De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken houdt zich niet aan de scheiding van kerken en staat

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken houdt zich niet aan de scheiding van kerken en staat

dinsdag 27 juli 2021 08:39
Spread the love

 

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, heeft het ontslag gevraagd van een imam die volgens hem seksistische uitspraken gedaan zou hebben in een preek. Hij stuurde een brief aan de bevoegde prefect (te vergelijken met onze provinciegouverneur) met de vraag de feiten na te gaan en, indien bevestigd, de imam te doen ontslaan. Als de moskee niet bijdraait, hoort ze te worden gesloten.

De actie van de minister dateert al van voor de goedkeuring van de “wet op het separatisme” op 23 juli, die het prefecten mogelijk maakt moskeeën te sluiten als zij die ontspoord achten, zonder juridische procedures. Een dergelijke verregaande volmacht, zonder enige tussenkomst van het gerecht, bestond al voor de regering, en Darmanin had daar al gebruik van gemaakt om o.a. het CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France) te ontbinden.

Dat CCIF reïncarneerde in Brussel als het CCIE (Collectif Contre l’Islamophobie en Europe), en ondersteunt nu een klacht van de geviseerde imam. Een advocaat van de organisatie, Meester Guezguez, “wenst eerherstel voor imam Mehdi”. Darmanins optreden verwekte grote opschudding in islamitische kringen en hun media, en er lijkt nu een krachtmeting opkomst. Daarin speelt mee dat katholieke priesters blijkbaar wel mogen wat voor imams tot ontslag moet leiden.

 

https://www.aa.com.tr/fr/journal-de-lislamophobie/france-le-ministre-darmanin-demande-le-limogeage-d-un-imam-l-accusant-de-propos-sexistes-qu-il-n-a-pas-tenus/2311771

 

 

De aanleiding tot Darmanins interventie is een korte passage uit een preek van een half uur waarin imam Mehdi Bouzid het heeft over de zedigheid van de vrouw (en van de man). Sexy kleding, maquillage, te weinig lichaamsbedekking zijn des duivels, van de “sheitan”.  Niets nieuws, traditionele islamitische zedenleer, maar wat is er seksistisch aan? Darmanin bekritiseert  in zijn brief aan de prefect “een preek met een zeer wraakzuchtige inhoud, die met name uitspraken bevatte die indruisen tegen de gelijkheid van man en vrouw. Zo zou hij de vrouwen beschuldigd hebben van een gebrek aan zedigheid, en viseerde hij in het bijzonder ‘degenen die op de sociale media lessen gaven in schminken of zich kleden zodat de lichaamsvormen geaccentueerd worden, vrouwen die bezeten zijn van de duivel.

 

https://twitter.com/Me_GuezGuez/status/1419035866291392518/photo/1

 

 

https://twitter.com/i/status/1417975435271487488

 

Welke gelijkheid?

Darmanin verwart blijkbaar de gelijkheid van man en vrouw als juridisch principe van gelijke rechten met het opheffen van het gendersysteem en het buiten de wet stellen van traditionele opvattingen, zoals die ook bij joden of katholieken kunnen worden aangetroffen. Dat laatste geval werd meteen een element in de discussie, want kort voor president Macron zijn (fel bekritiseerde) bezoek aan Lourdes bracht, had de priester Guy Pages daar in een preek opgemerkte uitspraken gedaan: “moeten wij ons erom bekommeren tot bekering op te roepen die mannen en die vrouwen die, bijvoorbeeld, in concubinaat leven, anticonceptie, abortus, homoseksualiteit, kunstmatige bevruchting, euthanasie… goedkeuren, en die in het bijzonder in deze zomermaanden, indecente kleding dragen?” Hij noemde de islam een “typische antichrist” en zei dat het hem speet dat “we vandaag zouden moeten geloven dat God een veelheid van godsdiensten wil”. Hierop kwam geen reactie van Darmanin.

 

https://en.yabiladi.com/articles/details/112675/preche-catholique-islamophobie-homophobie-critique.html

 

Imam Mehdi start nu een gerechtsprocedure tegen minister Darmanin. Hij betoogt  dat er in zijn preek geen sprake was van seksisme, want dat hij zowel de vrouwen als de mannen op het belang van zedigheid gewezen heeft. Hij wordt juridisch ondersteund door het CCIE, dat twee advocaten inzet. Darmanin krijgt nu dus de reïncarnatie van het door hem afgeschafte CCIF tegenover zich in de rechtszaal. Dat belooft een boeiende confrontatie te worden. (Het CCIE liet onlangs nog weten dat het bezig is met 587 dossiers inzake islamofobie, waaronder die van het vroegere CCIF, door Darmanin afgeschaft.)

 

Laïciteit als staatscontrole

Deze kwestie illustreert hoe het ‘respect voor de principes van de Republiek’  dat binnengewrongen is in het concept laïciteit in feite de klassieke scheiding van kerken en staat uitholt, want de staat gaat zich nu ongegeneerd bemoeien met de godsdienst. De vereniging van de evangelische kerken in Frankrijk, Conseil national des évangéliques de France, bekritiseerde pas nog de “wet tegen het separatisme”: “Volgens het CNEF wijzigt de nieuwe wet ‘op substantiële wijze’ die van 1905 over de scheiding van de kerken en de staat, ‘in het bijzonder de regeling over de verenigingen die de eredienst in Frankrijk uitoefenen’ Deze wet ‘tegen het separatisme’ creëert ‘een versterkt kader van toezicht door de vertegenwoordigers van de staat op de uitoefening van de eredienst’, bekritiseert de voorzitter van het CNEF (…)”.

 

https://www.evangeliques.info/2021/07/26/loi-separatisme-un-mauvais-signal-pour-les-libertes-individuelles-en-france-denoncent-les-evangeliques/

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!