De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vakbond. Het keitje in de schoen van werkgevers en hun belangengroepen.

De vakbond. Het keitje in de schoen van werkgevers en hun belangengroepen.

Bracke herhaalt Gwendoline Rutten dat de vakbonden te veel geld krijgen, om de werklozen te begeleiden en om uitkeringen te betalen. Maar waar draait het echt om? Waarvan liggen Gwendoline en Sigfried 's nachts te piekeren in hun villa? Dat werklozen bij een vakbond terecht komen? Dat ze geinformeerd worden over hun rechten? We weten dat de NVA het vooral over de rechten van werkgevers heeft en over plichten van werklozen, arbeiders en ambtenaren .

woensdag 21 mei 2014 09:48
Spread the love

De vakbond. Het keitje in de schoen van werkgevers en hun belangengroepen.  

Bracke van de N-VA haalt nog eens het nieuws. Wat hij zegt over de vakbonden weten we wel, daarom belicht ik wel een interessanter statement van Bracke :
  “In
de Amerikaanse journalistieke traditie moet je je altijd eerst afvragen
wie betaalt en wie betaald wordt.” en bij deze weten we ineens de
(on)afhankelijkheid van bepaalde journalistieke kanalen. Ik denk niet
dat het al zo expliciet verkondigd werd. De

vakbonden en de profiteurs :

En daar slaat de N-VA nog meer eens wild om ons heen met hun hakbijl,
om de meest kwetsbaren, in de samenleving te viseren en EERST aan te
pakken ( naar hun broederpartij “eigen volk eerst” ).

Niets is meer
efficiënt om ineens samen met de aanpak van ‘de werkloze profiteurs,
die niet willen werken’ ook de vakbond, de pleiter voor betere rechten
en arbeidsomstandigheden van werknemers en werklozen , te criminaliseren
en te marginaliseren en monddood te maken.

Soms krijgt de elite
medewerking van de sensatie journalistiek. HLN, het nieuwsblad, en zelfs
de morgen vervalsten zo foto’s van stakingspiketten, en suggereerden
hun bewerkte foto’s een grimmige en agressieve toestand. De vakbond werd
gecriminaliseerd en gemarginaliseerd. Dit werd ontmaskerd door ‘de
wereld morgen’. Bron: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/31/valsspelen-met-stakingsfotos

Deze regering heeft de pensioenleeftijd, brugpensioen de uitkeringen al
goed aangepakt in de looptijd, uitkeringen liggen onder de
armoedegrens, werklozen moeten gemeenschapsdienst doen, wat vroeger
arbeidsplaatsen waren, nu niet meer. maar een patroonsorganisatie als
N-VA ligt daar zeker niet wakker van. Weer minder belastingen redeneren
ze ( en Vld, en de CD&V, en SP-a). En minder belastingen en loonlastenverlaging creëert jobs !

Maar… een illustratie van de uitholling van de sociale zekerheid
ten voordele van de loonlastenverlagingen en de aangevoerde
belastingsdruk van de werkgeversorganisaties!

De ontslagen straatveger van Den Haag :

Ze zeggen het allemaal. We betalen te veel belastingen, er is teveel overheid en stadspersoneel!
De gemeente Den Haag presteert het om gemeentepersoneel eerst op straat
te zetten en vervolgens via zogenaamde reïntegratietrajecten exact
hetzelfde werk te laten doen voor minder dan het minimumloon.
Straatveger Harry van 53 klaagt dat hij nu vierhonderd euro minder
krijgt dan voorheen, maar het is natuurlijk veel kwalijker: hij bouwt
geen pensioen op, heeft geen secundaire arbeidsvoorwaarden, en hij moet
zijn handel en wandel (zoals vakantie) verantwoorden jegens derden die
hem beschouwen als uitvreter en fraudeur. bron : http://sargasso.nl/wvdd/weggesaneerde-straatveger-moet-voor-uitkering-straten-vegen/ 

Laat werklozen het dus doen, het is goedkoopst van al. De rechten van de Jules met de pet, de gewone man, zoals u en ik, zijn dus in zeer goede handen onder deze politieke criminelen. we moeten vertrouwen hebben in de kracht van de verandering. De democratie bij de vuilnismannen van Sint Niklaas heeft ook gezegenvierd met dank aan SP-A en N-VA. Nog niet gesproken over de manier waarop de volksraadplegeing georganiseerd werd. Elke   mens die zich wilden uitspreken moest naar de andere kant van de gemeente gaan, en de mensen van de andere kant kwamen stemmen naast de deur van degene die ook al was vertrokken ook naar de andere kant van de gemeente.

Meer werk, met veel minder, en veel intenser. Er is werk voor iedereen.

Uiteindelijk krijgen de werkgevers mensen over de vloer die bereid zijn
alles te doen, tegen gelijk welke prijs, onder gelijk welke
voorwaarden. Zullen ze na de verkiezingen ook hier de mini-jobs invoeren? Vrijwillig of eerder verplicht als
het moet. Zal het ook hier een mini-job zijn op een full time basis …. maar het zijn mini-jobs, echter
in werkelijkheid worden er uren gepresteerd op een full time basis.
Want de Duitse wetgevende macht heeft vele achterpoortjes gecreeerd en zijn de
voorwaarden over het statuut met betrekking tot, wanneer en hoe,
volledig uitgehold. Dus worden er overuren gepresteerd denk je dan.
Maar wees daar ook maar niet zo zeker van. Want overuren zijn een smet
op de loonlasten. Maar dit is voor na de verkiezingen, lees het als dit
‘ dit is voor na de reclame’.

Bezuinigen op de sociale zekerheid:

De bovenvermelde elite redeneert en propagandeert via de gebruikelijke
kanalen dat het geld afkomstig van onze sociale zekerheid (onze
pensioenen, de pensioen gerechtigde leeftijd optrekken, de dop in tijd
beperken, loonlastenverlagingen voor de sterkste schouders, , notionele
aftrek organiseren, multinationals vrijwaren van belastingen… ) wordt
gebruikt voor lastenverlaging (minder belastingen voor de patroon aldus
de patroonorganisaties) .

En de lastenverlaging voor de werkgevers is ook goed voor werknemers en de werklozen… Job creatie ?

– Heeft iemand nieuwe collega’s bij gekregen omdat de werkdruk te hoog ligt ? Na de zoveelste herstructurering, waarbij je wéér meer moet doen met minder, en je nog flexibeler moet zijn?
– Heb je ook dat gevoel dat iedere herstructurering eigenlijk een
besparing is op de productiekost waarbij het management en kader dat
strikt moet toezien dat er geen centiem teveel uitgegeven wordt aan de
productiekost alsmaar logger, vetter en duurder wordt? Terwijl de
werksfeer en werktoestand op de werkvloer steeds magerder wordt van
invulling? Arbeiders die hoe ouder ze worden steeds meer moeten geven om
te kunnen meedraaien? – En hoe komt het dat als je oudere
collega’s Jules en Alfons, en Andre en Jozef hun verdiende pensioen
opnemen vervangen door Steve van het Interim bureau. We kunnen
dromen, en blijven dromen, en hopen dat de werkdruk eindelijk daalt door
het de jobcreatie-dogma dat de werkgevers, deze regering en de
toekomstige regering zullen beloven tegenover lastenverlaging .

Wakker worden is de boodschap !

take down
the paywall
steun ons nu!