De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Criminaliseren van het vergoelijken van terrorisme

Criminaliseren van het vergoelijken van terrorisme

zaterdag 14 februari 2015 22:02
Spread the love
De MR (liberalen nota bene!) willen een wetsvoorstel indienen dat een
celstraf voorziet voor wie terrorisme vergoelijkt.  Denis Ducarme, zoon
van Daniel (dit moet kunnen in een democratische dynastie) beseft dat
dit tegen vrije meningsuiting indruist, maar acht het noodzakelijk. Twee
mogelijkheden:

Je bent ertegen: vrije meningsuiting omsluit ook
eender welk politiek statement, en terrorisme vergoelijken is dat nu
eenmaal, ook al is het wat laag qua intellectuele en morele analyse. Je
bent bang dat dit een voorwendsel zal zijn om kritiek op regeringen en
“het Systeem” de mond te snoeren. Het zal leiden tot politieke
gevangenen of de fameuse gedachtemisdrijven (Minority Report is niet
langer science-fiction). Bovendien vind je dat die mensen in de bak
zeker niet van gedachten zullen veranderen en het de zaak alleen maar
gaat verergeren.

Je bent ervoor: Mensen die terreur goedpraten
hebben een zieke moraal. Ze hebben hun plaats niet in een pacifieke
samenleving. Laat ze maar goed nadenken over hun uitspraken in de cel.
Zet hen apart van ‘echte’ criminelen, en zorg voor adequate opvolging en
re-educatie. Spiritualiteit en een bestaansreden geven kan hen uit de
slop trekken. Maar je moet natuurlijk consequent zijn. Het goedpraten
van alle vormen van terrorisme moet crimineel beschouwd worden.
Definitie van terrorisme: “systematized use of randomly focused violence
by organized groups against non-combatants to effect a political
objective”. Dus moeten we ook mensen opsluiten die de Zioniste regering
goedpraten. Mensen die de kolonisatie van Afrika goedpraten. Mensen die
de oorlogen tegen Afghanen, Irakezen, Libiërs, Malinesen goedpraten. Dat
zijn veel mensen, onder andere veel politici.

Criminalisation de l’apologie du terrorisme / Criminaliseren van het vergoelijken van terrorisme

take down
the paywall
steun ons nu!