De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De media blind en stom voor de gevolgen van de DU munitie in Irak, Afganistan , Kosovo

De media blind en stom voor de gevolgen van de DU munitie in Irak, Afganistan , Kosovo

donderdag 26 augustus 2010 16:37
Spread the love

De traditionele media en alle traditionele politieke leiders… ..Zien en … Zwijgen. DU munitie nooit van  gehoord !
 

Anno 2007 zijn commerciële media en nieuwsbronnen verworden tot propagandaboodschappers en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden. De „vertroebeling“ van waarheid door kranten, tv en andere commerciële nieuwsuitingen heeft dergelijke dramatische vormen aangenomen dat gesproken kan worden over een „schijnwereld“ of „illusie“; zorgvuldig gevormd door belanghebbende partijen. De wereld zoals zij werkelijk is, staat niet meer in de krant. De journalistiek verzaakt haar taak en werkt juist mee om de geschapen „illusie“ voor haar publiek in stand te houden. Dit is de conclusie van een nieuw, controversieel boek door journalist Nick Davies: “Flat Earth News: an award-winning reporter exposes falsehood, distortion and propaganda in the global media”.
 
Maar terug naar Nick Davies. Met behulp van onderzoekers komt hij tot de keiharde conclusie dat om verschillende, meestal politieke, redenen journalisten niet meer mogen graven naar achtergronden of bronnen verifiëren. “ Finally I was forced to admit that I work in a corrupted profession.”. Schokkend…..en ergens toch ook weer niet.
 
In een tijd van oorlog, zoals de Irakoorlog of Afghanistanoorlog, is nieuws, of misschien beter gezegd: propaganda, een belangrijk wapen. Het vormt het beeld van het thuisfront over de oorlog, de opinie en is een stuk gereedschap om andere (politieke) doelen te bereiken of mensen warm voor iets te laten lopen (moslimangst, iemand?). Volgens Nick Davies is deze „propagandarol“ van de media zo doorgeslagen dat tegenwoordig vrijwel ieder verhaal zonder verder onderzoek wordt afgedrukt of verteld en dat de, met name, commerciële media op deze manier gewillig meewerken aan een ernstig vertekend wereldbeeld bij het publiek in westerse landen.
 
De oorlogen in Irak en Afghanistan waren oorlogen van een nieuwe generatie: smart en clean, met een minimale aantal burgerslachtoffers. Dat is tenminste wat het Pentagon ons heeft laten geloven, gemakzuchtig nagepraat door onze regering, tot in den treure herhaald door Fox, CBS, CNN en evenzoveel keren gepapegaaid door onze media. What else is new. De werkelijkheid is anders. Heel anders. De oorlogen hebben de toepassing van massavernietigingswapens naar een hoger niveau DU-munitie blijft één van de best verzwegen oorlogsmisdaden.

De ‘wereldwijde oorlog tegen het terrorisme’, het grootste bedrog in de Amerikaanse geschiedenis. Deze ‘oorlog’ dient als voorwendsel om wereldwijd gewapend op te treden tegen iedereen die zich verzet tegen de Amerikaanse hegemonie. Er ontwikkelt zich een nieuwe vorm van slavernij, aan de hand van militarisering en de ‘vrije markt’.

Nucleair Afghanistan: 36.000 maal Hiroshima

Op het World Uranium Weapons Conference in Hamburg 10/2003 liet professor Nucleaire fysica Yagasaki zien dat de hoeveelheid straling die vrijkwam van de in Irak gebruikte DU-munitie, 14.000 tot 36.000 maal zo groot als er van de bom op Hirsohima vrijkwam. De straling van de Nagasaki en Hiroshima bommen had een halfwaardetijd van enkele tientallen jaren, de straling van DU-wapens heeft een halfwaardetijd van 4.5 miljard jaar.
Op basis van schattingen van het Britse ‘Atomic Energy Authority’ kan worden afgeleid dat 11% van de huidige generatie Irakezen zal sterven aan de gevolgen van DU-besmetting. Irak herbergt 27 miljoen mensen. In Afghanistan zijn de concentraties DU in dichtbevolkte gebieden nog groter dan in Irak.

Het nieuwe superwapen van moderne oorlogen is DU-munitie. DU-munitie is in Kosovo, Irak en Afghanistan in grote hoeveelheden gebruikt. Voorzichtige schattingen hebben het over 3.500.000 kg in Irak en 1.000.000 kg in Afghanistan.. Het nieuwe superwapen van moderne oorlogen is DU-munitie. DU-munitie is in Kosovo, Irak en Afghanistan in grote hoeveelheden gebruikt. Voorzichtige schattingen hebben het over 3.500.000 kg in Irak en 1.000.000 kg in Afganistan

DU staat voor depleted uranium, ‘verarmd uranium’. De term ‘verarmd’ is echter misleidend, het is (vervuild) Uranium-238 en radio-actief en zeer giftig. DU is de militaire term voor kernafval. Het gevaar dat het gebruik ervan met zich mee brengt kan daarom door niemand worden ontkend. Toch gebeurt dat wel. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er kernafval wordt gebruikt op het slagveld en dan ook nog eens op een manier die de schadelijke werking ervan maximaliseert: reeds bij het verlaten van de loop en zeker bij inslaan op het doel ‘aerosolt’ de uranium-kern zodat het razendsnel de hele omgeving -water, grond en lucht- besmet en nauwelijks meer is op te ruimen.

De micropartikels zijn door hun minimale grootte 100x schadelijker dan hun radio-activiteit doet vermoeden. Het oorlogsgebied is vanaf dat moment voor de komende miljarden jaren besmet. De halfwaardetijd van DU is 4.5 miljard jaar.

Het Amerikaanse Congres heeft op 28 juli 2010  het licht op groen gezet voor 58,8 miljard dollar aan uitgaven, waaronder 33 miljard dollar voor de oorlog in Afghanistan.

Dat de Democraat en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Barack Obama VS-president is geworden, heeft aan de trend niets veranderd. Alleen al 54 procent van de vorig jaar bijgekomen militaire uitgaven staan op het conto van de VS. Met 661 miljard dollar heeft Washington in 2009 zes keer zoveel belastinggeld aan defensie besteed als China, met 100 miljard dollar de nummer twee op de wereldranglijst. Mede doorslaggevend voor de enorme uitgavenstijging in de VS is de oorlog in Afghanistan

Bron : Zapruder Inc.
Heyndrickx E
 

 

take down
the paywall
steun ons nu!