De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Chop Chop Cherries Olie op doek 53*38 cm

Chop Chop Cherries

zondag 8 maart 2015 02:53
Spread the love


Beste Wouter van Bellingen

U vraagt zich af ‘wat Antwerpse Moslims te maken heeft met IS’ in de Gazet van Antwerpen van zaterdag laatstleden. Graag bedien ik u van een antwoord in de vorm van een beeld. Alvorens daarop terug te komen, een aantal overwegingen.
Stel u eens voor dat u deze vraag persoonlijk zou stellen aan de burgemeester van A tijdens een publiek debat, een discussievorm die vandaag veel te weinig aandacht krijgt in de media. Welk antwoord zou u dan verwachten? Meer dan waarschijnlijk een verwijtend antwoord in de richting van een of andere vijand. Misschien wordt het wel afgedaan als flauwekul. Verwacht vooral geen empirisch onderbouwd antwoord want zulk antwoord bestaat niet op dergelijke rascistische vergelijking.
De burgemeester van A verpersoonlijkt, door dik en dun, een dood politiek bedrijf. Hoe kunnen we als burgers nog vertrouwen hebben in een politiek bestel dat spreekt met twee gezichten? Enerzijds wordt er een corrupt economisch klimaat gecreëerd, anderzijds wordt een groeiende onderklasse gestigmatiseerd. Het symbool voor de neoliberale ideologie is de Januskop. Dat gepolariseer daar heeft de burgemeester van A zijn redenen voor. Deze ideologie gaat uit van een gekwetst zelfbeeld en richt zich op een misnoegd leger kiezers. De term Janus heeft verschillende betekenissen: dubbel aangezicht, Farizeeër, politieke weerhaan of onoprecht persoon. In het woord januari weerklinkt eveneens deze Romeinse godheid, het duidt op de overgang of ‘verandering’. Dit doet vermoeden dat de burgemeester van A de saus voor zijn  verkiezingsslogan bij deze bedrieglijke godheid vond.Door steeds te schimpen op een ander, creëer je een klimaat dat schimpen vergoelijkt. Een laffe manier van doen, de voornaamste reden daarvoor is het besef van de burgemeester van A van het onrecht waar de neoliberale ideologie van doordrongen is. Creëer een vijand, bekamp die vijand met een schreeuwerig discours, en je hebt de perfecte bliksemafleider om in de wachtkamer van de macht het beleid van verandering door te drukken. Die verandering creëert sociale onzekerheid voor de massa naast een onvoorwaardelijke vrijheid voor de verborgen vormen van ‘graai-kapitalisme’.  Op de verkiezing van het Woord van het jaar, jaarlijks georganiseerd door Van Dale eindigde het woord ‘Kamikazeregering’, de regering waar de burgemeester van A ‘architect’ van is, op een eervolle derde plaats. De taal spreekt voor zich en liegt niet.
Het gedrag van politiek actieve mediafiguren is niet toevallig obsessief en compulsief. Een psychiatrische kijk op het dode politiek bedrijf verklaart veel in verband met zulke handelingen. De belangrijkste ideoloog van NVA is psychiater. Niet allen de woorden zelf, maar de manier van expressie van woorden en de gebarentaal erbij drukken bijwijlen veel meer uit dan de gesproken woorden an-sich. De redenaarstechnieken zijn een meesterlijke vorm van bedrog. De media van het bewegend beeld zijn tegenwoordig omkoopbaar, het verklaart waarom burgerinitiatieven zo goed wortel schieten. De verschijning van de burgemeester van A op tv komt niet per toeval, het is een tactiek om de publieke opinie vorm te manipuleren met psychotische argumenten.
Het bijgevoegde beeld maakte ik rondom de idee ‘rood’. Het kadert binnen een reeks met een vaalgroene achtergrond. Rood is een kleur met veel betekenissen, onder meer wijn of communisme worden ermee geassocieerd. Het beeld genaamd ‘Chop Chop Cherries’ knipoogt naar een bittere realiteit waar we op kicken maar niet willen/kunnen zien.  Het kombineert rode associaties: kersen met afgehakte hoofden. De titel combineert enerzijds ‘Chop Chop Square’, de bijnaam van Dira Square in Ryad, ISSA, alwaar publieke onthoofdingen plaats vinden. Anderzijds refereert het naar kersen.De kersenoogst in mijn tuin liep vorig jaar grondig mis. De kersenvlieg, een insect dat normaal enkel in het zuiden van Europa leeft, is sinds vorig jaar in mijn Brusselse tuin gesignaleerd. Dit wil zeggen dat de opwarming van de aarde concreet wordt in mijn micro-biotoop. De kersenvlieg legt haar ei in een rijpe kers, waarop die versnelt rot en van de boom valt. Daarna graaft de larve zich in de grond om te overwinteren. Het jaar erop ontkiemt ze tot een vlieg, net in de periode dat de volgende kersenoogst zal bloeien. De volgende oogst is gedoemd. Het verklaart waarom de kers een typisch noordelijke product was/is. Tussen de kersen zie je enkele afgehakte hoofden van Britten en onbekenden. IS/daesh is een westers product, de taal van excexuties spreekt ons aan maar de ethiek van de media verbiedt deze te tonen. Daarom is de marketingstrategie van IS/daesh zo geslaagd. Als schilder vind ik voldoende redenen om afgehakte hoofden te associeren met de rottende kersenoogst van vorig jaar. Daarmee tracht ik in beeld te brengen waarover we liever niet nadenken. Helaas is gruwel daarin een noodzakelijk onderdeel.

Met vriendelijke groeten.
Bram Borloo

Ps: voorliggend schrijfsel dient als antwoord op:http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2235485/2015/02/28/Wat-hebben-de-Antwerpse-moslims-met-IS-te-maken.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!