De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De waardigheid bij gezagsdragers

De waardigheid bij gezagsdragers

dinsdag 20 oktober 2020 13:18
Spread the love

Voor wie de persconferentie van minister Frank Vandebroucke en de oproep van Alexander De Croo gemist heeft, zie de links onderaan.

Minister Frank Vandenbroucke legt in de persconferentie uit met hoeveel personen we op restaurant mogen gaan, vier dus. Premier De Croo vindt het ook bon ton om buren aan te geven die de regel van vier dan overtreden.

Laat ik even het virus aan de kant en bekijken we even hoe een (eerste) minister met de burgers omgaat. Ik vraag even aan jullie, lezers, of dit een werkwijze is die je als een ideaal voor een gezagsdrager kan accepteren. Misschien vind je het best ok omdat het nu eenmaal gevaarlijke tijden zijn. Of het gevaarlijke tijden zijn of niet laat ik hier even in het midden want me dunkt is hier een nieuwe laagte bereikt.

De oorspronkelijke Latijnse betekenis van minister is dienaar (van God) en later werd dit meer een raadgever.

Het is gunstig om even naar de inhoud te luisteren, de gebaren te bekijken en vooral de wijze waarop er gepraat wordt te letten. Laat dit even op je inwerken en let vooral op welke gevoelens er daarbij ontstaan. Blijf even rustig kijken en denk daar eens over na en bekijk even de gevoelens die ontstaan.

Al snel merk je eigenlijk dat dit niet een waardige wijze van praten is. Is het werkelijk waardig en eervol om uit te leggen aan de bevolking om elkaar te verklikken of dat je met vier aan een tafel mag zitten. Is er bij Dhr. Frank Vandenbroucke ook geen waardigheid overschreden door de burgers als kleuters te behandelen omdat ze maar met vier aan tafel mogen zitten in een restaurant, tenzij ze met vijf huisgenoten zijn? Als je even alle virussen aan de kant schuift, voel je je dan geen kleuter? Als je wat langer stilstaat bij dit hoogst merkwaardig tafereel dan merk je hoe er langzaam een gif in de maatschappij naar binnen gebracht wordt, je voelt een vergif omdat deze werkwijze de maatschappij verder en verder verdeelt enerzijds en anderzijds ze de mensen nog meer verkleuteren en ervoor zorgen dat het denken van de mensen nog minder aangesproken wordt. Deze belerende werkwijze door minister Frank Vandenbroucke dienen we als zodanig te herkennen en aan te voelen want dit kan voor de toekomst verstrekkende en vernietigende gevolgen hebben.

Het kan eens gunstig zijn of dit de richting is die we met z’n allen willen inslaan voor de toekomst. Willen we gezagsdragers of dienaars die ons behandelen als kleuters en die de bevolking oproepen om te klikken? Zou het niet beter zijn om ministers en vooral ook eerste ministers te hebben die ons waardig en respectvol behandelen en al niet op voorhand bekritiseren of ervan uitgaan dat we niets begrijpen en ons vooral niet tegen elkaar opzetten. Het lijkt mij ook gunstig om meer te vertrekken van een ideaal dat gezagsdragers een natuurlijke autoriteit bezitten en niet hun autoriteit moeten krijgen door andere mensen angst aan te jagen.

Het lijkt mij gunstig dat we met z’n allen eens nadenken hoe een minister en zeker ook een eerste minister zich kan verhouden tot zijn burgers, welke autoriteit dient hij wel te bezitten, hoe benader je mensen in het algemeen en hoe spreek je met mensen in een crisissituatie.

Willen we een minister die mensen van bovenaf vernederd of willen we personen die het land leiden vanuit een respectvolle, waardige en door een morele inhoud gedragen houding?

Het lijkt mij heel gunstig om daar eens over na te denken want hoe meer mensen daarover nadenken hoe meer dit ook tot stand kan komen. Het denken bezit een kracht, een denkkracht, en dit heeft een uitwerking.

Philippe Gits

Link naar de persconferentie van minister van gezondheid Frank Vandenbroucke ivm de nieuwe maatregelen die in voege gaan: https://www.youtube.com/watch?v=mQnatKMqGPI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dcxoGhSycOlatEvJD0aTQHvR5ToM-jtYfnfJzIWZjD3C3Oj_C9IA-Cm8

Link naar het gesprek van Premier Alexander De Croo: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/premier-de-croo-geen-schrik-hebben-om-iemand-te-wijzen-op-het-volgen-van-de-regels~a78ace95/?fbclid=IwAR1ea7j_LFz_HX9HQsr3ktPqv9Fq1JppN6wQf2CuFaLq0h1sVEx4uJejxcU.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!