van die “grootschalige handel” en vernietigd hij bewijsstukken, zoals DNA sporen en vingerafdrukken. In de Scheldestad werden talrijke burgers voor heel wat minder gearresteerd, vooral wanneer ze een iets donkere huidskleur hebben. De gevangenissen puilen uit met jongeren in voorarrest die één gram verborgen. Het Antwerpse beleid focust meer en meer op de kleine gebruiker als mogelijkheid om de armen te criminaliseren en punten te scoren bij een gemanipuleerde “middenklasse”.
 
Daarenboven is het nogal wiedes dat een wandelaar die “tien gram heroïne vindt” daar stante pede mee naar de politie moet gaan. De buit achterhouden betekent een vorm van medeplichtigheid. Wanneer ik in mijn stamcafé met het goedje ga staan triomferen, krijg ik zeker problemen. Zo niet Dewinter.
 
Filip Dewinter wordt met zijn ontdekking van – volgens hem – 5.000 euro beschermd door de top van de Antwerpse flikken. Dit kopstuk van “Vlaanderen eerst!” mag alles. Of hij dan niet kan opgepakt worden als hij heroïne aan Janssens geeft ? “Nee”, zegt politiewoordvoerder Bastiaenssens in “Het Nieuwsblad”. “Het is louter een politieke discussie.Er wordt een pv opgesteld, dat uiteindelijk vernietigd zal worden”.

Voila… De mensen van “Trekt Uw Plant” (TUP) die rond een bestaand Ministerieel gedoogbeleid inzake cannabis actie voerden, werden “gevolgd” door “Big Brother”, kregen huiszoekingen, werden gearresteerd en weggevoerd, urenlang vastgehouden, correctioneel veroordeeld tot ze voor het Hof van Beroep gelijk kregen.
 
Hier wordt op voorhand schaamteloos erkend dat een PV zal vernietigd worden, zoals meerdere politieverantwoordelijken vriendiensten deden en daarvoor gestraft werden, sancties opliepen. Bastiaenssens had moeten aankondigen dat de parlementaire onschendbaarheid van Dewinter op het spel staat en in ieder geval een onderzoek gevoerd wordt.

Haal zijn kot eens ondersteboven met een huiszoeking. Wie weet verbergt hij er heel wat meer dan tien gram heroïne. Renners verklaren met een hypocriete smoel dat ze niks van doping afweten. Betrouw dus zeker geen politicus.

Wat niet weet, niet deert

In de Scheldestad wordt aan vulgair politiek opbod gedaan, met de armsten als doelwit en middel. Kerstmis en de koude maanden komen er aan. Opnieuw blijkt dat het OCMW en de zwaar gesubsidieerde grote CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk) niet in orde zijn met een jaar na jaar veronnachtzaamd “winternoodplan”.

Plots ontdekt OCMW – voorzitser en Schepen van Sociale Zaken (van wat cumul is men hier niet vies…) dat “de zeventig bedden voor nachtopvang van daklozen voldoende” waren (wat onzin is) “maar de afgelopen jaren merkten we wel dat dat we steeds minder reserves hadden…”. Reserves ? De mensen sliepen en slapen op straat. Niet een paar, er zijn 800 à 1.000 daklozen in Antwerpen. Dat werd hier talloze keren aangeklaagd. Steeds meer vrouwen, jongeren en vluchtelingen leven op straat. “Working poor” (werkenden met een zeer laag loon) nemen toe.

Vandaag (9/11/10) “ontdekte” het OCMW dat er in de parkings onder het Astridplein een paar tientallen dakloze Polen polen slapen. Dat werd enkele weken geleden op deze site al onthuld. Het probleem voor de overheid is niet dat  extreem armen er zijn en toenemen, wel dat ze “zichtbaar” zijn voor een “middenklasse” die liever van niets weet. Wat niet weet, niet deert… “Gazet van Antwerpen” : “Het aantal daklozen in Antwerpen neemt toe. Harde cijfers zijn er niet, maar het probleem wordt wel steeds zichtbaarder…”.

Het OCMW plant dertig extra plaatsen in de nachtopvang. “Met de bestaande zeventig bedden, maakt dat honderd plaatsen”, zegt woordvoerder Renard. In Het Nieuwsblad (10/11/10) zeg ik zelf : “Het aantal daklozen neemt toe, en het gaat dan niet om de types met eeen fles wijn in de hand. Die extra opvangplaatsen zijn onvoldoende. Ze zijn een druppel op een hete plaat”.
 
De armen zijn hinderlijk, “visuele overlast”. Daarom worden ze van het openbaar domein verwijdert, “opgekuist” met gebruikmaking van de GAS reglementering (Gemeentelijke Administratieve Sancties) en het politiereglement, Art. 81 § 1 (Samenscholing). Maatregelen die uit het programma van hret Vlaams Belang komen. Burgemeester Janssens en zijn College steken het VB en het NV-A zeer rechts voorbij. Janssens verwerft daardoor een reactionaire basis, ook in zijn partij en de vakbond.

Deze laatste (ABVV) is bijna exclusief geïnteresseerd in de belangen van haar leden die deelnemen aan het productieproces en de grootste brokken van de taart binnenhalen, wat kruimels overlatend voor de massa (18 % van de bevolking) der sociaal gemarginaliseerden. Met een inkomen beneden het Europees minimum. (Lees : “Straf de armsten”) (4) Het ACW doet het iets beter. Van solidariteit is in de praktijk amper sprake.

Gemeenteraadsverkiezingen

Janssens en C° zijn in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen met de volle steun van de media hun campagne gestart. Ze maken van het gebiedje dat het De Coninckplein is, een simbolisch thema. Tot ergernis van Dewinter, die “het Noord” als zijn kolonie beschouwde.

Janssens voert de smerige politiek, discriminerend, met politie razzia’s, met georchestreerde leugens waarvan Dewinter droomde. Dus moet Dewinter nog “straffer” uit de hoek komen. Mediageniek, met tien gram zogenaamde heroïne als lokmiddel. Door de wet te overtreden, daar in gesteund door de politietop.
 
Burgemeester Patrick Janssens (SP.a) is verantwoordelijk voor ordehandhaving, voor de politie. Hij moet politiewoordvoerder Bastiaenssens – die voor zijn beurt sprak – sanctioneren. En vooral, hij moet de extreem rechtse racist en dealer, Dewinter, laten arresteren wanneer deze zich op 22 november aan het stadhuis durft aanbieden met zijn harddrug.
 
1 – “Het pissijn van Janssens stinkt”  https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/11/03/het-pissijn-van-patrick-janssens-stinkt
 
2 – “Hoeveel kosten drugs ?”  http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/vraag/152/Hoeveel-kosten-drugs
 
3 – “Provocatie is een recht”  https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/26/provocatie-een-recht
 
4 – “Straf de armsten”  https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/04/straf-de-armsten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!