De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Crisis Oplossen

zondag 16 september 2012 18:37
Spread the love

De crisis is een grondstof crisis gekoppeld aan het piramide-leensysteem vd grondstof monopolies. En in het bijzonder olie.

Het systeem dwingt tot het oneindige verhogen vd productie/consumptie en/of het verarmen vd bevolking en/of een toename van het bevolkingsaantal. En het is uiteindelijk onmogelijk vanwege de fysische grenzen van de mens en zijn omgeving. Het moet veranderen of keihard crashen.

We weten dat de tijd niet stil staat. We moeten dus plannen met honderden jaren in het vooruitzicht – want dat is de realiteit. De logica vd markten etcetera is geen realiteit. Het is een narcistische religie. En het redeneert vanuit een oneindigheid die niet bestaat en de omnipotentie vd menselijke innovatie om de huidge levenswijzen te behouden.

de oplossing is:

– minder mensen : dit word vooral een migratie probleem wanneer de religies voortplanting als strategie gebruiken. Normaal zou het voldoende zijn om twee kinderen per koppel te accepteren en dan zouden ziekten en keuzen enz… voor een zeker reductie-evenwicht zorgen.

Men kan dit als immoreel beschouwen maar de kinderpremies van een paar jaar terug zijn des te immoreler. Populatie stagnatie-reductie is op lange termijn de morele keuze en dus de enige morele keuze. Het is ronduit walgelijk om voortplanting te promoten zeker in gebieden waar nu al honger en miserie heerst.

– inflatie voorkomen door een negatieve interest munteenheid uitgegeven door een publiek orgaan in de vorm van werk – geld creatie door werk creatie. Het promoten van recyclage, agrarische grondstoffen en lage energie productie. Trage mensenarbeid kan hierbij renderen omdat de druk vd interest er niet meer bij zit. Trage mensen kunnen geactiveerd worden. Het leven zelf kan vertragen zonder dat mensen aan levenskwaliteit moeten inboeten.

– olie consumptie reduceren en uiteindelijk de petrochemische variant volledig moeten elimineren:

gezien tot 70% voor transport dient is de localisatie vd economie (productie-werknemers-consumenten) een eerste logische stap – 3D printers kunnen productie lokaliseren zodat innovatie een handel in informatie word – het vergemakkelijkt ook het onderhouden en updaten van bestaande technologie wat verder de consumptie van grondstoffen reduceerd – wenselijk is ook dat deze printers kunnen werken met lokaal geproduceerde grondstoffen

persoonlijke consumptie reduceren door:

stadsleven en communale woningen promoten omdat samen leven de individuele consumptie en verkwisting reduceerd

autos te bannen uit bevolkingscentra

het openbaar vervoer stimuleren

autodelen – eventueel via coöperatieve autoclubs – duur genoeg dat het niet vaak word gebruikt – prijs gecompenseerd door luxe en prestaties

biologische en lokaal geproduceerde grondstoffen zoals hennep en alcohol/olie als brandstof (hiervoor dient het wagenpark aangepast te worden)

reduceren van de vlees consumptie

Gebouwen moeten energie opwekken, en een agrarische en ecologische functie vervullen. Gebouwen moeten een life-support system zijn voor mens en natuur. Hier is veel werk aan de winkel.

Daken kunnen gemodificeerd worden voor energie en argrarische functie. De afbakeningen tussen tuinen en zelfs de straten kunnen verwijderd worden om de siertuinen een agrarische-ecologische functie mee te geven.

De tijd staat niet stil. En deze economie, deze levenwijze, deze globale gemeenschap,… verbruikt meer dan er terug gaat. En wil nog meer verbruiken. Mathematisch, logisch kan dit alleen maar crashen.

Het proces kan beginnen met de sensibilisering van consumptie- en voortplantingsgedrag. Liefst op een globale schaal. Voor de onafhankelijkheid van het leensysteem/oliemonopolie is ten eerste een anti-petrochemische infrastructuur nodig en een nieuw anti-groei monitair systeem. In die volgorde. Het probleem zijnde dat de markten en het banken systeem ten alle koste hun monopolie willen behouden en de macht heeft om de eerste stap te saboteren. Bij de politieke klasse onbreekt het aan een algemene wil, integriteit en potentie en bij de bevolking aan kennis+keuze en integriteit. De algemene kunstsector promoot voornamelijk alleen sexuele impulsen.

De groep die hieraan begint en dit leven nastreeft zullen de winnaars zijn (tenzij hun werk met geweld en/of fraude word afgenomen).

loop loop loop

mensen kunnen bijverdienen door cannabis voor grondstof te telen: prioriteit kledij-eiwitten-isolatie-plastics-contructiematerialen

take down
the paywall
steun ons nu!