De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ongelovige Thomas krijgt een punt:  4 op 10

De ongelovige Thomas krijgt een punt: 4 op 10

donderdag 10 januari 2013 17:29
Spread the love

Waarom een 4 op 10 en geen 0 op 10?

Omwille van het democratische en emancipatorische karakter (elk goed voor twee punten).  Democratisch omdat het op maat is van de ‘demos’ en een gelijkschakeling beoogt van datgene wat het volk vereningd, namelijk ‘datgene wat er te zien/horen/voelen is’. De zintuiglijkheid als maatstaf van alles waar we geloof aan mogen hechten dat het bestaat, kennen we reeds geruime tijd als de beginselen van het empirisme.  Niets nieuw onder de zon.  Het boek ondergraaft dan ook geen enkele van de steeds terugkerende bedenkingen bij het empirisme.  Ideologisch is hier beter passend dan filosofisch.

De twee punten voor emancipatie krijgt het boek omdat het uitstekend geschreven is en omdat het noodzakelijke vraagtekens plaatst bij bestaande wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke praktijken.  De toegankelijkheid en aangename leesstijl zal het bereik van het boek groot maken en ik mag hopen de kritische blik aanscherpen.

Waarom geen 10 op 10?

Kort:  Omdat het geloven in empirisme als de grondslag voor een ‘werkelijke’ wereld ook geloven is.  De ongelovige Thomas is met andere woorden zijn eigen blinde vlek.  

Iets uitgebreider: De filosofie is niet aan zijn proefstuk toe in het herleiden van iets complex tot iets eenvoudig. Eenvoud siert namelijk het denken, maakt het helderder en gemakkelijk te communiceren.  Reductionisme is geen uitvinding van de verlichte mens noch de verlichte mens die het verlichte pad heeft gevonden.  Het enige wat reductionisme (lees empirisme) ons te bieden heeft is denkconfort, zoals er denkconfort is in de wiskunde (Axioma) en de harde wetenschappen (wet).

Het boek belooft de hemel van een onberispelijke kennis over de wereld, wat aantrekkelijk klinkt. Ze toont ons het pad dat niet meer bezaaid ligt met twijfel en voegt zich toe aan de existentiële niche van een aantal denkrichtingen die ze zelf bestrijd zonder zich daar van te onderscheiden.  

Het boek leest als een roman en kan ook beter als een roman worden gelezen.  Wat als … enkel het empirisme een juiste vooronderstelling was… en je bent vertrokken in het verhaal.  

Laat ons ook kritisch zijn voor de kritische stromingen.  Boer let op uw ganzen.

take down
the paywall
steun ons nu!