De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Congres Interculturele bemiddeling op 1 maart

Congres Interculturele bemiddeling op 1 maart

donderdag 14 februari 2013 12:37
Spread the love

Naar aanleiding van haar 20-jarig bestaan organiseert ICB Foyer op vrijdag 1 maart een studievoormiddag over Interculturele bemiddeling in de Welzijns- en gezondheidssector.
Wat werd er in het verleden gerealiseerd en hoe moet het verder in de toekomst in Vlaanderen en de hoofdstad?

Op een internationaal congres in Dublin viel eind 2012 op hoe fel er overal wordt ingezet op interculturele bemiddelaars: deze functie is in heel Europa aan een opmars toe m.b.t. communicatie & preventie naar specifieke doelgroepen.

In 1992 was Vlaanderen echt een pionier op dit vlak: het bouwde in alle provincies een dienst Interculturele Bemiddeling (ICB) uit. Merkwaardig genoeg werden die eind jaren ’90 nagenoeg allemaal afgebouwd. ICB Foyer bleef in Brussel wel actief en boekt er ook prima resultaten.

De functie van een interculturele bemiddelaar overstijgt het louter ’tolken’. De bemiddelaars stammen zelf uit de doelgroep en kunnen dus ook de achtergronden veel beter inschatten en vertalen. Uiteraard op voorwaarde dat ze een passende opleiding volgen & ondersteuning genieten.

Genoeg materie om eens van naderbij te bestuderen op een congres. Sprekers zijn ondermeer:
Dr. Ri De Ridder (voormalig coördinator van het project Interculturele Bemiddeling in de Gezondheidszorg) en Hans Verrept (Celverantwoordelijke ICB & Beleidsondersteuning, FOD Volksgezondheid),
Dr. Louis Ferrant (huisarts WGC Medikuregem, Anderlecht & Centrum voor Huisartsgeneeskunde Universiteit Antwerpen)
Dr. Abdelattif Riffi (Huisarts Mechelen & doctoraatsassistent VUB).

Ook stand-up comedian Erhan Demirci komt langs en gaat een eigenzinnig gesprek aan met een Turkse, een Chinese en een Roma-bemiddelaar.

Gewestminister Brigitte Grouwels krijgt het slotwoord, daarna volgt nog een verrassende muzikale afsluiter.

Voor het volledige programma, surf door naar de Foyer-website.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 1 maart van 9u00 tot 13u in het auditorium van de KBC-hoofdzetel, Havenlaan 2, 1080 Brussel
Voor hulpverleners, overheden, zorgsector, leerkrachten, studenten en al wie interesse heeft in de materie.

Inschrijvingen: mail naar Rita Devriese of bel via 02/411.74.95

take down
the paywall
steun ons nu!