De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De eerste vragen!

De eerste vragen!

zaterdag 6 oktober 2018 09:13
Spread the love

Zolang we niet te weten komen waar het Heelal vandaan komt is de vraag naar wat ons mensen te boven gaat open. Sommigen noemen het God in één of andere vorm. Anderen noemen het de Natuur. Maar dat er iets (of iemand?) ons te boven gaat is zeker… Wat we niet weten (en niet kunnen meten) hebben wij als mensen het aan het ‘Iets’ geweten: God of de natuur… Dat wij als mensen ooit alles zullen weten of verklaren is waarschijnlijk zeker: nooit. Met de wetenschap(pen) kunnen we steeds meer te weten komen maar naar alle waarschijnlijkheid blijft ons kennen en weten begrensd…

En op het vlak van zingeving zullen we allen blijven zoeken – op alle existentiële vragen trouwens ook.

Wat we zelden weten is dat het geboden is om steeds verder te zoeken.

Bewaren wat zinvol en nuttig is lijkt wijs te zijn. Maar steeds op een verantwoorde wijze blijven zoeken en het nieuwe bevestigen is geboden. Dat valt veel mensen zwaar. Mede omdat wij ervaren dat in het beleven van ons leven naast het wetenschappelijk meten ook intuïtie noodzakelijk is: de artistieke kennis is belangrijk – even belangrijk. Wat zeker is, is  dat een behoudsgezinde benadering op zich ons achterlijk maakt.

Een samenleving van mensen heeft als samenleving (ook voor elke persoon) emancipatie nodig: van vrouwen, van minderheden enz. en dit zeker op sociaal vlak.

Onze wereld (onze aarde) is aan ons als mensengemeenschap gegeven… Maar ook aan de dieren en planten… Aan de andere levensvormen.

Wij moeten blijven zoeken naar Rechtvaardigheid en naar Waarheid.

Natuurlijk kunnen we dit niet elk moment of elke dag volledig waar maken.

Stefaan Lievens, Oostende, 28.08.2018

take down
the paywall
steun ons nu!