De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De omgekeerde Wereld

De omgekeerde Wereld

vrijdag 11 september 2015 12:06
Spread the love

 Verblijf als Unieburger in ons land  

 Om een geldig verblijf te krijgen als Unieburger in België als Nederlander.  

Ik ben als Nederlander vanaf mijn zevende gedurende 33 jaar in belgie  gewoond heb en gewerkt, deels als arbeider en deels als zelfstandige. Nadien heb ik tien jaar in Nederland gewoond en gewerkt en elders in de wereld, eveneens als zelfstandige. Daar ben ik intussen gestopt met mijn bedrijf, en ik ga wonen  in België bij mijn vriendin met wie ik samen een kind heb.  Ik ben niet gehuwd.   

Op de gemeente waar ik nu wil verblijven, zegt  men  dat ik moet kunnen aantonen dat ik over een eigen inkomen beschikt.ik ben wel van plan om werk te zoeken, maar ik vraag mij af ofik in afwachting daarvan geen recht heeft op verblijf op basis van mijn langdurig verblijf in dit land ,in het verleden en de sociale bijdragen die u toen heeft betaald. Ik voegt er nog aan toe dat ik samen met mijn vriendin het huurcontract voor de woning waar zij nu met haar zoon verblijft heeft ondertekend , en dat zij haar toestemming geeft voor de inwoning op haar adres.  Zij heeft voldoende middelen .volgens de wet .

Deze zegt :

Wat zijn de voorwaarden voor verblijf als economisch niet-actieve Unieburger?

printEmail this pagina 

Unieburgerschap

Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Geen werk in België

Je werkt niet in België. Je bent hier dus niet economisch actief. Werk je hier in ondergeschikt verband of op zelfstandige basis? Ga dan naar de pagina ‘EU-werknemer’, respectievelijk ‘EU-zelfstandige’.

Voldoende bestaansmiddelen

Je hebt voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je ten laste valt van de Belgische sociale bijstand. Deze bestaansmiddelen moeten niet noodzakelijk je eigen middelen zijn, maar mogen ook afkomstig zijn van iemand anders, bijvoorbeeld je partner.

Wanneer zijn je bestaansmiddelen ‘voldoende’? Er is geen referentiebedrag vastgelegd in de wetgeving. Het Unierecht verbiedt dat. Lidstaten moeten altijd rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de Unieburger. Zoals bijvoorbeeld de aard en de regelmaat van de inkomsten en het aantal gezinsleden ten laste. In geen geval mag de DVZ een bedrag eisen dat hoger ligt dan de tarieven van het leefloon. Dat is logisch. Zodra je een inkomen hebt dat hoger is dan het leefloontarief kan je niet ten laste vallen van de sociale bijstand. Toch vermelden niet-gepubliceerde richtlijnen van de DVZ van 23 mei 2008 een basis referentiebedrag van 698 euro, vermeerderd met 232 euro per persoon ten laste. Het bedrag wordt geïndexeerd en bedraagt momenteel 801 euro, vermeerderd met 232 euro per persoon ten laste. Dat bedrag is vaak hoger dan de tarieven van het leefloon. Dit is in strijd met het Unierecht.

Je moet voldoende bestaansmiddelen hebben om te voorkomen dat jij en je familieleden ten laste vallen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (‘OCMW’). Dat betekent niet dat je geen recht hebt op steun van het OCMW. Je kan onder bepaalde voorwaarden steun genieten, maar als je een onredelijke belasting vormt voor de sociale bijstand, dan kan de DVZ een einde maken aan je verblijf. Lees hier of je recht hebt op OCMW-steun.

Wanneer vorm je een ‘onredelijke belasting’ voor de sociale bijstand? Volgens het Unierecht moet de DVZ dat geval per geval beoordelen. Het moet onderzoeken of je financiële problemen al dan niet van tijdelijke aard zijn. Het moet ook rekening houden met de duur van je verblijf in België, je persoonlijke omstandigheden en het bedrag van de uitgekeerde steun.

Ziekteverzekering

Je moet een ziekteverzekering hebben die je ziektekosten in België dekt.

Dus mogen ze mij toch niet weigeren en mag de gemeente mijn inschrijving toch niet weigeren? En dit op basis van mijn 33 jarige verblijf in het Belgisch mooie land waar ik nog steeds van hou en mijn hele vrienden en sociale kringen nog steeds heb DIT IS TOCH DE OMGEKEERDE WERELD .

 

take down
the paywall
steun ons nu!