De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Chevron’s spion in de Ecuadoraanse jungle

Chevron’s spion in de Ecuadoraanse jungle

dinsdag 17 augustus 2010 11:58
Spread the love

De BP -vervuiling van de Mexicaanse golf en de juridische gevolgen die het met zich mee zal brengen is niet de enige in haar soort.

Het vroegere Texaco, nu Chevron heeft hetzelfde gedaan in de Ecuadoraanse Amazonegebied. Van 1964 tot 1992 voerde Chevron roekeloze boringen in het gebied en loosde en dumpte meer dan 18 miljard liter slip en giftig afval in rivieren en stromen. Ze lieten meer dan 900 giftige afvalputten achter. De bodem van die gronden en het water is nog steeds verontreinigd. De gevolgen voor de gezondheid van de bevolking is desastreus. Er zijn heel wat doden gevallen en bijna 30000 mensen in de regio ondervinden er nog steeds hinder van.

Met de steun van enkele Amerikaanse advocaten en de NGO ‘Amazone Defense Coalition’, heeft de getroffen bevolking van het Amazonegebied één van de grootste milieu delict rechtszaken in de geschiedenis aangespannen tegen Chevron.

In de zaak die nu al 17 jaar aansleept wordt Chevron aangeklaagd voor 20 jaar moedwillig vervuilen van het Amazonegebied. De klagers eisen dat Chevron de vervuilde plaatsen schoonmaakt en een schadevergoeding van 27,3 miljard dollar betaald aan de bevolking.

Chevron probeert al jaren met valse en frauduleuze praktijken haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Door het af te schuiven in de schoenen van de overheid, door onder andere aan te tonen dat de gezondheidsclaims niet gelinkt zijn aan de vervuiling, omkopingen van aanklagers etc.

De laatste in de reeks is het proberen omkopen van de jonge freelance journaliste Mary Cuddehe om onder het mom van journaliste een onderzoek tegen te spreken. Het door Chevron ingehuurde risicoverzekeringsbedrijf Kroll contacteerde de jonge journaliste Mary Cuddehe en boodt haar 20.000 dollar om zes weken in de Lago Agrio, the jungle stad van Ecuador te verblijven en een onderzoeksartikel te schrijven. In het artikel moest ze aantonen dat één van de bewijzen op de rechtszaak, een onderzoek waarin werd aangetoond dat er een abnormaal hoge kankercijfer is bij de bevolking uit het Amazonegebied niet helemaal correct is uitgevoerd.

Mary Cuddehe vond het eerst een heel lucratieve opdracht maar bij nader inzien kon ze het toch niet verzoenen met haar journalistiek geweten. Tegen Amy Goodman van Democracy Now zei ze het zo:

I just felt that if I went down to Lago Agrio and was, you know, investigating, doing an investigation for Chevron, and, you know, acting as a journalist, I felt that I was walking into territory, as a journalist, I wouldn’t be able to come back from. And that was ultimately why I had to say no.

In plaats van in te stemmen schreef ze er een artikel over : “ A spy in the Jungle” 

Crude is een documentaire die onlangs over deze rechtzaak verschenen is.

take down
the paywall
steun ons nu!