De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Colombiaanse vakbondsleden met de dood bedreigd

Colombiaanse vakbondsleden met de dood bedreigd

donderdag 2 oktober 2014 14:33
Spread the love

Op maandag 22 en dinsdag 23 september kregen verschillende vakbondsleden van onze partnerorganisatie SINTRAIMAGRA (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios) een pamflet in de bus: Als ze binnen de 20 dagen de gemeenschap niet verlaten, zullen ze vermoord worden door de criminele paramilitaire organisatie Águilas Negras. Groffe taal wordt niet geschuwd.

Het pamflet van Águilas Negras:
We richten dit tot u, dit pamflet is geen leugen, we zijn die zever die door jullie wordt verkocht meer dan beu, en dit gaat ophouden, we geven jullie 20 dagen om de gemeenschap te verlaten, denk er niet te veel over na, weet dat jullie op de zwarte lijst van vak-bondsleiders staan.

Het uur van de sociale schoonmaak komt eraan.

We hebben jullie al geïdentificeerd, het uur van de rotzakken heeft geslagen, we geven een doodsverklaring aan de ratten van SINTRAIMAGRA, we weten waar jullie naartoe gaan en waar jullie wonen, jullie hebben het al eens overleefd, deze keer maken we er een einde aan.

Als u hen tegenkomt, kijk waar ze naartoe gaan om zich te verstoppen of waar ze gaan wonen, want we willen hen niet meer zien in deze gemeenschap, wij zijn de groep die de gemeenschap schoon houdt, wij zijn de Águilas Negras. 

Sorry aan de gemeenschap als er onschuldigen of familieleden vallen

Voortdurende bedreigingen

Het pamflet werd ook verspreid bij de werknemers van Nestlé S.A. en op straat opgehangen. Dit pamflet is de laatste actie in een resem van pesterijen en bedreigingen. De vakbondsleiders worden dag in dag uit bedreigd per sms, met telefoontjes, bloemboeketten die worden opgestuurd enz. De bedreigingen begonnen de dag dat de leden hun lidmaatschap bij vakbond SINTRAIMAGRA verlengden.

Wie er juist achter zit? We weten het niet. Deze doodsbedreigingen gaan hand in hand met pesterijen vanwege de andere vakbond die sinds jaar en dag aanwezig is in het bedrijf Nestlé S.A. Maar ondanks verschillende klachten bij overheidsinstanties heeft SINTRAIMAGRA nog steeds geen enkel nieuws over een schuldige. Ze eisen bescherming voor de bedreigde vakbondsleden en een diepgaand onderzoek. 

Ieder individu heeft recht op leven, recht op syndicale vrijheid en op vereniging. FOS en de socialistische beweging zetten de Colombiaanse overheid mee onder druk om de mensenrechten en de syndicale vrijheid te garanderen, door briefschrijfacties en steun aan de vakbond SINTRAIMAGRA. 

Wordt vervolgd…

01 oktober 2014 

Auteur: Anke Leflere 

Contact: anke.leflere@fos-socsol.be

take down
the paywall
steun ons nu!