De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dank u wel Mr. Dewever voor uw oprechte duidelijkheid!

Dank u wel Mr. Dewever voor uw oprechte duidelijkheid!

dinsdag 9 januari 2018 23:01
Spread the love

1. Eindelijk wordt klaarheid geschapen
NVA kiest ten volle voor bedriegers, onruststokers, poenscheppers en welzijn-vernielers“, zo verduidelijkte de mondige en weldenkende voorzitter.
De voorbije jaren slaagde deze meester-strateeg er telkens perfect in om zijn ware bedoelingen keurig te verpakken. Als burger kon je enkel wachten op de ontknoping van zijn degelijk toneelspel!

Burgemeester, volksvertegenwoordiger en partijvoorzitter Bart Dewever paste daarbij diverse technieken toe… de ene al wat ethischer dan de andere:
a. hij overrompelde de goegemeente met een onafgebroken stroom van ideetjes; die standpunten stonden vaak diametraal tegenover elkaar en de toehoorders werden van het kastje naar de muur gestuurd tot ze er doodmoe van werden.
Geen nood voor Bart: als de burgers zich maar amuseren en elkaar het leven zuur maken!
b. hij stuurde zijn kompanen uit om via de sociale media de bevolking op te ruien; door fijnzinnige (?) manipulatie jutte hij de hard werkende, o zo veel bijdragende Vlamingen op tegen die gekleurde oproerkraaiers en tegen het hangmat-gespuis (?).
c. hij overdonderde niet alleen de brave burgers maar ook zijn coalitiegenoten met stoerdoenerij en dreigementen; hij verleidde hen tot het kiezen voor een NVA-light-beleid. Deze intelligente chantage verblindde zijn tegenstanders want de originele krachtpatserij wint het altijd van het halfslachtig verweer!
d. hij gooide enkele lekkere brokjes in het bord van jan modaal en haalde intussen de voorraadkast van diezelfde burger leeg;de jarenlang opgespaarde welvaart (inkomen, werk, welzijn,…) versluisde hij heimelijk naar zichzelf (3 goed verdienende postjes!) en naar zijn rijke vrienden bij het drinken van een cola zero!
e. hij treedt op als een joviale kwast: soms als de tot tranen toe bewogen intellectueel, of als de wilskrachtige sportieveling of als de zich opofferende partijvoorzitter; hij weet de Vlamingen te koesteren aan zijn stoere borst terwijl hij hen stilletjes weg zijn giftige (moeder)(vader)melk toedient! Zijn masker maakt hem geliefd.
f. hij hanteert een van oudsher beproefde visie die hij afsnoepte van meester – oplichters uit het verleden: een verticale indeling van de samenleving!
Hier staat de leider vanzelfsprekend als boegbeeld bovenaan en hij schikt dan al zijn onderdanen keurig onder zich; onderaan staan de “vreemden” (In WO II waren dat de joden (Hitler?) …nu zijn dat de Berbers, de Soedanezen,…, Een trapje hoger staan de mindervaliden (Zij kosten veel … en b.v. de oudjes hebben toch geen recht meer op een knieprothese!). Weer wat hoger bevinden zich de “profiteurs” (Zij plunderen de staatskas door in hun luie stoel te blijven zitten … en nee ik heb het niet over de politici of over zij die d volhouden dat hij goed bezig ise achterpoortjes van de wet kennen). Dan volgen de kunstenaars en de critici want wie niet voor de leider is, is tegen hem; die moet dringend verlamd en verstoten worden! Vervolgens komen de brave doorzetters die geduldig en tevreden met weinig de staatskas en de geldbeugel van de kapitalisten spijzen; die maant de leider aan om nog een tandje bij te steken én eens niet langer een burn-out voor te wenden!
Uiteindelijk komen, net onder de grote leider, de “persoonlijke” vrienden, machtigen die zijn ego strelen, bij wie hij thuis mag komen (tot aan het Fornuis!) In hun gezelschap straalt de leider van machtsgeilheid: een orgastische belevenis!
Kortom: de leider schikt … en zelfs als hij de wereld om zeep helpt (reusachtige toename van de angst en van de onrust, daling van de welvaart en het vertrouwen), zal hij blijven beweren dat hij goed bezig is! 

2. Er moet dringend weerwerk geboden worden!
Beseffen de coalitiepartners van Mr. De wever nog altijd niet dat hun laatste uur geslagen is en dat hun sussende commentaren geenszins zullen volstaan?

De taak van politici is niet “mensen naar de mond praten” maar wel ” de bevolking (voor)beelden aanreiken die het echte welzijn van de komende generaties veilig stellen én verbeteren.
Een rechtvaardig beleid i.p.v. een rechtlijnig bestuur! 

Ik dank dan ook Bart Dewever omdat hij mij de ogen opende en duidelijk maakte dat hij en een deel van zijn getrouwen verder willen bouwen aan de droom die Hitler koesterde: zichzelf verrijken op de rug van de welwillende mensen via maskerade, bedrog, angst én door een verdeel- en heerspolitiek een vredelievende en leefbare wereld  wenst te vernietigen.

Een Vlaming met een groot hart voor de (verdrukte) medemensen, een inwoner die houdt van verbinden, niet van verslinden!

take down
the paywall
steun ons nu!