De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De zaak van autisme spectrum patiënten tegen vadertje staat

De zaak van autisme spectrum patiënten tegen vadertje staat

maandag 30 december 2019 13:14
Spread the love

Eén van de grote gevaren in het huidige overheidsbeleid inzake GGZ zijn ahistorisme en decontextualisering. Psychische problemen worden dan gezien als een geheel van ziektetekenen waarvoor er onder het motto ‘one size fits all’ een geheel van therapeutische middelen moet worden ingezet dat voor iedereen hetzelfde moet/mag kosten. Alle problemen hebben nochtans hun voorgeschiedenis. Ze moeten (en kunnen) ook slechts begrepen worden binnen een bepaalde psychosociale context.

In die zin zijn (der)tien patiënten met ASS (en je mag vervangen door: depressie, posttraumatische stress stoornis en toxicomanie of naar het lichamelijke toe: MS, colitis ulcerosa of reumatoïde artritis) totaal andere mensen met andere psychologische karakteristieken en behandelbehoeften.

Een naïef geloof in de eenvoud en eenvormigheid van deze of gene diagnose en een ongenuanceerde gelijkschakeling van de middelen die er (om ‘historische redenen’) voor worden ingezet riskeert de klinische realiteit van het lijden en de zorgnoden van deze mensen geweld aan te doen.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!