De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De spijkerbedpolitiek van N-VA .

De spijkerbedpolitiek van N-VA .

dinsdag 12 februari 2019 13:45
Spread the love

Iedereen kan zonder enig letsel als de beste fakir op een spijkerbed gaan liggen. Hiertoe zorgt het grote oppervlakte van alle spijkers samen die een draagvlak construeren waarop je jezelf geheid kan neervlijen. Aanvankelijk voelt het misschien wat ongemakkelijk maar na verloop van tijd voel je je er comfortabel bij en wordt het zelf vertrouwelijk. En toch verdwijnt het onbehagen nooit volledig.

Het blijven spijkers !

Kom niet aan de rand van het spijkerbed te liggen of je bezeert jezelf aan de nagels. Draai of beweeg jezelf niet te hard of ongeoorloofd, pijn en kwetsuren zijn je deel. Sta niet recht of begin niet te springen, je voeten zullen het geweten hebben. Een spijkerbed duldt geen tegenspraak of deviant gedrag.

Natuurlijk blijven het spijkers !

Solidair je bed delen met anderen is uitermate gevaarlijk voor je eigen welzijn en gezondheid. Het dient vermeden, meer nog; je kan daarmee en met het oog op je eigen veiligheid zowat iedereen wegjagen uit de omgeving van je spijkerbed. Je kan er ook voor kiezen je omgeving uit te leggen waarom je angstig voor een spijkerbed moet zijn. Zo hou je iedereen weg van je bed, die je er uiteindelijk niet in wil hebben. Het houdt je spijkerbed proper en je dient het niet te pas en onpas op te kuisen.

Maar het blijven spijkers!

Eén verroeste nagel in je spijkerbed schijnt geen probleem te zijn. Je wordt er ogenschijnlijk ook niet ziek van. Dat het een voorbode zou kunnen zijn van meer teloorgang en verdere afbraak van je draagvlak ontgaat de meesten. Het zou wel eens die nagel kunnen zijn die uiteindelijk het slotvonnis zal vellen. Of het zou de verdwaalde nagel kunnen zijn die uiteindelijk dood en verderf brengt. Het bed staakt zijn onvoorwaardelijke steun, ook al is het maar die éne nagel.

Het blijven immers spijkers.

Sta je recht. Kom je op. Voor jezelf. Ook voor die andere. Solidair. Rechtstaand van het spijkerbed. De indrukken blijven. Je hele lichaam dat contact maakte met het spijkerbed laat een veld van nagelsporen achter. Ze blijven op je huid gegrift, nog lang na je spijkerbedverblijf. Het gevaar geweken. Pas als je anderen tegemoet gaat. Je de tijd neemt voor die medemens, gaan al je mogelijkheden zichtbaar worden en de indrukken op je huid verdwijnen. Je legt gewoon een warmend dekentje op die ledikant van nagels.

Het nagelbed wordt anders, maar het blijven spijkers. De spijkers die de ware politiek van de N-VA niet kunnen verdoezelen.

 

Gerry Van de Moortel

take down
the paywall
steun ons nu!