De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Da Joenk…..van Louis Tobback

Da Joenk…..van Louis Tobback

woensdag 30 januari 2013 21:49
Spread the love

Naar aanleiding van het artikel ” Tobback jr: ideologie is … luchtgitaar spelen” stelt de schrijver ervan dat Bruno Tobback niet echt in staat is de discussie inzake ideologie die door de krant “de standaard” is opgeworpen te voeren. Ik had deze vaststellin g al eens eerder gedaan en laat u even meelezen uit een kleine stukje mailverkeer. Toegegeven, van alle politici is hij de enige die de moeite neemt om te antwoorden waarvoor dank. Helaas daar is het ook bij gebleven.

Het was mij al een tijdje duidelijk dat SP.A en P.S. in deze regering helemaal niet meer voldoen aan het socialistisch gedachtengoed m.n. en in eerste instantie het als een goede huisvader opnemen voor de minstbedeelden in onze maatschappij. In een mail aan Bruno Tobback maakte ik mijn ergernis over omtrent het retroactief optreden inzake het terugschroeven van de pensioenen van dezen die al in een loopbaan onderbrekingsplan waren gestapt. Een ideetje van Van Quickenborn, de Machiavelli der modernere tijden.

Leest u even mee.

Na een eerste algemene opmerking antwoord Bruno Tobback dat hij in een regering van zes niet alles kan binnenhalen maar dat zij tijdens de onderhandelingen zonder hun principes ter verloochenen zo hard als mogelijk de socialistische standpunten hebben verdedigd.

Aan: “sp.a” info@s-p-a.be

Beste heer Tobback,

Ik begrijp heel goed wat democratie is en dat je niet alles kan binnenhalen maar daar had ik het niet over. Ik zal nog één keer proberen en mijn verontwaardiging concreet maken. Mijn echtgenote vraagt op 29 november als 50+ en contractueel minfin loopbaanonderbreking aan voor een half-time. Op dat moment onder de regeling gelijkstelling met full-time naar pensioenberekening. Dit zijn op dat moment de spelregels. Half december sijpelt het bericht door van uw collega Van Quickenborne dat er retro-actief tewerk zal worden gegaan, tot 28 november veranderd er niets, nadien is de gelijkstelling niet meer van toepassing, één dag te laat dus. U veranderd dus de spelregels tijdens het spel! U zal allicht begrijpen dat wij ons hier nogal koud gepakt voelen door uw maatregel. Niemand, maar dan ook niemand neem ik aan heeft er een probleem mee dat de economische situatie ons tot andere maatregelen dwingt maar dan zorg je voor een overgangsperiode waarin iedereen de kans krijgt om onder de nieuwe spelregels al dan niet nog toe te treden tot het systeem. Dan kan je toch niet anders dan toegeven dat de vakbond gelijk heeft als zij het hebben over “contractbreuk”. Kijk, als je in het cafe tijdens het kaarten de spelregels veranderd en niet eens inspraak toestaat van de andere kaarters dan krijg je gegarandeerd een pint naar het hoofd gezwierd of wordt je uit het spel gezet. Neem van mij aan dat ik dit niet pik en al zeker niet van een socialistische partij. Mag ik nu van u een antwoord terzake?

Met vriendelijke groeten,

Buys Dirk

Van: “sp.a” info@s-p-a.be

Beste Mijnheer Buys,

Graag beantwoord ik natuurlijk ook uw concrete vragen.

Het is zo dat de pensioenshervorming en de hervormingen van de gelijkgestelde periodes op een sneltempo zijn goedgekeurd, dit omdat het hier ging om hoogdringende maatregelen. Ondertussen bekijkt de regering een aantal aanpassing die een geleidelijker verloop mogelijk maken.
Ik kan u ten stelligste aanraden om contact op te nemen met de verschillende overheidsdiensten om ook uw situatie aan te kaarten. Dit kan bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Pensioenen op de website http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/Pages/default.aspx of op het gratis telefoonnummer 0800 502 46. Deze overheidsdienst kan de concrete vragen over uw dossier beantwoorden. Als u aangesloten bent bij een vakbond, kan die u ook vooruit helpen.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback

Aan: info@s-p-a.be

Beste heer Tobback,

Ik dank u alvast dat u wenst te antwoorden op mijn mail. Zoals ik het begrijp is dit alles gestemd en klaar voor uitvoering en zal er dus in mijn concreet geval niets meer veranderen.  Ben ik dan verkeerd? U raad mij aan mijn situatie aan te kaarten bij de RVP en de vakbond. De RVP is in dit geval duidelijk, de datum blijft vastliggen op 28 november, wie daarna een aanvraag heeft ingediend valt onder de nieuwe regeling!  Ik dacht dat wanneer ik mijn probleem rechtstreeks bij u zou aankaarten u de redelijkheid van mijn betoog zou inzien, U bent toch de bron en u beslist toch mee in deze. Mag ik er dan op rekenen dat u in deze zal rekening houden met mijn opmerkingen en deze aan uw collega’s zal overmaken? Ik vat het bondig samen, op 29 november, datum van betreffende aanvraag was ik nog niet op de hoogte van enige nieuwe regeling en val ik nog onder de op dat moment vigerende spelregels.

Mvg,

Buys Dirk

Een geleidelijker verloop is er dus nooit gekomen alsook een antwoord is deze keer achterwege gebleven.

Vandaag kennen we de discussie omtrent de woonbonus. Daar valt uiteraard veel over te zeggen en er zitten een aantal waarheden in zoals het feit dat de huurder in deze achtergesteld is maar aangezien de verontwaardiging een dermate grote groep betreft en het voorstel ook in de zakken van de betere kostwinner zou zitten verklaard minister President Peeters (Vlaamse regering) op de radio bijna verontwaardigd dat het not done is om de spelregels te veranderen tijdens het spel. Om het met andere woorden te zeggen, Peeters zegt vandaag dat wat Van Quickenborn onder goedkeurend oog van de socialisten heeft ondernomen “not done” is.  In het geval van de woonbonus zou zich wel eens een teveel aan kiesvee echt boos kunnen maken. En Van Quickenborn die is ondertussen onder het motto “het doel heiligt de middelen” burgemeester van Kortrijk aan het worden. Laat ons hopen dat men zich deze keer wel aan de spelregels houdt zoniet zou Kwikkie wel eens burgemeester van Krotrijk kunnen worden.

Ach ideologie, zou de oude Tobback ooit gedacht hebben dat hij zelf nog met een joenk zou opgescheept zitten?

take down
the paywall
steun ons nu!