De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Daarom blog ik hier en niet op een ander.

Daarom blog ik hier en niet op een ander.

woensdag 7 december 2011 17:45
Spread the love

Sedert een paar weken ben ik terug aan het bloggen. Het is bijgevolg niet de eerste keer dat ik mij aan een blog waag. Tussen 2006 – 2007 hield ik reeds een blog bij, in het Engels. Ik was er graag mee doorgegaan maar jammer genoeg hield de site waarvan ik gebruik maakte ermee op.
De artikels die ik toen schreef, waren te vergelijken met de stukjes die ik hier tot hiertoe heb gepost. Ik ben lang op zoek geweest naar een geschikt forum om mijn gedachten kwijt te kunnen.  Na enkele pogingen elders ben ik hier aanbeland.
Voor ik ergens begin te schrijven, ga ik steeds na of ik mij in de filosofie van het medium kan vinden. Alvorens ik hier een letter publiceerde, had ik al meerdere artikels en blogs op DeWereldmorgen.be gelezen. Meestal kon ik mij in de blogs en in de verslaggeving goed vinden of vond ik de benadering van de onderwerpen interessant genoeg om bij stil te staan.
Ten tweede, op de moment dat ik ‘schrijfkriebels’ voel opkomen, lees ik de voorwaarden door. Kan ik mij hier in terugvinden of niet? Toen ik mij registreerde als blogger, was me reeds opgevallen dat de redactie een onderscheid maakt tussen de termen ‘neutraal’ en ‘objectief’.  Voor een heleboel mensen zijn deze woorden misschien een synoniem, voor mij is er wel degelijk een mogelijk subtiel maar belangrijk verschil. Het viel mij op dat een aantal lezers zich storen aan dit onderscheid.
Waarom stoor ik mij er niet aan en ga ik er zelfs mee akkoord?
Het woord ‘neutraal’ houdt in dat de auteur/blogger geen mening verkondigt. Het is onmogelijk om geen mening te verkondigen want zelfs indien je verkondigt dat je geen mening hebt, dan heb ik wel degelijk een mening. Het is te vergelijken met de onmogelijkheid om niet te communiceren, want juist door je te hullen in stilzwijgen, communiceer je nog steeds.
Het woord ‘objectief’ houdt volgens mij in dat je na al de bronnen die je ter beschikking hebt te hebben geraadpleegd, een blog/artikel schrijft waarin je in alle eer en geweten een zo goed mogelijk beeld neerzet van feiten zoals ze door jou worden geïnterpreteerd. Een interpretatie houdt altijd een mening in. Een objectieve mening houdt in dat wat je schrijft, weloverwogen is: dat wat je schrijft gestoeld is op feiten en niet op emotionele en/of tendentieuze overwegingen. Dat is namelijk het verschil tussen objectief en subjectief: je objectieve mening wordt gevormd door het bestuderen van feiten waarna een rationele conclusie wordt getrokken. De term ‘subjectief’ houdt in dat de auteur zich enkel laat leiden door emoties en zich niet op feiten baseert.
Betekent ‘objectief’ dat je het altijd bij het rechte eind hebt?
Nee, het is namelijk onmogelijk om alle feiten te kennen of te controleren vooraleer je iets op papier of online zet. Daarom zijn reacties op een artikel zo belangrijk. Volgens mij zijn reacties even belangrijk als de blogs/nieuwsitems zelf. Omwille hiervan is het mijn mening dat reacties even goed onderbouwd dienen te zijn dan de artikels.

take down
the paywall
steun ons nu!