De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Democratie” in Israël: de vrijheid van meningsuiting met geweld beknot

In oorlogstijd gaan landen die zichzelf democratisch noemen al snel over tot het onderdrukken of nog meer onderdrukken van de vrije meningsuiting, nochtans een basisrecht binnen een democratisch staatsbestel. En niet zo democratische landen doen dat vanzelfsprekend ook. Dat zie je in de VS, in Frankrijk, in Duitsland, in Oekraïne, in Rusland…  En ook in Israël. De journalist en fotograaf Oren Ziv ging voor het Engelstalige, kritische Israëlische blad +972 (naar het landnummer voor telefoonverbindingen van Israël en de bezette gebieden) en het blad Local Call op onderzoek uit.

zondag 4 februari 2024 06:02
Spread the love

Openbaar protest tegen de militaire actie van het Israëlische leger in Gaza is, zo blijkt, nauwelijks mogelijk. Als er toestemming wordt aangevraagd, wordt die bijna steeds geweigerd. Maar één enkele betoging georganiseerd door Palestijnse Israëli’s kon tot nu toe doorgaan.

Voor betogingen van minder dan vijftig personen is geen toestemming nodig, maar de politie treedt er toch hard tegen op.  Ze sommeert de betogers te verdwijnen, ze arresteert ze, ze neemt plakkaten en fotomateriaal in beslag… Ze treedt vaak hardhandig op, werpt betogers op de grond, sleept ze over de stenen, schopt ze … Tegen een betoging op 19 oktober 2023 werden knuppels en flitsgranaten gebruikt en werd er met rubberkogels geschoten…

Sommige arrestaties betekenen een nacht in de cel, waarna de arrestant(e) wordt vrijgelaten. Maar als de politie een aanleiding vindt om de gearresteerde voor het gerecht te brengen, kan een opsluiting van lange duur volgen, namelijk tot aan het voorkomen van de zaak. En dat kan maanden aanslepen. (En wat ondertussen met je baan of je studies?)

Fysiek geweld door politie en gevangenispersoneel

Vooral de Palestijnse Israëli’s moeten daar beducht voor zijn. Bovendien wordt er ook in de gevangenissen geweld gepleegd. Een Palestijnse arrestant getuigde daarvan, en deelde mee dat een gevangene in de cel naast de zijne werd afgetuigd. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Het gevangenispersoneel kan om banale redenen – bijvoorbeeld dat een gevangene lacht – die gevangene buiten het oog van de bewakingscamera’s brengen en daar afranselen. Ook worden gevangenen geboeid gehouden, zelfs in de cel. Gevangenen die niet naar de grond kijken, worden op het hoofd geslagen. De gevangenen worden “als dieren” behandeld en over de grond gesleept.

De politiemensen gedragen zich ook helemaal niet als neutrale bewakers van wet en orde. Ze scholden arrestanten uit en zongen liedjes over het vernietigen van Gaza en de terugkeer van de Joodse kolonisten naar Gaza. Dat is in lijn met wat met de politiecommissaris Kobi Shabtai al een week na 8 oktober op de sociale media zei: “Iedereen die zich wil identificeren met Gaza  is welkom. Ik zet die op de bussen die klaar staan om daarheen te vertrekken.”

“Niet genoeg manschappen om de orde te bewaren,” dus geen betogingen.

Er is uiteraard al geprobeerd deze wantoestanden en de uitholling van de democratie aan te klagen, maar zonder succes.  Het Hooggerechtshof accepteert het dat de politie de wettelijk toegestane betogingen van minder dan vijftig personen verbiedt met het argument dat er “niet genoeg manschappen zijn om de orde te bewaren”. Dit ondanks een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof tegen Minister Ben Gvir van Nationale Veiligheid die hem verbood zich met het politiewerk inzake demonstraties te bemoeien.  De politie zit helemaal op de lijn van deze extremistische politicus en probeert alle protest tegen de oorlog in Gaza de kop in te drukken.

Bij de vredesactivisten heerst een klimaat van angst, en de Palestijnen onder hen moeten nog meer beducht zijn voor de politie dan hun Joodse medestanders. Het aantal personen dat aan acties durft deel te nemen is sinds het begin van het protest fors geslonken.

De actievoerders die wel nog durven hebben soms hun strategie aangepast: betogingen van minder dan vijftig personen (dus geen toestemming nodig), onaangekondigd, en met snelle verplaatsingen naar telkens andere plekken. Ook testen de actievoerders uit wat de politie wel tolereert en wat niet, om daar bij hun actie rekening mee te houden.

Vredesactivisten kunnen zich ook aansluiten bij de betogers voor de vrijlating van de gijzelaars in Gaza, die wel getolereerd worden op bepaalde plaatsen.

De reacties van het publiek zijn gemengd: er zijn steunbetuigingen, maar ook mensen die de betogers uitjouwen of die zelfs in de aanval gaan, bijvoorbeeld met eieren gooien.

“In overeenstemming met de wet”

Gevraagd naar commentaar over het onderdrukken van het anti-oorlogsprotest en de toelaatbaarheid van het in beslagnemen van plakkaten en ander betogingsmateriaal en de mishandeling van arrestanten antwoordde een woordvoerder van de politie: “Zonder te verwijzen naar het een of andere specifieke geval stellen wij dat de Israëlische politie opereert in overeenstemming met de wet en met de voorwaarden in de richtlijnen van de Advocaat-Generaal. De Israëlische politie zal het legitieme recht op vrije meningsuiting en protest toestaan, maar  geen gewelddadige manifestaties tegen de politiemensen die instaan voor de veiligheid en de openbare orde en zal geen verstoringen van de openbare orde van eender welke aard toestaan.”

Dat laatste is heel rekbaar. De politie nam bijvoorbeeld een plakkaat met de tekst “Stop the massacre!” in beslag met het argument dat het de gevoelens van het publiek zou kwetsen…

https://www.972mag.com/israel-police-repression-protests-gaza/

Naschrift: Op 9/2/2024 schreef de Israëlische krant Haaretz in haar nieuwsoverzicht over een geval van een opgepakte en opgesloten anti-oorlogsdemonstrant dat het Hooggerechtshof zijn vrijlating had bevolen, wegens gebrek aan bewijzen voor de beschuldiging van “aansporing tot terrorisme”:

  • The Israeli Supreme Court ordered on Friday the release of Umm al-Fahm resident Ahmed Kalifah from detention, after he was arrested during a protest against the war in Gaza. Despite being accused of incitement to terrorism, the court ruled against his continued detention, citing insufficient evidence to justify it.

De krant vermeldde niet hoeveel dagen Ahmed Kalifah zonder gegronde reden opgesloten geweest is.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!